logo

Cercetarea sociologică şi conferinţa internaţională privind fenomenul absenteismului la alegeri vor costa aproape 90 mii lei


https://www.ipn.md/ro/cercetarea-sociologica-si-conferinta-internationala-privind-fenomenul-absenteism-7965_958002.html

Comisia Electorală Centrală a aprobat marţi, 28 februarie, devizul de cheltuieli pentru pregătirea şi desfăşurarea cercetării sociologice şi a Conferinţei internaţionale privind fenomenul absenteismului la alegeri. Astfel cercetarea sociologică va costa bugetul de stat 68 mii de lei, iar conferinţa internaţională, care va fi organizată ulterior – 20,3 mii lei. Renata Lapti, vicepreşedintele CEC a explicat pentru Info-Prim Neo că cercetarea sociologică presupune mai multe etape, una din care este sondajul propriu-zis. Potrivit ei, până acum au avut loc un şir de seminarii, alte activităţi, iar în timpul apropiat va avea loc sondajul, după care datele vor fi examinate de experţi în domeniu. Ulterior va fi examinată conferinţa internaţională, la care vor participa experţi internaţionali. Ea a spus că a fost exclusă o a doua masă rotundă la nivel naţionalo care era preconizată anterior din lipsă de bani. Lapti a evitat să vorbească despre o dată stabilită privind începerea sondajului sau a conferinţei internaţionale. Decizia de a efectua o cercetare sociologică privind absenteismul cetăţenilor la alegeri a fost luată la masa rotundă din 17 decembrie 2005 „Absenteismul cetăţenilor la alegerile primarului general al municipiului Chişinău: motive, consecinţe, soluţii”. Ulterior Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost desemnat ca executant al cercetării. Aceste acţiuni au fost necesare după 4 tentative nereuşite de a alege primarul municipiului Chişinău în vara şi toamna anului trecut. Locuitorii capitalei s-au prezentat în număr insuficient pentru ca alegerile să fie valabile.