logo

Cancelaria de Stat explică de ce propune majorarea tarifelor de locațiune la Casa Presei


https://www.ipn.md/ro/cancelaria-de-stat-explica-de-ce-propune-majorarea-tarifelor-7967_1080867.html

Cancelaria de Stat vine cu precizări, referitor la apelul lansat de ONG-urile din mass-media ce închiriază spații în incinta Casei Presei. Instituția susține că a făcut uz de dreptul său de a iniția renegocierea condițiilor locațiunii reieșind din prețurile existente pe piaţă, oferta solicitantului chiriei şi alte condiţii de pe piață imobiliară, transmite IPN.

Într-un comunicat de presă, Cancelaria de Stat menționează că, potrivit Anexei nr.9 la Legea bugetului de stat pentru anul 2021, coeficientul de piață (K4) se stabilește prin înțelegerea părților şi nu poate fi mai mic de 1,0, iar pentru genurile de activitate desfășurate în încăperile menționate la litera „d” pozițiile „1” și „6”, el nu poate fi mai mic de 0,5, excepție făcând încăperile folosite de organele mijloacelor de informare în masă, pentru care coeficientul de piață se stabilește în intervalul de la 1,0 la 1,5”.

Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului, fiind gestionar al Casei Presei și având calitate de "Locator”, a făcut uz de dreptul său de a iniția renegocierea condițiilor locațiunii. De asemenea,  Direcția a lansat procesul de renegociere a prețului chiriei prin majorarea coeficientului de piață (K4) nu doar cu organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, dar cu toți locatarii care închiriază spații în incinta Casei Presei, pentru care era aplicat coeficientul K4 minimal.

Cancelaria de Stat, în calitate de fondator și autoritate abilitată urmează să verifice corectitudinea modificărilor operate doar după negocierea acestora de către părțile contractante.

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media și-au exprimat ieri îngrijorarea în legătură cu intenția Cancelariei de Stat de a majora tarifele de locațiune spațiilor în incinta Casei Presei și au solicitat intervenția urgentă pentru a nu se admite acest lucru.