logo

BNM a diminuat rata de bază cu două puncte procentuale


https://www.ipn.md/ro/bnm-a-diminuat-rata-de-baza-cu-doua-puncte-7966_1070207.html

Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost diminuată cu două puncte procentuale, până la 5,5%. Hotărârea a fost adoptată de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei și are drept scop de a menține inflația în intervalul de variație al țintei de 5%, ceea ce constituie o situație optimă pentru dezvoltarea economiei naționale, transmite IPN.

Într-o conferință de presă, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a declarat că această decizie de politică monetară vine ca urmare a raportului asupra inflației care a fost publicat la sfârșitul lunii octombrie. Și acolo era prevăzut că în anul 2020 va fi un mediu cu o inflație mică, spre deosebire de anul 2019, când a existat o creștere a prețurilor la produsele alimentare dictată atât de factorul sezonier, de factorul de climă, cât și de evoluțiile pe piața internațională. S-a înregistrat o inflație destul de înaltă, la sfârșitul lunii noiembrie fiind 7,1%. Aceasta va mai crește puțin în decembrie.

Banca Națională va trebui să își ajusteze politicile în direcția unei relaxări, deoarece în anul viitor se așteaptă o reducere a inflației. În condițiile dezinflaționiste din 2020, decizia BNM va susține competitivitatea economiei și va stimula activitatea de creditare.

„În virtutea faptului că a fost revizuit prețul de import la gaz, probabil nu ne așteptăm la schimbări semnificative în prețurile reglementate, vorbesc despre tarife, ceea ce înseamnă că și pe componenta prețuri reglementate nu vom avea șocuri inflaționiste. În același timp, consensul la toate pronosticurile experților internaționali este că și prețurile la produsele alimentare, spre deosebire de anul 2019, când au crescut destul de consistent, în 2020 vor crește modest”, explică Octavian Armașu.

Guvernatorul a menționat că, în aceeași ședință, Comitetul executiv a decis diminuarea ratelor de dobândă la creditele și la depozitele overnight până la 8,5%, și, respectiv, 2,5% anual. Totodată, a fost micșorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă. Aceasta va încuraja intermedierea financiară în moneda națională și, respectiv, o va descuraja pe cea în valută.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe 29 ianuarie 2020.