logo

Autonomia Industrială Strategică a UE trebuie stimulată, ECIPES27 poate contribui în acest scop!


https://www.ipn.md/ro/autonomia-industriala-strategica-a-ue-trebuie-stimulata-ecipes27-poate-7542_1083860.html

După decenii de relocare industrială, UE trebuie să promoveze o autonomie industrială strategică europeană. Acest fapt este posibil prin ECIPES27.

Prin acest concept - cetățenii europeni vor fi stimulați, datorită subvenției unice de 200 euro, prin intermediul unei platforme online să schimbe echipamentul electrocasnic vechi cu altul nou, totodată stimulând utilizarea acestora pe altul eficient energetic. Acest fapt va contribui la încrederea producătorilor europeni într-o noua piață creată de UE, o piață pentru 35 de milioane de electrocasnice noi și 35 de milioane
de electrocasnice spre reciclare.

Prin acest concept – producătorii de soluții și echipamente inteligente și ecologice de producție europeană, pot să fie siguri că 45 mii municipalități vor fi subvenționate cu 50 mii euro de UE să replice un proiect impelentat anterior cu succes într-o altă municipalitate, prin aceasta va avea loc răspândirea proiectelor smar&eco în jumătate din municipalitățile din UE, toate utilizând o platformă online care a reduce timpul, deci costul pentru implementare de-facto. Acest fapt va duce la o coeziune sporită dintre municipalitățile din UE, contribuind la consituirea unui cadru de cooperare bazat pe schimb de bune practici care vor contribui pozitiv la dubla tranziție.

Prin acest concept – tinerii de 18-25 ani, cei care astăzi sunt în căutarea unei îndeletniciri, să poată accesa la un clic distanță un program de subvenții de la UE (15000 euro pentru servicii și 25000 euro pentru producere) pentru lansarea unui start-up cu componenta eco. Prin aceasta, tinerii de astăzi, mulți din care proaspăt absolvenți vor deveni agenți ai schimbării, ai tranziției digitale și ecologice, devenind liderii de mâine.

Având în vedere că 63% dintre cetățenii UE doresc o identificare digitală unică și sigură pentru serviciile lor online, conform sondajului Eurobarometrul (iarna 2020-2021), liderii din UE pot sprijini această abordare inovatoare propusă de conceptul ECIPES27 - folosind platforma online pentru a ajuta direct cetățenii UE (cu posibilitatea de a asigura supravegherea guvernelor naționale), dar realizând, în același timp un program identic pentru toți cetățenii / primarii / tinerii din toate cele 27 de state membre ECIPES27. Suntem siguri că primul element de coeziune între cetățeni - primari - tineri poate fi atins prin utilizarea Programului ECIPES adoptat pentru toate cele 27 de state membre ECIPES27.

De acest program ar beneficia, utilizând identitatea digitală europeană până la: 17% din populația UE, 50% din toate municipalitățile UE, un milion tineri (18-25 ani), totodată diminuând costurile administrative pentru programele de susținere până la 3-5% (pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor).

 

 _______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.