logo

Asociaţia Presei Independente a organizat în Criuleni o masă rotundă privind politicile sociale la nivel local


https://www.ipn.md/ro/asociatia-presei-independente-a-organizat-in-criuleni-o-masa-rotunda-privind-pol-7967_958513.html

Asociaţia Presei Independente (API) a organizat, vineri, 24 martie, în incinta Centrului de zi pentru copii „Speranţa” din oraşul Criuleni, masa rotundă „Politici sociale la nivel local: experienţe şi soluţii”. La eveniment au participat responsabili pentru problemele sociale din cadrul autorităţilor raionale, vicepreşedinţi ai raionului, şefi şi specialişti principali din cadrul Direcţiilor de asistenţă socială din raioanele Criuleni, Străşeni, Ialoveni, Orhei şi Anenii Noi, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din regiunile respective, jurnalişti de la mediile de informare independente. Discuţiile s-au axat pe colaborarea dintre autorităţile publice locale, organizaţiile obşteşti şi mass-media în vederea soluţionării problemelor sociale stringente şi a eficientizării serviciilor sociale locale. Participanţii au făcut un schimb de opinii privind politicile sociale la nivel local, au povestit despre experienţa de colaborare cu autorităţile locale sau organizaţiile neguvernamentale specializate, au propus soluţii pentru eficientizarea acestui parteneriat. Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului „Stabilirea parteneriatelor eficiente pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale locale”, realizat de API cu susţinerea financiară a secţiei DFID a Ambasadei Britanice în Moldova. În baza aceluiaşi proiect, au fost constituite 7 echipe de reporteri care pe parcursul anului 2006 vor efectua deplasări de documentare în diferite regiuni, vor redacta şi vor publica în paginile ziarelor independente locale articole de analiză comparativă a posibilităţilor şi experienţei existente în soluţionarea problemelor sociale. În aprilie-mai 2006, API va organiza încă două mese rotunde, la Bălţi şi Cimişlia, având ca temă politicile sociale la nivel local şi interacţiunea dintre autorităţi, sectorul asociativ şi mass-media în soluţionarea problemelor sociale.