logo

„Apă-Canal Chișinău” a debranșat un agent economic conectat neautorizat la apeduct


https://www.ipn.md/ro/apa-canal-chisinau-a-debransat-un-agent-economic-conectat-neautorizat-la-apeduct-7967_1083369.html

„Apă-Canal Chișinău” (ACC) a debranșat un agent economic conectat neautorizat la rețeaua de apeduct municipal. Deși deține un contract cu furnizorul de apă, agentul economic, care prestează servicii hoteliere, mai avea o conectare arbitrară la rețea și consuma apă fără ca aceasta să fie facturată, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al furnizorului.

Specialiștii ACC au aflat despre această situație ca urmare a unei scrisori electronice expediate instituției. După ce s-a depistat conectarea neautorizată la sistemul public de alimentare cu apă D-32 mm, echipa Sectorului rețele de apă Centru a debranșat locul de consum de la rețeaua publică de alimentare cu apă.Comisia de profil a întreprinderii va calcula volumul de apă consumat neautorizat și va fi înainta factura spre plată agentului economic. Pe lângă aceasta, i se va aplica și o amendă. Pentru a beneficia în continuare de apă şi canalizare, agentul economic va trebui să achite cheltuielile de debranșare și, respectiv, reconectare la rețeaua publică de apă şi canalizare, să întocmească un proiect şi să depună o cerere de conectare la sediul furnizorului de apă.Apă Canal-Chișinău atenționează că neachitarea facturilor nu îi va scuti pe datornici de obligațiunile contractuale față de furnizorul de apă, iar pentru a nu fi aplicate acțiuni precum chemarea în instanța de judecată, executarea silită, interdicția de a părăsi țara, sechestrarea bunurilor, acțiuni ce presupun cheltuieli suplimentare încasate din contul datornicilor, consumatorii sunt invitați sa-și achite datoriile în timp util.ACC îndeamnă consumatorii să anunţe reprezentanţii ACC despre conectările neautorizate la reţelele publice de alimentare cu apă sau de canalizare, la telefonul de încredere: 022-256-980 sau să scrie pe adresa de e-mail: acc@acc.md.