logo

A intrat în vigoare Legea cu privire la depozitarea cerealelor


https://www.ipn.md/ro/a-intrat-in-vigoare-legea-cu-privire-la-depozitarea-cerealelor-7966_959452.html

La 19 mai, odată cu publicarea în „Monitorul Oficial al R. Moldova”, a intrat în vigoare Legea cu privire la depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale. Legea reglementează piaţa cerealieră, prevede cine sunt subiecţii pieţei cerealiere, stipulează cum sunt formate şi utilizate resursele cerealiere, cum va fi efectuat controlul calităţii cerealelor, reglementează activitatea magazinerilor cerealieri (elevatoarele, întreprinderile de colectare, de prelucrare a cerealelor şi cele de morărit), precum şi a altor subiecţi ai activităţii de întreprinzător, participanţi la procesul de păstrare şi prelucrare a cerealelor. Scopul acestei legi este de a asigura funcţionarea pieţei cerealiere pe principiile liberei concurenţe, asigurarea depozitării cerealelor şi a derivatelor lor conform cerinţelor tehnologice, implementarea mecanismelor de gajare a cerealelor. Prevederile legii se vor extinde asupra subiecţilor pieţei cerealiere care îşi desfăşoară activitatea în baza certificatelor de depozit pentru cereale. Ceilalţi subiecţi ai pieţei cerealiere îşi vor desfăşura activitatea în baza Codului Civil, a Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi a altor acte normative din domeniu. Prezenta lege a intrat în vigoare, cu excepţia art. 34 care prevede „executarea certificatului de depozit în cazul indisponibilităţii magazinerului cerealier”. Acest articol va fi pus în aplicare după crearea Fondului de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale (FGCDC), instituit cu scopul asigurării şi apărării drepturilor şi intereselor legale ale deţinătorilor de astfel de certificate în cazul indisponibilităţii magazinerilor cerealieri. Până la crearea fondului menţionat, rambursarea valorii cerealelor depozitate, în cazul indisponibilităţii magazinerului, se va efectua în conformitate cu prevederile legale şi celor contractuale. Începând cu anul 2007, Guvernul va prevedea în proiectele de lege cu privire la bugetul de stat mijloace destinate participării statului la formarea resurselor financiare ale FGCDC. În timpul apropiat, Guvernul urmează să repartizeze un sediu pentru acest Fond, iar în termen de 6 luni - să aprobe un formular-tip al certificatului de depozit pentru cereale, regulamentul-cadru al activităţii magazinerului cerealier, Regulamentul FGCDC, acte normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi.