logo

A fost lansat Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024


https://www.ipn.md/ro/a-fost-lansat-planul-de-actiuni-al-consiliului-europei-7967_1081098.html

Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru perioada anilor 2021-2024 a fost lansat astăzi, 19 aprilie. Planul de acțiune vizează îmbunătățirea legislației, instituțiilor și practicilor naționale în conformitate cu standardele europene în domeniile drepturilor omului, statului de drept și democrației, transmite IPN.

Conform Planului de Acțiuni, Consiliul Europei și autoritățile moldovenești au convenit să desfășoare activități de promovare a reformelor în domenii-cheie precum implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova. O serie de inițiative vor contribui la reformarea sistemului penitenciar și la promovarea alternativelor la detenție, promovarea conformității cu mass-media europeană și standardele de guvernanță a internetului, îmbunătățirea protecției datelor, alinierea legislației și practicilor naționale cu standardele europene de combatere a discriminării și egalității de gen, precum și consolidarea cadrul național de protecție a copilului.

În ceea ce ține de protecția drepturilor omului, Consiliul Europei se va concentra asupra executării eficiente și la timp a hotărârilor CEDO, inclusiv prin protecția persoanelor private de libertate împotriva torturii și relelor tratamente. De asemenea, CoE va continua să promoveze ratificarea Convenției de la Istanbul pentru a asigura angajamentul național, sprijinind lupta împotriva tuturor formelor de discriminare, a infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de ură prin intermediul schimbărilor legislative necesare etc.

La capitolul contracararea amenințărilor la statul de drept, Consiliul Europei se va concentra pe creșterea capacităților judecătorilor și procurorilor de a implementa standardele. Consiliul Europei va sprijini capacitățile organelor cu funcții de supraveghere împotriva spălării banilor să instituie controale eficiente și să crească capacitățile organelor de drept și ale sistemului judiciar de recuperare a activelor ilegale.

Potrivit Planului, în baza recomandărilor propuse în evaluările anterioare, Consiliul Europei va îmbunătăți capacitățile autorităților de a pregăti rapoarte naționale de înaltă calitate privind punerea în aplicare a Cartei sociale europene și a organizațiilor societății civile de a prezenta rapoarte alternative.

Ca element de noutate, Consiliul Europei va sprijini Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în promovarea programelor de reabilitare psiho-socială și a garanțiilor pentru pacienții din instituțiile psihiatrice, inclusiv pentru pacienții aflați la tratament prin constrângere sau la expertiza psihiatrică medico-legală.

Planul de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 a fost aprobat de Comitetul de Miniștri la 25 noiembrie 2020. Planul de Acțiune se bazează pe recomandările, rezoluțiile și constatările recente ale organismelor de monitorizare și de expertiză ale Consiliului Europei. De asemenea, reprezintă o continuare a rezultatelor obținute în cadrul Planului de Acțiune pentru 2017-2020.

Bugetul planului de acțiune pentru patru ani este estimat la 13,7 milioane de euro.