Primăria Chișinău trebuie să respecte angajamentele asumate în Planul local anticorupție, TI-Moldova

Primăria municipiului Chișinău trebuie să respecte angajamentele asumate în Planul local anticorupție pentru anii 2022-2025, în special elaborarea și publicarea pe pagina sa web a rapoartelor semestriale și anuale privind implementarea planului  și componența grupului de monitorizare. Cu o recomandare în acest sens vin experții de la Transparency International-Moldova, care au prezentat rezultatele monitorizării achizițiilor publice efectuate de către Primăria Chișinău, subdiviziunile acesteia și întreprinderile municipale.

„În primul rând, considerăm că este absolut necesară familiarizarea conducerii, atât a Primăriei municipiului Chișinău, cât și a subdiviziunilor acesteia, dar și a conducerii întreprinderilor municipale, despre prevederile cadrului legal în ceea ce ține de accesul la informații de interes publice, dar și de achiziții publice”, a declarat într-o conferință de presă la IPN Ianina Spinei, expertă TI-Moldova.

Potrivit ei, este oportună efectuarea de către Inspectoratul Control Financiar a unui control tematic al respectării legislației privind achizițiile publice de către Primăria Chișinău, subdiviziunile acesteia și întreprinderile municipale fondate, cu plasarea rezultatelor acestui control pe pagina web a inspectoratului.

„Totodată, având în vedere că sunt mai multe entități care ar putea veni cu sugestii în ceea ce privește efectuarea achizițiilor publice, considerăm că ar fi nevoie de o discuție în comun cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Inspectoratului Control Financiar de Stat, Curții de Conturi și ai Primăriei Chișinău referitoare la problemele sistemice care sunt identificate în domeniul achizițiilor publice. Și anume, pentru a găsi și a veni cu soluții adecvate de remediere a situației”, opinează experta TI-Moldova.

Ianina Spinei a mai spus că este necesară responsabilizarea autorităților contractante pentru neprezentarea în SIA MTender a informațiilor despre achizițiile publice de valoare mică efectuate, precum și pentru nepublicarea rapoartelor despre monitorizarea contractelor de achiziții. Experta mai consideră că Primăria Chișinău trebuie să inițieze misiuni de audit intern la subiectul achizițiilor publice care să acopere mai multe entități, cu informarea despre rezultate, prin plasarea rapoartelor de audit intern pe pagina sa web.

O altă recomandare ține de dezvoltarea paginii web a primăriei la capitolul achiziții publice și anume concentrarea datelor la o singură rubrică sau portal pentru a exclude dublarea informațiilor la diferite rubrici, actualizarea continuă a datelor. De asemenea, se recomandă îmbunătățirea paginilor web ale întreprinderilor municipale prin crearea, completarea unor rubrici speciale destinate achizițiilor publice, plasarea informațiilor prevăzute de Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală etc.

Conferința de presă a fost realizată în cadrul proiectului „Achizițiile publice din Primăria municipiul Chișinău sub lupa transparenței”, desfășurat de către Transparency International – Moldova, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în colaborare cu Parteneriatul pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile exprimate în comunicat și responsabilitatea pentru conținutul acestuia aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.