Precizare a Grupului de presă Realitatea

Precizare a Grupului de presă Realitatea
 

În contextul confuziilor din ultima perioadă, grupul de presă REALITATEA se adresează către auditoriul, partenerii și clienții săi și face următoarele precizări:

 • pagina online realitateadinmoldova.md nu este parte a grupului de presă REALITATEA și nu avem nicio atribuție la conținutul sau administrarea acesteia.
   
 • Grupul de presă REALITATEA nu are nicio legătură și nicio formă de colaborare cu Realitatea PLUS din România.
   

Grupul de presă REALITATEA a fost fondat în anul 2014 de către dl Dumitru Țîra, la inițiativa a șapte jurnaliști și este administrat de compania Bright Communications SRL. Grupul de presă REALITATEA tot timpul a activat în mod transparent, fiind ghidat de valorile libertății de exprimare și principiile jurnalismului responsabil.

Realitatea este un grup de presă independent din Republica Moldova, care operează cinci platforme online de știri și o televiziune, și anume:

 • Realitatea.md – portal de știri în limba română
 • Bani.md – portal de știri economice în limba română
 • Rupor.md – portal de știri în limba rusă
 • Moldovalive.md – portal de știri despre Moldova, în limba engleză
 • Rlive.md - platforma de transmisiuni live
 • RLIVE TV - prima televiziune de transmisiuni live.

 

Platformele de știri realitatea.md, bani.md, rupor.md, moldovalive.md și rlive.md acumulează peste 2.000.000 vizitatori unici pe lună și peste 5.000.000 accesări pe lună, având peste 200.000 abonați pe rețelele sociale (Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, TikTok și Ok).

RLIVE TV este prima televiziune de transmisiuni live ale evenimentelor de interes public și comerciale. RLIVE TV este distribuită la nivel național, prin intermediul celor mai mari rețele de cablu și IPTV, acumulând peste 80% din acoperirea pe țară. De asemenea, RLIVE TV este distribuită online de 12 portaluri de știri din Moldova și 1 din România, acumulând peste 1,5  milioane de vizitatori unici pe lună.

Pentru anul 2022, grupul de presă Realitatea se va concentra asupra creșterii și consolidării audienței pe toate platformele operate, va dezvolta și extinde grila RLIVE TV și curând va lansa un nou portal de lifestyle.


Grupul de presă REALITATEA


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

Уточнение пресс-группы REALITATEA
 

Во избежание любого недопонимания и возможных вопросов в будущем пресс-группа REALITATEA обращается к аудитории, своим партнерам и клиентам со следующим разъяснением:

 • онлайн-страница realitateadinmoldova.md не входит в пресс-группу REALITATEA, и мы не имеем никакого отношения к ее контенту и управлению. 
   
 • Пресс-группа REALITATEА никак не связана и не сотрудничает с Realitatea PLUS Румыния.


Пресс-группа REALITATEA основана в 2014 году Дмитрием Цыра, по инициативе семи журналистов. Она управляется Bright Communications SRL. Пресс-группа REALITATEA всегда действовала транспарентно, руководствовалась ценностями свободы выражения и принципами ответственной журналистики.

Realitatea — независимая пресс-группа из Республики Молдова, которая управляет пятью онлайн-платформами и телевидением, а именно:

 • Realitatea.md – новостной портал на румынском языке;
 • Bani.md – портал экономических новостей на румынском языке;
 • Rupor.md – новостной портал на русском языке;
 • Moldovalive.md – новостной портал о Молдове на английском языке;
 • Rlive.md – платформа для прямых трансляций;
 • RLIVE TV – первое телевидение с прямыми эфирами. 

 

Новостные платформы realitatea.md, bani.md, rupor.md, moldovalive.md и rlive.md набирают более 2 000 000 уникальных пользователей и свыше 5 000 000 просмотров в месяц, более 200 000 подписчиков в социальных сетях (Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, TikTok и Ok).

RLIVE TV – первое телевидение, транслирующее в прямом эфире события, которые представляют общественный и коммерческий интерес. RLIVE TV вещает на национальном уровне через крупнейшие сети кабельного телевидения и IPTV, охватывая более 80% покрытия в стране. Кроме того, RLIVE TV распространяется онлайн 12 новостными порталами в Молдове и одним в Румынии, набирая свыше 1 500 000 уникальных пользователей в месяц.

В 2022 году пресс-группа Realitatea акцентирует внимание на развитии и консолидации аудитории на всех платформах, а также развитии и расширении сетки RLIVE TV. Кроме того, вскоре будет запущен новый портал Lifestyle. 

Пресс-группа REALITATEA


*******
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

 

Clarification of the REALITATEA press group

In the context of the recent confusions, the REALITATEA press group addresses to the audience, its partners and clients and comes up with some clarifications:

 • the online page realitadeadinmoldova.md is not part of the REALITATEA press group and we have no attribution to its content or operation.
   
 • The REALITATEA press group has no connection and no any form of collaboration with Realitatea PLUS from Romania.


The REALITATEA press group was founded in 2014 by Mr. Dumitru Tira, at the initiative of seven journalists and is managed by Bright Communications SRL. The REALITATEA press group has always been transparent, being guided by the values ​​of freedom of expression and the principles of responsible journalism.

Realitatea is an independent press group from the Republic of Moldova, which operates five news platforms and a television, namely:

 • Realitatea.md – news portal in Romanian;
 • Bani.md – economic news portal in Romanian;
 • Rupor.md – news portal in Russian;
 • Moldovalive.md – news portal about Moldova, in English;
 • Rlive.md – live broadcasting platform;
 • RLIVE TV – the first live broadcast television.

 

The news platforms realitatea.md, bani.md, rupor.md, moldovalive.md and rlive.md accumulate together over 2,000,000 unique visitors per month and over 5,000,000 visits per month, with over 200,000 subscribers on social networks (Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, TikTok and Ok).

RLIVE TV is the first live broadcast television that streams events of public and commercial interest. RLIVE TV is distributed nationwide, through the largest cable and IPTV networks, accumulating over 80% of the coverage in the country. Also, RLIVE TV is distributed online by 12 news portals in Moldova and 1 in Romania, accumulating over 1.5 million unique visitors per month.

For 2022, the Realitatea press group will focus on increasing and consolidating the audience on all operated platforms, will develop and expand the RLIVE TV grid and will soon launch a new lifestyle portal.

The REALITATEA press group


*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.