PSRM va elabora o nouă lege cu privire la funcționarea limbilor

Partidul Socialiștilor anunță despre crearea unui grup de lucru pentru elaborarea unei noi legi cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Reacția vine în contextul deciziei de luni a Curții Constituționale prin care Legea cu privire funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova a fost declarată „învechită”. Într-o declarație de presă, PSRM califică decizia Curții drept scandaloasă și menționează că aceasta „a creat o nouă circumstanță-periculoasă cu privire la pacea civilă și stabilitatea social-politică din țară”, transmite IPN.

Potrivit socialiștilor, proclamarea actualei legi drept „învechite”, rezumă că în Republica Moldova relațiile interetnice și lingvistice nu sunt reglementate de nicio lege și acest lucru duce la apariția fărădelegii din partea oricărui funcționar, la orice nivel. Totodată, în opinia formațiunii politice, acest lucru duce la apariția unui șir de conflicte periculoase cu tentă interetnică, care poate cuprinde întregi regiuni ale țării.

Fracțiunea Partidului Socialiștilor consideră necesară elaborarea și adoptarea cât mai rapidă a Legii cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, în variantă redactată. Potrivi PSRM, proiectul va proclama următoarele teze fundamentale pentru existența societății moldovenești: „Limba de stat a Republicii Moldova este moldovenească (în conformitate cu art. 13 al Constituției); Limba rusă va primi statutul oficial de limbă de comunicare între națiuni, limbă în care vorbesc peste un milion de cetățeni ai Moldovei (art. 7 al Constituției) și Protecția și garantarea diversității lingvistice și culturale pe întreg teritoriul republicii (Constituția)”.

În opinia formațiunii, adoptarea acestei legi este unicul scenariu posibil pentru asigurarea și fortificarea poporului multinațional moldovenesc, este cea mai importantă condiție pentru respectarea drepturilor cetățenilor Moldovei și este o normă obligatorie pentru viitoare integrarea a celor două maluri ale Nistrului într-o societate comună.

„Astăzi, nici Curtea Constituțională, a cărei majoritate a membrilor sunt cetățeni ai altui stat, nici majoritatea nelegitimă parlamentară nu dețin competențele juridice pentru a schimba principiile de bază ale legii fundamentale a țării noastre – Constituția Republicii Moldova. Vremea înșelăciunii pseudo-juridice și a insinuărilor pseudo-legale dispare”, se mai menționează în declarația PSRM.

Curtea Constituțională a admis pe 4 iunie parțial sesizarea deputaților liberali, care pretind că obligativitatea utilizării limbii ruse, dar și traducerea documentelor și actelor publice în această limbă ar contraveni Constituției. Curtea a declarat neconstituționale articolul 4, alineatul 2, al Codului Jurisdicției Constituționale și articolul 31, alineatul 2, din Legea din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională. Curtea a constatat desuetudinea Legii din 1 septembrie 1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești.