Vasile Botnari: Moldova se va regăsi în primele 50 de ţări importante în domeniul TIC

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi-a fixat scopul, ca Moldova să se regăsească printre primele 50 de ţări care sunt importante din punct de vedere al domeniului IT şi comunicaţii la nivel global. Pe ce se bazează acest obiectiv ambiţios şi ce trebuie făcut pentru realizarea acestuia – în interviul de mai jos realizat de Agenţia de presă IPN cu  ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Vasile Botnari, în contextul recentei aniversări de la declararea Independenţei Republicii Moldova.
---

– Care sunt realizările
şi eşecurile Republicii Moldova de la Independenţă încoace?

Moldova este un stat tânăr, iar în cei 25 de ani de independenţă a avut parte atât de realizări, cât şi de eşecuri. Important acum este să ţinem cont de ele, să tragem învăţăminte şi să avansăm cu proiecte necesare pentru ţară, astfel ca oamenii să-şi recapete încrederea în viitorul prosper al Republicii Moldova.

– Cum a evoluat sectorul IT şi al comunicaţiilor în aceşti ani şi care sunt prognozele dumneavoastră pentru acest sector pentru următorii ani?

Ramura IT şi a comunicaţiilor este una relativ tânără, principalele schimbări producându-se începând cu anii 2000. Totuşi, datorită eforturilor pe multiple planuri şi a deschiderii societăţii spre tot ce este nou, sectorul IT şi al comunicaţiilor a cunoscut o evoluţie pe alocuri spectaculoasă, iar astăzi a ajuns printre cele mai dezvoltate şi dinamice din ţară. Cota domeniului TIC în Produsul Intern Brut (PIB) al ţării constituie circa 8%, cu o valoare de piaţă de peste 8,6 miliarde lei.

În ultimii ani, bunăoară, au fost efectuate investiţii importante în serviciile şi reţelele de comunicaţii mobile, iar în prezent este deja asigurată acoperirea a peste 35% din teritoriul ţării şi 65% din populaţie cu reţelele şi servicii de generaţie nouă 4G. Aceasta înseamnă viteză de acces şi transfer de date la viteză înaltă care, în funcţie de regiune, poate ajunge până la 300 Mbps. Pentru comparaţie, vă pot spune că, la nivel mondial, în foarte multe state viteza internetului de mare viteză constituie doar 2 Mbps.

În acelaşi timp, este în plin proces extinderea reţelelor de fibră optică pe întreg teritoriul ţării, astfel, ca până în 2020 cel puţin 60% din gospodării să aibă acces la internet rapid cu o conexiune de minim 30 Mbps. Acţiunile realizate până acum ne fac să credem că acest obiectiv va putea fi atins şi mai repede.

De asemenea, recent a fost realizat un pas important, aş spune revoluţionar chiar, care, în viitorul apropiat, estimăm că va genera un salt în liberalizarea pieţei serviciilor de comunicaţii la nivel local. Mă refer la adoptarea de către Parlament a Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. Noua lege vine să asigure accesul partajat la infrastructura de comunicaţii existentă pentru toţi operatorii de telecomunicaţii, la tarife rezonabile, garantate de lege. Impactul estimat de la asigurarea competiţiei în teritoriu este similar celui realizat acum 5-6 ani, când a fost realizată liberalizarea pieţei de comunicaţii electronice la nivel naţional. În urma acestor măsuri, saltul tehnologic în dezvoltarea accesului la internet a plasat Moldova printre liderii mondiali la viteza medie de acces.

Suntem puternic motivaţi să contribuim şi la înlăturarea barierelor administrative care stau în calea antreprenoriatului din domeniul IT, să asigurăm un mediu competitiv de dezvoltare, iar în acest sens avem mai multe proiecte care se află la diverse etape de implementare. Elementul central cu care vrem să stimulăm în primă instanţă acest domeniu este crearea parcurilor IT, dar şi dezvoltarea start-up-urilor. În acest sens, ne-am ocupat de crearea cadrului legislativ şi a condiţiilor care să stimuleze aceste iniţiative. Desigur, sunt în proces şi alte proiecte ce vizează dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii electronice la nivel naţional, care au ca obiectiv crearea sistemelor informaţionale şi de comunicaţii, schimbul de date între instituţii şi cetăţeni, asigurarea accesului digital, a securităţii cibernetice etc. Unele sunt implementate de către instituţii şi agenţii guvernamentale, altele – de către sectorul privat şi cel academic. Unele sunt implementate din considerente comerciale, altele din considerente de necesitate socială.

Ce este important de subliniat este că, indiferent de motivaţia acestor proiecte – că e comercială sau că e necesitate socială – în final, toate aceste proiecte vin să servească necesităţilor unei societăţi informaţionale moderne. Iată de ce, atât Ministerul TIC, cât şi Guvernul în ansamblu, le va susţine şi promova, obiectivul fiind dezvoltarea unei Moldove digitale moderne.

Tot mai multă lume vorbeşte despre faptul că Moldova ar putea deveni o nouă forţă pe piaţa internaţională a tehnologiilor informaţionale. Care este părerea dumneavoastră în acest sens?

Ratele de creştere, dar şi de absorbţie a noilor servicii, interesul pe care-l manifestă faţă de acest domeniu noua generaţie, ne oferă siguranţa că Moldova are oportunităţi mari de dezvoltare în această direcţie, nu doar în calitate de consumator, dar şi de generator de produse TIC. În acelaşi timp, trebuie să avem în vedere faptul că nu suntem singurii care ne dorim să dezvoltăm sectorul TIC. Trebuie spus că, datorită valorii adăugate pe care o comportă, dezvoltarea acestui sector este o preocupare constantă în toate statele orientate spre dezvoltare.

Întrebarea şi marea provocare pentru Moldova este, dacă poate să concureze cu succes pe piaţa internaţionala de comunicaţii şi produse IT, respectiv dacă poate să-şi găsească propria nişă pe piaţa globală şi să facă uz de cea mai bună resursă a sa – oamenii instruiţi şi creativi. Eu cred că acest lucru este posibil. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi-a fixat scopul, ca Moldova să se regăsească printre primele 50 de ţări care sunt importante din punct de vedere al domeniului IT şi comunicaţii la nivel global. Pentru a avansa însă în dezvoltarea unei societăţi moderne digitizate, trebuie să acţionăm perseverent, conform unei viziuni clare.

Suntem siguri, că sectorul TIC din Republica Moldova are un potenţial real de creştere, însă considerăm că această creştere va fi cu adevărat semnificativă la nivelul economiei naţionale doar atunci când vom reuşi asigurarea competitivităţii produselor şi serviciilor IT. Pentru atingerea acestui obiectiv, eforturile noastre vor trebui concentrate pe dimensiunea dezvoltării infrastructurii de comunicaţii electronice, dezvoltării conţinutului digital local şi a serviciilor, educaţiei TIC, consolidării încrederii şi siguranţei în spaţiul virtual. De asemenea, o atenţie specială necesită stimularea creşterii cotei industriei IT, cantităţii şi calităţii de specialişti pregătiţi în domeniu, promovării produselor şi serviciilor IT – atât pentru piaţa internă, dar mai cu seamă orientată spre export.

Cum pot tehnologiile IT să schimbe spre bine viaţa cetăţenilor Moldovei?

Industria IT schimbă lumea şi viceversa. 90% din datele existente azi pe internet nu existau cu 2 ani în urmă, iar în 60 de zile pe internet este încărcat mai mult material video, decât au produs în 60 de ani toţi teleradiodifuzorii. Echipamentele mobile sunt deja disponibile pentru 56% din populaţia globului, iar 47% au acces la internet mobil de mare viteză. Cererea pentru diverse servicii creşte exponenţial.

De aceea, transferul tehnologic şi de know-how, crearea mediului favorabil dezvoltării start-up-urilor, susţinerea inovaţiilor, creativităţii şi co-creativităţii, dezvoltarea de produse şi servicii proprii, conectarea la tehnologii ultramoderne ce abia se prefigurează la orizont – toate împreună trebuie să fie principalele noastre obiective asumate pentru următorii ani.

Este necesar să ne preocupăm de dezvoltarea în pas cu noile tendinţe tehnologice, pentru a face faţă concurenţei regionale şi globale. Încurajăm companiile IT locale să nu să se autolimiteze, dar să se orienteze şi la discipline conexe între IT şi alte domenii, cum ar fi ocrotirea sănătăţii, servicii financiare şi virtualizare a valutelor, tehnologii şi servicii mobile de următoare generaţie etc.

Sunt multe, multe direcţii de dezvoltare, care apar cu o viteză tot mai mare, iar noi trebuie să depunem eforturi ca piaţa autohtonă să fie favorabilă pentru lansare de afaceri inovative care să vină, în final, în sprijinul oamenilor.

Se apropie alegerile prezidenţiale, ce credeţi despre capacitatea acestora de a contribui la modernizarea ţării şi a vieţii cetăţeanului din Republica Moldova?

Eu cred că este foarte bine că oamenilor le-a fost redat dreptul de a-şi alege preşedintele prin vot direct. Sper ca cetăţenii noştri vor alege responsabil, iar viitorul preşedinte va fi o persoană care să muncească pentru binele Republicii Moldova. Avem nevoie de stabilitate în ţară şi de continuarea lucrurilor bune.

La cei 25 de ani de Independenţă, Moldova are nevoie de oameni uniţi. Pentru ca doar împreună putem fi mai puternici în drumul nostru către Moldova europeană, către un spaţiu care înseamnă mai multă prosperitate şi stabilitate pentru fiecare familie din ţara noastră.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.