Peste 80 de antreprenori informați despre avantajele și beneficiile statutului de AEO

                                                

 

Cu sprijinul și prin contribuția Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Chișinău, 2 iulie 2019 - Astăzi s-a desfășurat o sesiune de informare cu privire la avantajele și beneficiile statutului de Agent Economic Autorizat (AEO), la care au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri ce dețin statutul de AEO, dar și cei interesați de simplificările vamale.

Evenimentul a fost organizat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID) și contribuția Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI). Sesiunea  a avut drept scop informarea  companiilor  implicate  în  comerțul  internațional  de  mărfuri despre avantajele statutului AEO, care permit reducerea costurilor și a timpului necesar vămuirii, precum și sporirea securității în traficul transfrontalier.


Prezent la eveniment, Iurie Ceban, director interimar al Serviciului Vamal.  a ținut să remarce faptul că  ”Facilitarea comerțului reprezintă o prioritate a Serviciului Vamal, fapt pentru care sunt implementate proceduri de declarare simplificate a mărfurilor, noi mecanisme de facilitare a traficului transfrontalier, precum și acordarea mai multor beneficii agenților economici care se conformează cadrului normativ în vigoare. Printre mecanismele implementate deja de către autoritatea vamală a RM în vîrful piramidei se situează, cu siguranță, statutul de AEO care conferă oricărui agent economic un statut facilitat la efectuarea operațiunilor vamale datorită conformării voluntare la respectarea legislației. În același context, Iurie Ceban s-a referit la Procedurile simplificate, care reprezintă un alt element cheie în facilitarea comerțului prin reducerea formalităților și controalelor vamale. Una dintre cele mai utilizate este procedura de vămuire la domiciliu, ce permite ca mărfurile să fie vămuite direct la sediul agentului economic sau în alte locuri de încărcare sau de descărcare, acceptate de organul vamal, fapt ce reduce timpii de vămuire şi costurile legate de deplasare şi staționare în terminalele vamale, fiind exclusă și interacțiunea fizică cu funcționarii vamali.

Moldova este lider regional în dezvoltarea și implementarea statutului AEO. Programul nostru sprijină recunoașterea reciprocă a statutului AEO dintre Moldova și vecinii săi. AEO face parte din suportul continuu pe care Programul USAID îl acordă Serviciului Vamal și reprezintă un factor important în avansarea comerțului regional și al integrării”, a subliniat Duglas Muir, directorul Programului USAID, în cuvîntul său de salut către cei prezenți la sesiune.

Sîntem convinși că acest eveniment va consolida parteneriatul dintre Serviciul Vamal și mediul de afaceri. La rîndul ei, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova continuă să susțină exportatorii prin organizarea sesiunilor de instruire în cadrul Academiei Exportatorilor pe lîngă CCI. În acest context, au fost organizate mai multe seminare pentru AEO și brokerii vamali, fiind promovat Standardul European  SM EN 16992:2017 ce cuprinde criteriile de competență și calificare profesională în domeniul vamal
, a menționat Natalia Calenic, vicepreședintele CCI a RM.

În cadrul sesiunii participanții au fost informați cu privire la cerințele fața de AEO, procedura de obținere a acestui statut,
beneficiile AEO din perspectiva mediului de afaceri și a Programului USAID, precum și s-au familiarizat cu istorii de succes ale agenților economici ce dețin statutul de AEO

La eveniment au participat specialiști din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, experți ai Programului USAID Reforme Structurale în Moldova și ai CCI a RM.


Această primă sesiune de informare face parte dintr-o campanie de comunicare pro-AEO, sprijinită de Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, care include în total șase evenimente similare, inclusiv  patru la nivel regional, precum și promovarea AEO în presa națională.

Notă: Agentul Economic Autorizat (AEO) este un agent economic considerat de încredere în contextul operațiunilor sale vamale, care se poate bucura de mai multe facilități și simplificări la perfectarea actelor vamale. În Republica Moldova, circa 120 de companii au obținut statutul AEO.

Pentru relații:

               

Serviciul Vamal

Programul USAID Reforme Structurale

Camera de Comerț și Industrie

Olesea Pușcașu

M: 078-705320

E: olesea.puscasu@customs.gov.md

 

Slavian Guțu
M: 060-502811

E: sgutu@nathaninc.com  

Ana Turculeț 

M: 068-300304

E: presa@chamber.md  

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.