Neadmiterea abuzivă și ilegală a unui sau mai mulți procurori la concursul de preselecție pentru funcția de Procuror General al Republicii Moldova

Comunicat de presă

 

29 octombrie 2019

 

La data de 30 septembrie 2019, Ministerul Justiției a emis un comunicat de presă prin care a informat despre inițierea preselecției candidaților la funcția de Procuror General al Republicii Moldova.

Conform paginii oficiale ale Ministerului Justiției, candidații puteau depune personal la sediul Ministerului Justiției, prin poștă sau prin e-mail dosarul de concurs, care urma să conțină:

a)       cererea de participare la concurs;

b)       scrisoarea de motivare;

c)       conceptul de management și dezvoltare instituțională

d)       curriculum vitae;

e)       copia de pe diploma de studii;

f)        copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă;

g)       cazierul judiciar.

La fel, în anunțul Ministerului Justiției este indicat că în situaţia în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului. Termenul limită pentru depunerea dosarelor era 20 octombrie 2019, ora 23:59.

Conform art. 10 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General, în termenul indicat în anunțul de inițiere a preselecției, candidații la funcția de Procuror General depun personal, prin poștă sau prin e-mail, dosarul de participare în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Legea nr. 3/2016, și anume:

a) cererea de participare la preselecție;

b) curriculum vitae;

c) scrisoarea de motivare;

d) conceptul de management și dezvoltare instituțională;

e) copia de pe diploma de studii;

f) copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă;

g) cazierul judiciar;

Pînă la 20 octombrie 2019, ora 23:59, am depus dosarul complet în format electronic care conține actele indicate mai sus.

La data de 22 octombrie 2019, am primit un răspuns de la Ministerul Justiției, în care am fost informat că, eu nu am fost admis la concurs, deoarece nu întrunesc condițiile prevăzute la pct. 17 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la Funcția de Procuror General, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 249a/2019 (dosar incomplet - lipsa declarației pe propria răspundere).

Conform art. 17 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General, comisia examinează, în ședință închisă, dosarele candidaților și ia decizia cu privire la admiterea lor. Neîntrunirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 3/2016 și nedepunerea fără motive întemeiate a dosarului complet conform art. 17 alin. (6) din Legea nr. 3/2016 descalifică candidatul. Candidații neadmiși sunt informați în scris despre motivul neadmiterii.

Declar că am depus dosarul complet conform art. 17 alin. (6) din Legea nr. 3/2016 și conform art. 10 din Regulamentului indicat mai sus, la fel, declar că întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 3/2016:

 1. Am o experiență profesională de procuror cumulată cu perioada în care am fost suspendat sau detașat din funcție pentru o perioadă de 13 ani. Am activat în procuratura r-lui Nisporeni din 23 octombrie 2006 pînă la 16.03.2008, în procuratura r-lui Florești din 16.03.2008 pînă la data de 12 august 2011, în Procuratura de Circumscripție Bălți din 12 august 2011 pînă în prezent.
 2. Pentru perioada august 2016  - 30 noiembrie 2017, am activat în cadrul Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), fiind detașat din funcția de procuror.
 3. Am diplomă de studii superioare de licenţă şi diplomă de studii superioare de master eliberate de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. La fel, am diplomă de master eliberată de Universitatea Brandeis, SUA, Massachusetts, pentru studiile de 2 ani academici, pentru perioada septembrie 2013 - mai 2015.
 4. Am urmat cursuri la școala de vară a universității “Istanbul Bilgi University” din Turcia și cursuri la școala de vară a Universității Brandeis, SUA;
 5. Am urmat un curs în domeniul dreptului avansat al afacerilor la Universitatea Boston;
 6. Am efectuat vizite de studiu la Organizația Internațională pentru Migrație, la organizațiile Oxfam, Ashoka, the Nature Conservancy, Chemonics, Greenpeace, la Consiliul pentru Relații Externe din Washington, D.C;
 7. Am participat la conferințe din cadrul universităților Northeastern, Harvard, Boston College, Brandeis, la fel am participat la conferințe pe teme juridice în or. Donetsk, Ucraina și or. Baltimore, SUA;

Declarația pe propria răspundere, pe care nu am semnat-o, nu este parte a dosarului de participare conform art. 10 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General din care motiv consider că lipsa semnăturii de pe declarația pe propria răspundere nu constituie temei de neadmitere la concurs. Intenționam să semnez și să depun declarația odată cu prezentarea copiilor de pe documente, la data interviului.

Consider că în privința mea au fost încălcate prevederile art. 4 pct. a) și pct. d) din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General și anume în privința mea nu a fost asigurat accesului liber de participare la preselecție, la fel, în privința mea, nu a fost asigurat un tratament egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectare obiective și clar definite, astfel încât orice candidat să aibă șanse egale.

În acest sens, la 28 octombrie 2019, am remis o cerere prealabilă către Ministerul Justiției, prin care solicit anularea în totalitate a răspunsului Ministerului Justiției din 22 octombrie 2019, privind refuzul de admitere la concursul de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General. Totodată, la 28 octombrie 2019, am remis cu titlu de informare o scrisoare în adresa Consiliul Superior al Procurorilor referitor la încălcările comise. 

Am bănuieli rezonabile că se încearcă promovarea unui candidat la funcția de Procuror General al Republicii Moldova din afara procuraturii, din 2 motive:

 1. Excluderea abuzivă și ilegală a unor procurori din concursul pentru preselecția candidaților la funcția de Procuror General al Republicii Moldova.
 2. Promovarea activă a cel puțin a unui candidat din afara Procuraturii, în mijloacele de informare în masă pentru funcția de Procuror General.

Reieșind din cele expuse, îndemn colegii mei procurori care au fost refuzați pe aceleași motive sau pe alte motive ilegale de a fi admiși la concursul de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General, de a depune cereri prealabile împotriva răspunsului Ministerului Justiției.

 Sunt de părere că atît procurorii cît și întreaga societate civilă urmează să monitorizeze procesul de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General al Republicii Moldova.

 

Totodată, ca urmare a publicării articolelor din presă care-mi defăimează onoarea și demnitatea, majoritatea articolelor fiind publicate ca rezultat a depunerii candidaturii mele pentru funcția de Procuror General al Republicii Moldova, vin cu următoarea reacție:

 

1. Articolul publicat la data de 23 octombrie 2019, de către jurnalistul Georgeta Carasiucenco, cu denumirea “Tot ce trebuie să știi despre concursul pentru funcția de Procuror General al Republicii Moldova”, de pe pagina web https://www.moldova.org conține un fals. Eu, nu am obținut veniturile indicate în articolul publicat din data de 23 octombrie 2019.

 

2. Articolul publicat pe portalul www.nordnews.md cu denumirea “Milionarii din procuratura Bălți” din data de 16 iulie 2019, publicat de către jurnalistul, Nicu Morari, conține mai multe falsuri:

 1. Suma  cumulată a activelor pe care le dețin eu, Octavian Bodareu, este indicată  incorect pe portalul www.nordnews.md și este preluată incorect de pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.
 2. Calificativul care îmi este dat în denumirea articolului de pe portalul www.nordnews.md este unul fals.

 

Menționez, că nu dețin și nu am deținut bunuri în valoare indicată pe portalul www.nordnews.md.

 

Declar că, pentru perioada anului 2018, am avut venituri sub formă de salariu brut în mărime de 162977 (una sută șaizeci și două mii nouă sute șaptezeci și șapte) lei și respectiv 52487 (cincizeci și două mii patru sute optzeci și șapte) lei. La fel am avut venituri sub formă de bobîndă în mărime de 1822 lei și respectiv $ 32.66, dobîndă de la valori mobiliare de stat în mărime de 700 lei, divindende în mărime de 1026 lei și respectiv 2602 lei, venit de la darea terenului în arendă în mărime de 1359 lei, am declarat și un venit obținut în mărime de $ 2000 (două mii) de la Foundation Open Society Institute, pentru un proiect local, care a fost implementat. Menționez că eu nu am beneficiat de careva bani sau alte facilități din acest proiect. Toate veniturile sunt legale și pentru toate veniturile impozabile, au fost achitate impozite.

 

La momentul depunerii declarației pe venit pentru anul 2018, aveam în proprietate:

 1. Apartament cu o vechime de peste 30 de ani
 2. Garaj
 3. Automobil Honda CRV din anul 2004
 4. Terenuri pentru construcție cu suprafața totală de aproape un ar
 5. Terenuri agricole cu suprafața totală de 4.76 (patru întreg și șaptezeci și șase) ha.
 6. 13 (treisprezece) acțiuni într-o bancă comercială
 7. 30 (treizeci) de acțiuni într-o companie producătoare de zahăr

La momentul depunerii declarației pe venit pentru anul 2018, aveam conturi deschise la băncile comerciale cu o valoare cumulată în mărime de: 132356 (una sută treizeci și două mii trei sute cincizeci și șase) lei, $ 7611 (șapte mii șase sute unsprezece). La fel, la momentul depunerii declarației pe venit pentru anul 2018, aveam valori mobiliare de stat în valoare de 10000 (zece mii) lei.

Referitor la activele pe care le dețin, declar că acestea au fost obținute din surse legale, pe parcursul mai multor ani. Am obținut venituri din salariul achitat de Organizația Internațională pentru Migrație pentru activitatea în cadrul EUBAM,  am obținut venituri din economiile făcute pentru perioada în care am fost peste hotare, am obținut venituri din salariul de procuror. Anterior activității în procuratură, am obținut venituri din salariul de expert de credite într-o organizație financiară internațională, la fel, am obținut alte venituri mai mici din alte surse legale, conform declarației pe venit.

Pentru toate veniturile și activele deținute, am depus declarații de avere și interese personale la Autoritatea Națională de Integritate.       

 

 

Procuror în procuratura
de Circumscripție Bălți                                                                                                                           Octavian Bodareu

------------------

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.