Ministerul Economiei şi Comerţului anunţă concurs pentru dreptul de arendă a unui teren destinat edificării Complexului „Grădina Moldovei”

Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) anunţă concurs pentru dreptul de arendă a unui teren destinat edificării Complexului „Grădina Moldovei”. La concurs pot participa persoane fizice şi juridice din R. Moldova, cu excepţia autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor de stat şi municipale, precum şi persoane fizice şi juridice străine, cu excepţiile stabilite de legislaţia în vigoare. Pentru participare la concurs, ofertanţii vor prezenta cererea de participare, copia raportului financiar, certificatul privind datoriile faţă de bugetul public naţional, documentul de plată privind depunerea garanţiei de participare, în suma de 200 mii lei, garanţia bancară în sumă deplină pentru achitarea preţului oferit pentru dreptul de arendă, un plan de afaceri privind proiectarea, edificarea şi exploatarea complexului etc. Câştigătorul concursului va fi desemnat de o comisie specială. Va avea prioritate participantul care va propune cel mai mare preţ pentru dreptul de arendă a terenului şi va prezenta un plan de afaceri bine structurat pentru proiectarea, edificarea şi exploatarea complexului, corelat cu cerinţele Caietului de sarcini cu realizarea în termeni rezonabili. Ofertanţilor, cu excepţia participantului-câştigător, li se restituie garanţia de participare. Garanţia de participare depusă de participantul-câştigător se include în contul plăţii pentru dreptul de arendă a terenului. Totodată, participanţilor, care după prezentarea documentelor, au refuzat să participe la concurs, garanţia de participare nu li se restituie. Câştigătorului concursului care a refuzat să semneze contractul, la fel, nu i se restituie garanţia de participare. Data limită de depunere a documentelor este 28 iulie curent, ora 15:00, la Ministerul Economiei şi Comerţului. Terenul cu suprafaţă totală de 10,65 ha este amplasat în mun. Chişinău, pe str. T. Vladimirescu, 3.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.