Mesajul Agenţiei de presă Info-Prim Neo privind continuarea colaborării cu sectorul asociativ

Mesajul Agenţiei de presă Info-Prim Neo privind continuarea colaborării cu sectorul asociativ

STIMAŢI  PRIETENI, COLEGI, PARTENERI ŞI ABONAŢI!

În ultimii 4-5 ani Agenţia Info-Prim Neo a fost implicată într-o serie de proiecte de mediatizare a activităţilor şi problemelor cu care se confruntă societatea civilă, în special, în cadrul programelor AED/FHI360. Am urmărit cu multă atenţie şi interes profesional evenimentele şi fenomenele din acest domeniu, am acumulat informaţie şi experienţă, am stabilit relaţii reciproc avantajoase, am identificat multe din punctele forte şi mai puţin puternice ale societăţii civile moldoveneşti, rezultatul acestei activităţi regăsindu-se în fluxul regulat de ştiri, materiale analitice, conferinţe de presă  şi dezbateri publice, realizat pe parcursul anilor.

Mai multe organizaţii neguvernamentale au avut posibilitate să urmărească produsele noastre, pe care le-au primit în poşta electronică cu titlu gratuit, în trei limbi, precum şi să-şi promoveze prin ele propriile activităţi şi puncte de vedere asupra realităţilor moldoveneşti. Această oportunitate a existat pentru că Agenţia Info-Prim Neo a avut posibilitate să recupereze o parte din cheltuielile legate de realizarea produselor media la această  rubrică din contul proiectelor finanţate de donatori. Acum se pare că aceste posibilităţi se diminuează substanţial, odată cu reducerea activităţilor AED/FHI360 pe acest segment. La  moment, nu se cunoaşte dacă este posibilă apariţia altor donatori de asemenea anvergură şi asemenea interes pentru tema legată de sectorul asociativ.   

În aceste condiţii, adresez pe această cale invitaţia de a identifica împreună soluţiile necesare, inclusiv sursele financiare, pentru a putea continua colaborarea în domeniul mediatizării activităţilor organizaţiilor societăţii civile. Îmi exprim convingerea că în această colaborare suntem interesate ambele părţi în egală măsură. Precizez încă o dată că este vorba despre continuarea producerii, distribuirii gratis şi publicării cu acces liber a  unui flux regulat de ştiri şi materiale analitice, în medie 2-3 produse zilnic, eventual, şi mai mult. Doar această abordare asigură proiectului un caracter sistematic, profund, multilateral şi eficient. Practica de până acum a confirmat corectitudinea şi utilitatea acestei abordări.

În opinia noastră, ar exista câteva căi de soluţionare a problemei, inclusiv:

1. Agenţia pregăteşte pentru înaintare în mai multe adrese un astfel de proiect şi va fi recunoscătoare partenerilor din sectorul asociativ pentru sugestii în acest sens – cui ar fi mai bine să-i fie adresată cererea de finanţare.

2. Am putea identifica împreună cu una sau câteva organizaţii neguvernamentale un finanţator/câţiva finanţatori care ar accepta să acopere cheltuielile pentru producerea fluxului de produse media. Eventual, am putea semna cererea de finanţare împreună, dacă se va găsi util.

3. Agenţia ar putea realiza acest produs în bază de abonament perfectat cu mai multe ONG-uri. În dependenţă de numărul de susţinători pe care îi vom găsi, am putea stabili o taxă lunară nu prea mare.

4. Aceste şi alte variante ar putea fi abordate concomitent.

 

Agenţia va continua să fortifice şi să exploateze resursele Sălii pentru conferinţe de presă, pe care le va pune gratis la dispoziţia actorilor interesaţi ai societăţii civile pentru organizarea conferinţelor de presă şi a dezbaterilor publice. Agenţia a acumulat multă experienţă în organizarea şi desfăşurarea acestui gen de activităţi care poate fi împărtăşită partenerilor de proiect. 

Cu permisiunea d-voastră, voi încerca să amintesc, schematic, unele eventuale beneficii ale ambelor părţi, obţinute în urma acestei colaborări.

1. Organizaţiile Societăţii Civile obţin/menţin/dezvoltă un circuit garantat de informaţie în două sensuri, întreţinut la nivel profesionist de către o echipă cu experienţă şi CV credibil în domeniul vizat. OSC se fac mai puţin vulnerabile în faţa unor capricii ale presei contemporane, care, sub presiunea tendinţelor de comercializare, nu totdeauna se arată  interesată să cheltuiască direct resurse pentru lucruri serioase, cu substanţă şi impact real asupra societăţii moldoveneşti, care nu aduc bani şi imagine la modul direct. În acelaşi timp, aceasta ar fi dispusă să preia gratis produse media realizate de Agenţie la nivel profesionist. 

2. Agenţia Info-Prim Neo obţine posibilitatea de a continua abordarea sistematică a temelor de cea  mai mare importanţă şi utilitate publică, cu implicarea surselor de înaltă calificare din cadrul sectorului asociativ, asigurându-şi, în acelaşi timp, continuitatea independenţei editoriale şi economice, diminuând pericolele de subordonare intereselor politice şi economice, protejându-se de comercializarea excesivă şi de „îngălbenirea” procesului mediatic din Republica Moldova.

Stimaţi actuali şi foşti abonaţi ai produselor media Info-Prim Neo la rubrica „Societate Civilă”!

Pentru a avea siguranţa că prezentul mesaj are dreptul la viaţă, vă rugăm, de asemenea, mult, să apreciaţi, în calitate de consumatori-experţi, pe cât de calificate au fost produsele noastre până acum, pe cât de utile, pe cât de importante ca sursă şi canal de informaţie, pe cât de oportună vă pare continuarea acestei activităţi şi dacă da, cum credeţi că ar putea fi ea îmbunătăţită?

Rămânem în aşteptarea răspunsului dvs fie la adresa electronică utilizată acum, fie la v.vasilica@info-prim.md, fie la telefoanele 93 00 73, 0691 55 495.

Reluarea acestui mesaj este legată de faptul că astăzi, 24 noiembrie, Agenţia Info-Prim Neo încheie activităţile în cadrul proiectului AED/FHI360.

La dispoziţia d-voastră pentru desfăşurarea temei sub aspect de conţinut, formă, buget.

Cu respect – Valeriu Vasilică, în numele echipei Info-Prim Neo

24 noiembrie 2011

 

Подпись: Casa Presei, strada Puşkin 22, of. 467, MD-2012, municipiul Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax:  +373 22 93 00 73, +373 69 155495; email:  ipn@info-prim.md, v.vasilica@info-prim.md

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.