Întreprinderile gestionate de administraţia locală Chişinău aduc pierderi de miliarde bugetului municipal

Registrul patrimoniului public local Chişinău include 99 de întreprinderi municipale şi instituţii publice cu capital social, 15 dintre care sunt societăţi pe acţiuni în care Consiliul municipal Chişinău deţine cote-părţi. Patrimoniul total net al municipiului Chişinău indică o valoare negativă, deoarece o mare parte a întreprinderilor activează în pierdere, a declarat pentru Info-Prim Neo Eugenia Ciumac, şefa Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică. Pierderile capitalei din activitatea întreprinderilor gestionate de administraţia publică locală depăşesc câteva miliarde lei. Cele mai mari datorii sunt înregistrate de SA „Termocom”. La 1 ianuarie anul în curs valoarea activelor nete ale acesteia constituiau (-1,1 mlrd lei). Prin hotărârea Judecătoriei economice, „Termocom” este declarată insolvabilă şi activitatea întreprinderii este administrată de Consiliul Creditorilor. „Cu toate că procedura de reorganizare a furnizorului de energie termică durează de mai mulţi ani, situaţia economico-financiară a întreprinderii se înrăutăţeşte progresiv”, spune Eugenia Ciumac. „69% din suma totală a pierderilor capitalei sunt generate de SA „Termocom”, circa 1,3 mlrd lei”, a precizat aceasta. Deşi mai mulţi ani la rând furnizorul de agent termic a înregistrat pierderi considerabile – circa 130 mln lei anual – în 2007 acesta a avut un profit de 34,4 mln lei, care, de fapt, a fost stimulat prin alocaţii din bugetul municipal pentru compensarea diferenţei de tarif. Într-o situaţie la fel de critică se află o altă întreprindere în care municipalitatea deţine 100% de acţiuni – „Apă-Canal Chişinău”. Furnizorul a înregistrează pierderi neacoperite în sumă de 157,7 mln lei, 53,6 mln dintre care sunt acumulate în anul trecut. Potrivit Eugeniei Ciumac, bugetul capitalei este grav afectat şi de SA „Speranţa Unic”, pierderile căreia ating 3,4 mln lei. „În anul 2007 această societate pe acţiuni a înregistrat un venit de 1,7 mln lei. Acest indicator a fost generat de faptul că „Speranţa Unic” a beneficiat de o facilitate privind anularea datoriei faţă de Casa Naţională de Asigurări Sociale la contribuţiile de asigurări sociale de stat în sumă de un milion şi a datoriei privind impozitele şi taxele aferente bugetului de stat în mărime de circa 1,6 mln lei, fapt care i-a permis întreprinderii să înregistreze o valoare pozitivă. Însă în 2008, datoriile acesteia deja au însumat 844 mii lei”, constată Eugenia Ciumac. Monitoringul economico-financiar al întreprinderilor municipale demonstrează aceleaşi valori negative. Cele mai multe din ele sunt generate de întreprinderile care prestează servicii în domeniul transporturilor. Pierderile ÎM „Regia Transport Electric” şi Parcului Urban de Autobuze constituie 18 mln şi 15,9 mln lei respectiv. „Nivelul rentabilităţii acestor întreprinderi este sub zero de mai mulţi ani”, spune Eugenia Ciumac. „Valoarea negativă a profitului brut demonstrează insuficienţa preţului de vânzare a serviciului de a acoperi măcar consumul directe al întreprinderilor, nemaivorbind de cheltuieli. Consiliul municipal Chişinău ar trebui să evalueze mai minuţios activitatea lor economico-financiară şi să ia o decizie pentru a nu falimenta aceste întreprinderi”, susţine şefa Direcţiei.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.