Inaugurarea basoreliefului profesorului universitar Arsenie Guțan

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova Vă invită la inaugurarea basoreliefului regretatului savant și pedagog Arsenie Guțan - unul dintre pilonii stomatologiei și ai învățământului superior medical din țară.

Evenimentul se va desfășura în data de 17 ianuarie curent, cu începere de la ora 12:00, la Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, amplasată în incinta Institutului de Medicină Urgentă (or. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1), etajul VI. La ceremonia de dezvelire a basoreliefului vor fi prezenți reprezentanți ai administrației USMF „Nicolae Testemițanu”, IMU, rude, colegi și discipoli.

Arsenie Guțan s-a născut pe 13 martie 1927, în comuna Mitoc, județul Orhei, într-o familie de agricultori. Aproape cinci decenii s-a consacrat slujirii cu devotament și sacrificiu stomatologiei, parcurgând cu brio, treaptă cu treaptă, traseul lung și anevoios al însușirii profesiei  - de la student al Facultății de Stomatologie a Institutului de Stat Medicină din orașul Irkutsk (Federația Rusă), unde a fost deportat împreună cu părinții, în 1949, până la asistent, conferențiar, profesor universitar, șef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială (1970-1994), decan al Facultății de Stomatologie (1966-1971) și, concomitent, decan al Facultății de Farmacie (1966-1967).

În calitate de profesor și decan, Arsenie Guțan a contribuit considerabil la: perfecționarea procesului de studii la catedră și la facultate; implementarea noilor metode și forme de instruire și evaluare a cunoștințelor; consolidarea bazei tehnico-materiale a catedrei și a facultății; stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare internațională cu instituții și facultăți de stomatologie din alte țări. Pe parcursul activității sale, a îndrumat mai multe generații de tineri, cărora le-a fost o sursă sigură de cunoștințe teoretice profunde și bogată experiență profesională, un exemplu demn de urmat.

Remarcabilă a fost și activitatea științifică a savantului Arsenie Guțan. În anul 1965 a susținut teza de doctor în științe medicale, iar în 1982 - cea de doctor habilitat. A fost autor și coautor a peste 130 de lucrări științifico-didactice de o valoare incontestabilă. Sub bagheta profesorului Arsenie Guțan au fost susținute șapte teze de doctor în științe medicale și o teză de doctor habilitat, fiind pusă temelia unei școli autohtone de savanți în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.

Mulți ani la rând, Arsenie Guțan a fost membru al Consiliului științific specializat de susținere a tezelor în domeniul stomatologiei. Meritele științifice ale distinsului profesor au fost înalt apreciate de Academia Europeană de Implantologie Dentară, care l-a ales în calitate de membru de onoare.  Pe tot parcursul activității sale, Domnia Sa a fost preocupat de elaborarea tehnologiilor de performanță în profilaxia, diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor stomatologice.

Fire energică, înzestrat cu spirit de inițiativă și cunoștințe vaste în diverse domenii, specialist de categorie superioară în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale, profesorul Arsenie Guțan a îmbinat organic obligațiile   curriculare cu alte funcții de răspundere. Pe parcursul anilor a fost: președinte al Asociației Științifico-Practice a Stomatologilor din Moldova; specialist principal netitular și șef al Comisiei de profil a Ministerului Sănătății în domeniul stomatologiei; membru al Consiliului de experți al Ministerului Sănătății; membru al Consiliului științific al Universității; șef al comisiilor metodice și de concurs ale Facultății de Stomatologie; membru al Colegiului de redacție al revistelor „Curierul medical” și „SOS”; redactor-șef de onoare al Revistei „Medicina stomatologică” ș.a.

Pentru merite deosebite în activitatea multilaterală prodigioasă, Arsenie Guțan a fost distins cu medalia  „Veteran al Muncii” (1986), medalia „Nicolae Testemițanu” (2005), titlul onorific „Om Emerit” (2006).

S-a stins din viață la 20 ianuarie 2010.

Profesorul Arsenie Guțan a fost o personalitate notorie, cu o poziție civică activă, cu demnitate, omenie și cultură deosebită. Talentat savant și pedagog, experimentat specialist stomatolog, iscusit manager al învățământului superior stomatologic și al serviciului stomatologic din țară, Arsenie Guțan a înscris o filă semnificativă în istoria universității noastre, a comunității medicale autohtone.


Departamentul Comunicare și Relații Publice
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.