Furnizorul de apă susţine că nu poate deservi şi instala apometrele deoarece cheltuielile respective nu sunt incluse în tarif

Deservirea şi instalarea contoarelor nu se reflectă în tariful la apă, de aceea întreprinderea „Apă-Canal Chişinău” (ACC) nu poate efectua aceste servicii din cont propriu, a declarat pentru Info-Prim Neo şeful Serviciului abonaţi din cadrul întreprinderii, Mihai Golban. Potrivit sursei citate, metodologia de calculare a tarifelor la apă, elaborată de Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică (ANRE) nu prevede includerea în tarif a cheltuielilor la deservirea contoarelor. Iată de ce, spune reprezentantul ACC, în prezent verificarea şi instalarea contoarelor se face din contul consumatorului şi nu al întreprinderii furnizoare de apă. Atunci când în tariful la apă vor fi incluse cheltuielile pentru instalarea şi deservirea apometrelor sau altă formă de acumulare a surselor băneşti în acest scop, costul acestor servicii va fi suportat de beneficiarul acestor bani, a spus Golban. Totodată, sursa citată a menţionat că actualmente includerea în tariful la apă a cheltuielilor pentru deservirea apometrelor nu ar fi un procedeu echitabil, deoarece nu toţi consumatori dispun de contoare la apă. În prezent, circa 40 mii consumatori, sau 20% din total, nu au deloc contoare şi plătesc consumul de apă conform normativelor stabilite. Totodată, există consumatori care dispun doar de un contor şi alţii care au până la 4 contoare. În acest caz, ar fi nevoie de tarife diferenţiate, susţine reprezentantul ACC. Comparând situaţia furnizorului de apă cu a celui de energie electrică, care este obligat să suporte cheltuielile de instalare şi verificare a contoarelor, Golban a menţionat că această obligativitate este stipulată în contractele individuale de livrare a energiei electrice şi, totodată, aceste cheltuieli sunt incluse în tariful pentru consumul de curent. Sursa citată a mai menţionat că nu ACC este obligat să verifice contoarele la apă, ci gestionarul fondului locativ. Cel din urmă, însă, în lipsa personalului specializat în acest sens a solicitat furnizorului ajutor în acest sens. Astfel se explică delegarea personalului tehnic care să inventarieze contoarele. Potrivit lui Golban, actele normative în vigoare prevăd că la expirarea termenului de cinci ani contoarele trebuie să verificate, astfel încât vor trebui scoase şi verificate doar contoarele care au depăşit acest termen, şi schimbate cele defecte, fără intervenţii la contoarele care funcţionează normal, nu au depăşit termenul de cinci ani şi care arată date conforme celor prezentate gestionarului fondului locativ. Potrivit lui Golban, inventarierea se face în baza hotărârii de Guvern nr. 191 care obligă consumatorii să asigure accesul gestionarilor fondului de locuinţe sau părţii cu care are încheiat contract pentru efectuarea lucrărilor de examinare şi sigilare a contoarelor. În cazul în care locatarii nu vor asigura accesul în apartamente, perfectarea ulterioară a facturilor se va face conform normelor pentru persoanele care nu şi-au instalat apometre, fără a fi luaţi în calcul indicii prezentaţi de proprietarii de locuinţe. Potrivit lui Golban, astfel de verificări urmează a fi făcute o dată pe an. În prezent verificările au fost finalizate în zona Aeroportului din sectorul Botanica, urmând ca în aproximativ 2 luni să fie finalizate în întreg municipiul. În acelaşi timp, organizaţiile pentru protecţia consumatorilor spun că furnizorul este obligat să verifice, să obţină certificate de standardizare şi să schimbe contoarele din cont propriu. Potrivit preşedintelui Ligii pentru protecţia consumatorilor, Roman Mihăieş, obligarea consumatorilor de a suporta cheltuieli pentru verificarea şi schimbarea contoarelor contravine Legii privind protecţia consumatorului care prevede că aparatele de măsurare vor fi instalate din contul furnizorului. Astfel, consumatorul nu este obligat să se conformeze cererii ACC, spune expertul. Potrivit lui, în cazul în care reprezentanţii furnizorului de apă cer consumatorului să-şi schimbe din cont propriu contorul, atunci acesta trebuie să înainteze în scris o petiţie către „Apă-Canal” prin care i-ar cere, în baza Legii despre protecţia consumatorului, ca acest lucru să fie efectuat din banii întreprinderii. În termen de 14 zile, potrivit aceleiaşi legi, furnizorul trebuie să răspundă consumatorului dacă este sau nu de acord cu solicitarea în cauză. În cazul în care furnizorul nu este de acord, consumatorul poate acţiona în instanţa de judecată. Mihăieş spune că în astfel de litigii, consumatorul au şanse să câştige procesul, deservirea şi instalarea contorului de către furnizor fiind prevăzută expres în lege. De asemenea, spune el, în cazul în care consumatorului nu-i vor fi recunoscute datele de pe contor, acesta, de asemenea, poate acţiona în instanţă, cu şanse de câştig. Referitor la Legea despre protecţia consumatorului, opinia responsabililor de la „Apă-canal” este că prevederile acesteia nu se referă la serviciile comunale, ci doar la mărfurile oferite „la tejghea”. ACC a anunţat că a solicitat Parlamentului să „facă lumină” în acest sens, explicând prevederile legii respective.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.