Fondul pentru Educaţia Romilor şi Fundaţia „Remembrance, Responsibility and Future” anunţă cel de-al optulea an de desfăşurare a Programului ROMA EDUCATION FUND/SP de BURSE UNIVERSITARE în Drept şi Ştiinţe Umaniste (REF/LHP)

                                                           Centrul de Informaţii Universitare

                       
Fondul pentru Educaţia Romilor şi Fundaţia „Remembrance, Responsibility and Future

anunţă cel de-al optulea an de desfăşurare a Programului ROMA EDUCATION FUND/SP de BURSE UNIVERSITARE în Drept şi Ştiinţe Umaniste (REF/LHP)

Termen limită de aplicare online30 APRILIE 2011

Programul acordă burse universitare, pe bază de concurs, studenţilor Romi, care doresc să-şi urmeze studiile în învăţământul universitar. Bursele Universitare REF/LHP au menirea să acopere taxele de studii, costul cărţilor şi, parţial, cheltuielile pentru cazare. Bursa este prevăzută pentru un singur an universitar, cu posibilitatea prelungirii acesteia, în bază de concurs, pentru anul următor de studii.
Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

 

(a)      să fie admişi ca studenţi în anul I, II, III, sau alt an mai mare cu frecvenţă la zi, în toamna anului 2011, în cadrul unei universităţi acreditate din Moldova;

(b)      ori, sa fie în prezent bursieri ai Programului, care pot candida pentru reînnoirea bursei.

 

Se acordă prioritate candidaţilor care studiază la zi pentru unul din următoarele domenii: drept, administraţie publică, jurnalism, ştiinţe politice, sociologie, economie, istorie, alte domenii umaniste

Programul de Burse Universitare REF/LHP are posibilitatea să ofere burse universitare aceluiaşi candidat pentru următoarele studii: BA (licenţă), MA (masterat), PhD (doctorat).

Cerinţe pentru aplicanţi:

 

  • să fie reprezentanţi ai etniei Rome;
  • să completeze adecvat Formularul de Aplicare online;
  • să ataşeze Certificatul Academic pentru toţi anii universitari completaţi, inclusiv şi pentru primul semestru completat al anului universitar 2010-2011, sau, în cazul în care, la momentul aplicării, nu au fost încadraţi în procesul de studii, să prezinte dovada reuşitei academice în vederea ultimelor studii obţinute (copii autentificate de pe Diploma de Bacalaureat/universitară etc.);
  • să ataşeze cel puţin o Scrisoare de Recomandare;
  • să prezinte Certificatul de Înmatriculare, în original, într-o universitate acreditată din ţara lor de origine sau reşedinţă, studii cu frecvenţă la zi, pentru anul universitar curent.

    Etapele obligatorii ale procedurii de aplicare:

 

(i)                 TERMENUL LIMITĂ pentru completarea/ataşarea Formularului de Aplicare online, a Certificatului Academic, a Scrisorii/lor de Recomandare şi a copiei buletinului de identitate sau a paşaportului este 30 APRILIE 2011;

 

(ii)               TERMENUL LIMITĂ pentru expedierea Certificatului de Înmatriculare pe anul universitar 2011-2012 şi a Certificatului privind Taxa de Studii este 15 SEPTEMBRIE 2011.

 

Formularul de Aplicare online, criteriile de eligibilitate, precum şi instrucţiunile de aplicare pot fi accesate pe pagina web a REF-ului: http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship

Formularele sunt disponibile în limbile română, rusă.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare:

str. Puskin 16, MD 2012 Chişinău

Tel: +373 22 221167, e-mail: eac@eac.md

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.