Experţii salută Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli pentru anul 2007. Analiză Info-Prim Neo

Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, elaborat de MAIA şi aprobat în anul curent de Parlament, este îmbunătăţit substanţial în comparaţie cu regulamentul similar din anul 2006, a declarat pentru Info-Prim Neo analistul economic Viorel Chivriga. Potrivit lui, acest fapt, se datorează într-o mare măsură şi colaborării Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu societatea civilă, în special cu Coaliţia pentru Dezvoltare Economică Rurală. Mai multe propuneri lansate de Coaliţie în cadrul campaniei de advocacy pentru eficientizarea sistemului de susţinere a agriculturii la finele anului trecut au fost preluate şi incluse în noul regulament. Însă, spune sursa citată, continuă să existe rezerve neutilizate pentru perfecţionarea acestuia cu scopul extinderii numărului de potenţiali beneficiari de suport din partea statului, a asigurării unei transparenţe mai mari în gestionarea mijloacelor financiare ale fondului şi implicit a creşterii eficienţei acestora. Prin urmare, în anul 2007, finanţarea din Fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli se extinde pe trei direcţii noi: dezvoltarea culturii nucului, dezvoltarea agriculturii ecologice şi dotarea cu tehnică şi utilaj a producătorilor de legume. De asemenea, regulamentul este îmbunătăţit în comparaţie cu precedentul prin introducerea unor grile de productivitate plauzibile la subvenţionarea producătorilor de sfeclă de zahăr şi de tutun. De exemplu, producătorii de sfeclă vor putea beneficia de subvenţii de 200 lei pentru fiecare hectar înfiinţat. Suplimentar, ei vor mai beneficia de 100 lei/ha în cazul obţinerii unei productivităţi de 25-30 t/ha; 150 lei/ha – la o productivitate de 30-35 t/ha; 200 lei/ha – la o productivitate de peste 35 t/ha. În 2006, producătorii de sfeclă de zahăr beneficiau de o susţinere de 250 de lei pentru un hectar însămânţat şi suplimentar de alocaţii de 10 lei pentru fiecare tonă livrată întreprinderilor de procesare, cu condiţia că recolta sfeclei să depăşească 22 de t/ha. Acest plafon de productivitate este net inferior productivităţii medii pe republică, înregistrată în anii 2005-2006. Un dezavantaj al noilor prevederi, spune Chivriga, constituie diminuarea suportului financiar în raport cu o unitate de suprafaţă (ha). Acest dezavantaj este însă compensat prin mărirea numărului de potenţiali beneficiari de subvenţii din partea statului. În cazul prevederilor ce reglementează modul şi condiţiile pe care trebuie să le întrunească producătorii de tutun, de asemenea, este remarcată o îmbunătăţire considerabilă. Îmbunătăţirile se referă la grilele de productivitate raţionale, la creşterea suportului din partea statului pe o unitate de suprafaţă cultivată şi la condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le întrunească beneficiarii de subvenţii, care sunt mai avansate comparativ cu anul precedent. Probabil, spune expertul, la elaborarea regulamentului s-a luat în consideraţie faptul, că acest sector din agricultură rămâne în continuare foarte important şi necesită să fie susţinut de stat. Anul trecut, suprafeţele ocupate cu tutun au fost de 6,7 ori mai mici comparativ cu 2000, situaţie ce a generat un deficit acut de materie primă pe piaţă internă în condiţiile cererii mărite. Nu e de mirare că, în ianuarie-noiembrie 2006, fabricarea produselor de tutun s-a redus cu 22% faţă de perioada similară a anului trecut. [Agricultorii nu mai sunt discriminaţi] Chivriga menţionează şi că, la capitolul stimularea producerii materialului săditor pomicol şi înfiinţării plantaţiilor pomicole, în sfârşit s-a ajuns la situaţia, când agricultorii nu mai sunt discriminaţi în funcţie de suprafaţa de teren aflată în gestiune. La elaborarea regulamentului, MAIA a ţinut cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1043 din 8 septembrie 2006 cu privire la perfecţionarea mecanismului de acordare a subvenţiilor în agricultură, care prevede expres că „subvenţiile vor fi acordate producătorilor agricoli, indiferent de tipul de proprietate, forma organizatorico-juridică sau mărimea gospodăriei, în baza unor criterii de eligibilitate obiective şi transparente. Criteriile de selectare a beneficiarilor vor fi revizuite pentru specificarea procedurilor utilizate în cazurile în care mijloacele disponibile nu vor putea satisface toate cererile, iar suprafaţa de plantare a viilor şi livezilor, eligibilă pentru subvenţionare, va fi redusă la 0,5 ha”. În 2006, de compensarea parţială a cheltuielilor de producere sau de procurare a materialului săditor pomicol pentru înfiinţarea pepinierelor şi plantaţiilor pomicole beneficiau agenţii economici care au înfiinţat pepiniere şi cei care au înfiinţat, începând cu anul 2005, plantaţii pomicole pe o suprafaţă totală de cel puţin 5 ha, conform proiectului de înfiinţare. În cazul înfiinţării de plantaţii pomicole cu o suprafaţă mai mică de 5 ha, se acordau compensaţii cu condiţia comasării lor cu plantaţiile înfiinţate în ultimii 3 ani, a căror suprafaţă totală să nu fie mai mică de 5 ha. În anul curent, subvenţiile vor fi acordate pentru producerea materialului săditor pomicol (pomi altoiţi) - 20 mii lei la un hectar de suprafaţă a câmpului I (pentru altoirea la masă) sau a câmpului II (pentru altoire prin oculare); pentru înfiinţarea, începând cu toamna anului 2006, a plantaţiilor pomicole, cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al RM - 10 mii lei la un ha de suprafaţă plantată cu specii sămânţoase şi 7,5 mii lei – pentru un ha de suprafaţă plantată cu specii sâmburoase. La 28 decembrie 2006, Parlamentul a aprobat Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli. Fondul nominalizat este aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul 2007 în sumă de 240 mil. lei, ceea ce constituie o majorare a resurselor alocate în fondul respectiv la momentul adoptării legii similare pentru 2006 şi o diminuare cu 16 mil. lei faţă de suma fondului nominalizat, modificată prin Legea nr. 391-XVI din 8 decembrie 2006. Conform Hotărârii Parlamentului, resursele financiare din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli prevăzut pentru anul 2007 sunt repartizate astfel: MAIA - 120 mil. lei, inclusiv 15 mil. pentru subvenţionarea producătorilor de sfeclă de zahăr; 3 mil. - pentru cultivatorii de tutun; 17 mil. pentru stimularea producerii materialului săditor pomicol şi înfiinţării plantaţiilor pomicole; 3 mil. pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului; 2 mil. pentru susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice; 45 mil. pentru subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticidelor) şi de fertilizanţi (îngrăşămintelor minerale); 15 mil. pentru subvenţionarea sectorului zootehnic; 20 mil. pentru subvenţionarea procurării tehnicii şi utilajului agricol. Întreprinderea de Stat „Moldresurse” va beneficia de 20 mil. lei pentru stimularea creării de staţiuni tehnologice de maşini; Ministerul Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat – de 100 mil. lei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul RM a producţiei agricole de fabricaţie proprie.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.