ENEMO monitorizează alegerile prezidențiale din 1 noiembrie din Republica Moldova*

Chișinău, 1 octombrie 2020 – În urma invitației oficiale din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova de a observa Alegerile Prezidențiale din 1 noiembrie, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) a primit acreditarea pentru cinci membri ai echipei de bază și opt Observatori pe termen lung, ca parte a Misiunii Internaționale de Observare a alegerilor (MIO). Având în vedere circumstanțele specifice în care sunt organizate aceste alegeri, din cauza pandemiei globale COVID-19; o parte din activitatea MIO va fi realizată de la distanță. Doi dintre cei cinci membri ai Echipei de bază vor fi detașați la Chișinău, în timp ce restul analiștilor și observatorilor pe termen lung vor opera, mai cu seamă, de la distanță, cu intenția de a veni în Republica Moldova aproape de Ziua Alegerilor și, dacă va fi nevoie, de Ziua celui de-al doilea Tur al alegerilor.

Prin monitorizarea și raportarea cu privire la aspectele esențiale ale alegerilor, Misiunea ENEMO își propune să îmbunătățească transparența procesului electoral și să evalueze integritatea și compatibilitatea acestuia cu obligațiile internaționale ale Republicii Moldova și standardele pentru alegerile democratice, precum și cu cadrul legislativ intern. Misiunea va acorda, de asemenea, atenție îndeplinirii recomandărilor anterioare ale ENEMO și ale altor părți internaționale și interne interesate. ENEMO va monitoriza, evalua și raporta principalele constatări legate de respectarea mediului politic și electoral general, respectarea drepturilor de a alege și de a candida la alegeri, conduita organelor de gestionare a alegerilor, agitația electorală, echitatea de gen, soluționarea litigiilor electorale și alte aspecte fundamentale ale procesului.

ENEMO lucrează în cooperare atât cu părțile interne interesate, cât și cu cele internaționale ale căror valori și priorități de bază se potrivesc cu cele ale Rețelei, respectarea drepturilor omului și consolidarea democrației. Membrii misiunii se vor întâlni cu părțile interesate relevante, reprezentanți ai autorităților de stat, partidelor politice și candidaților, societății civile, reprezentanți mass-media, precum și cu cei din comunitatea internațională, pentru a avea o imagine mai cuprinzătoare despre procesul electoral. Constatările vor fi puse la dispoziția publicului în rapoartele interimare și preliminare care urmează să fie emise imediat după ziua alegerilor, precum și, dacă va fi, după al doilea tur. Un raport final complet cu recomandări pentru eventuale îmbunătățiri în domeniul alegerilor și a politicilor conexe, va fi emis și prezentat la scurt timp după alegeri.

MIO ENEMO pentru Alegerile Prezidențiale din 2020 în Republica Moldova este susținută financiar de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Agențiile Guvernamentale ale Suediei, Regatul Țărilor de Jos și Institutul Național Democratic (NDI). Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.

Pentru informații suplimentare, contactați: Bosko Nenezic, șef adjunct al misiunii, E-mail: bosko.nenezic @enemo.eu

*Versiunea în limba engleză este singurul document oficial. O traducere neoficială este disponibilă în limba română.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.