Neconformități în rapoartele financiare ale Institutului Național al Justiției

Institutul Național al Justiției, pentru realizarea obiectivelor de bază și desfășurarea activității operaționale, a avut aprobate în anul 2017 alocații în cuantum de 26,5 mln lei, dintre care 26,3 mln lei din bugetul de stat. O misiune de audit efectuată la instituție a arătat că, potrivit informațiilor reflectate în Bilanțul contabil, la situația din 31.12.2017, Institutul Național al Justiției nu avea reflectat terenul aferent clădirii administrative, cu suprafața de 0,3798 ha, în valoare de 7,6 mln lei, transmite IPN.

De asemenea, nu a fost înregistrată corespunzător valoarea aferentă elaborării paginii web, ceea ce a afectat plenitudinea și exactitatea informațiilor aferente din rapoartele financiare cu 60 de mii de lei.

Cât privește cheltuielile privind remunerarea muncii, probele de audit au relevat că cele aferente contractelor de prestări servicii, în sumă de 1591,0 mii lei, urmau a fi planificate și reflectate la conturile relevante grupei de conturi „Servicii”. Pe când INJ a planificat, executat și raportat aceste cheltuieli la contul „Remunerarea muncii”, generând o majorare în aceeași mărime.

INJ a separat activitățile metodice și de cercetare de la norma științifico-didactică. Ca urmare, activitatea metodică și de cercetare a fost realizată în baza contractelor de prestări servicii, majorând cheltuielile reflectate la contul „Remunerării muncii angajaților conform statelor” cu 526,0 mii lei.

Cheltuielile efective și datoriile aferente retribuirii muncii raportate la 01.01.2017 au fost diminuate cu 273,8 mii lei. Auditorii au mai stabilit că au  fost majorate și cheltuielile aferente primelor de asistență medicală, calculate de la bursele audienților cu 179,2 mii lei.

Institutul Național al Justiției este o instituție publică ce realizează formarea inițială și continuă a persoanelor care activează în sectorul justiției, în cazurile prevăzute de legislație.