Cum reformăm pe bune concediul de îngrijire a copilului din Republica Moldova, analiză

Orice reformă a concediului de îngrijire a copilului trebuie să abordeze mai multe aspecte, printre care flexibilitate maximă, perioadă mai scurtă, dar mai bine plătită. În contextul situației de pe piața muncii și a celei demografice, reforma concediului de îngrijire a copilului trebuie să încurajeze reîntoarcerea cât mai rapidă a mamelor la muncă. Cu aceste propuneri vine Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în contextul unei inițiative legislative înaintate de un grup de deputați, transmite IPN.

Într-un comunicat de presă, CPD menționează că salută orice inițiativă de reformare a concediului de îngrijire a copilului, deoarece acesta eșuează din toate punctele de vedere. În opinia reprezentanților Centrului, nu motivează cuplurile să aibă numărul dezirabil de copii – Moldova fiind țara cu cea mai mică rată de fertilitate din regiune. Reduce semnificativ din participarea femeilor cu copii mici pe piața muncii, astfel sărăcind bugetul familiei. Nu-i motivează pe tați să participe și ei la îngrijirea copiilor. Totodată, reprezintă o povară pentru angajatori, care trebuie să mențină locul de muncă a îngrijitorului și creează premise pentru discriminarea femeilor de vârstă reproductivă atunci când vor să se angajeze.

Potrivit CPD, sistemul trebuie să ofere maximă libertate părinților să decidă perioada când vor beneficia de respectivul concediu, ținând cont de solicitările și de nevoile acestora. Și aici este vorba despre părinții care doresc o perioadă mai scurtă a concediului, mai bine plătită, plus servicii adecvate de creșă, până la cuplurile care preferă o perioadă mai îndelungată, dar cu plăți mai mici.

În analiza Centrului se menționează că la baza grilei de opțiuni ar putea sta o formulă de calcul care ar estima valoarea îndemnizației în baza a câtorva criterii: dacă părinții sunt sau nu asigurați, perioada concediului de care va beneficia mama, perioada concediului de care va beneficia tata. Grila de opțiuni urmează să fie negociată și agreată la începutul concediului cu ambii părinți.

Totodată este remarcat faptul că sunt necesare măsuri de încurajare a ambilor părinți să beneficieze de concediul de îngrijire a copilului. O propunere este aplicarea „cotei pentru tați”, prin care se rezervă exclusiv tatălui o anumită perioada din concediul parental. Aceasta nu este transferabilă și dacă tatăl nu o utilizează, atunci familia pierde perioada respectivă. O altă propunere este oferirea suplimentelor financiare acelor tați, care optează să beneficieze de concediul parental mai mult decât perioada minimă prevăzută.

CPD mai precizează că sunt necesare mai multe servicii de creșă pentru copii cu vârsta de 0-3 ani. Autoritățile ar trebui să își asume o țintă de 50% de acces la creșe până în anul 2020. Experiența de succes a Republicii Moldova în extinderea accesului la serviciile de educație preșcolară (în anul 2001, rata de acoperire cu servicii preșcolare în mediul rural era de 38,6%, iar în 2012 aceasta a ajuns la 71,4%) arată că doar o intervenție semnificativă din partea autorităților centrale poate garanta un progres în acest sens.

Pe 12 iulie 2018, un grup de deputați a înregistrat proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind îndemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Autorii proiectului își propun să reformeze concediul de îngrijire a copilului prin majorarea îndemnizației pentru creșterea copilului proporțional cu reducerea perioadei concediului de îngrijire.