Dosar de presa pentru conferinţa de presă desfăşurată la Info-Prim Neo cu tema "„Cum am fost deposedat de investitii in valoare de 1 milion de euro intr-o singura zi”

                                                                             Stimată audienţă!      

Am convocat prezenta conferinţă nu din simpla dorinţa de a apărea la televizor sau în presă, ci fiind impuşi de situaţie, care, în opinia noastră, s-a creat datorită faptului că legea în Republica Moldova ori nu lucrează ori lucrează defectuos.

Astfel, SC „Theo National Construct” SRL, care cu patru ani în urmă a investit în Republica Moldova peste un milion de euro, în decurs de doar 3 zile s-a pomenit exclusă din rîndul unei societăţii în care deţinea 98,2% din capitalul social iar încă peste 7 zile, a fost înlăturată de la administrarea firmei. Oficiul a fost ocupat prin metode de forţă, accesul persoanelor neagreate de noua administraţie a fost interzis iar o parte din lucrători au fost impuşi să scrie cereri de concediu anual sau neplătit.

Toate acţiunile agresorului au fost pregătite din timp şi asigurate, astfel încît toate adresările noastre către organele competente au rămas fără nici o reacţie.


Scurt istoric

SC „Theo National Construct” SRL este o firmă din Bucureşti, România şi a fost fondată în 1993. Din momentul fondării a executat mai multe lucrări de reparaţii şi construcţii a drumurilor:  drumul de la Hidişelul de Sus, pista de decolare-aterizare Bucureşti-Băneasa, pista de la Tg. Mureş, Baia Mare, Satul Mare, reparaţie capitală a pistei de la aeroportul Oradea.  În perioada 1994-1997 a reparat şi pista de la Aeroportul Internaţional Chişinău, lucrări care şi în prezent sunt bine executate iar firma a fost apreciată pentru calitatea bună a lucrărilor.

În anul 2007, mie, ca asociat unic al SC „Theo National Construct” SRL, mi-a fost prezentat omul de afaceri Victor Şelin - unic asociat al firmei moldoveneşti „Şel şi C” SRL. La acea vreme Victor Şelin  intenţiona să se lanseze în construcţiile de drumuri însă nu avea nici utilaje nici experienţă în domeniu.

În urma discuţiilor purtate, s-a convenit ca SC „Theo National Construct” SRL să aducă în Republica Moldova utilajele necesare lucrărilor de reparaţie-construcţie de drumuri, care urmau a fi introduse în capitalul social al unei firme moldoveneşti.

Victor Şelin a propus să intru în una din firmele sale  ÎM „Quadro Design Plus” SRL, cu capitalul social de 236 621 lei, în care „Şel şi C” SRL deţinea controlul (80,26% din capitalul social). Pe lîngă „Şel şi C” SRL, asociaţi mai erau cet. moldovean Zagnitco Albert (2,71%) şi cet. finlandez Rintala Terho Antti Olavi (17,03%).    

De toate procedurile legate de import şi de perfectarea actelor la Camera Înregistrării de Stat s-a ocupat directorul acestei societăţi Valentin Brinişter (angajat de curînd de V. Şelin) precum şi juriştii „Şel şi C” SRL.

Ca urmare a importului utilajelor de către SC „Theo National Construct” SRL, capitalul social al ÎM „Quadro Design Plus” SRL a fost majorat de la 236 621 lei la 17 540 179  lei.

În urma majorării, făcîndu-se abstracţie de aportul adus, SC „Theo National Construct” SRL a primit doar 50% din capitalul social, cota cet. cet. finlandez Rintala Terho Antti Olavi a fost redusă proporţional pînă la 0,23%, Zagnitco Albert  a fost exclus iar „Şel şi C” SRL a primit o cotă de 49,77 %.

Discrepanţa din coraportul de cote a apărut din cauză că „Şel şi C” SRL s-a obligat să asigure managementul firmei (aport în muncă), care, conform afirmaţiilor juriştilor „Şel şi C” SRL din acea perioadă ar fi fost legal.

Imediat după introducerea utilajelor în capitalul social, acestea au fost puse în gaj pentru procurarea altor utilaje necesare efectuării de lucrări în domeniul construcţiilor de drumuri: fabrica de asfalt, fabrica de emulsie, încărcător şi laborator de încercări, în valoare de 1 700 000 euro. De asemenea, a fost luată o linie de credit în valoare de 20 000 000 lei.

La data de 01.02.2008 denumirea firmei a fost schimbată din ÎM „Quadro Design Plus” SRL în ÎM „Tehnorut” SRL.

Totodată, toată activitatea companiei a trecut sub controlul „Şel şi C” SRL, care în anul 2008 a început abuzurile:

  • S-a dat indicaţie directorului general Valentin Brinişter de a încheia un contrat fictiv de achiziţie a unor utilaje din Cehia în sumă de 249 000 euro. După ce în mod ategoricam solicitat returnarea sumelor, au fost restituite 149 000 euro iar 100 000 euro nu au fost restituite nici pînă astăzi. În urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că firma din Cehia este fondată de trei cetăţeni moldoveni dintre care unul este angajat al unei companii ce aparţine dlui Şelin. Şi deşi din momentul fondării în calitate de administrator al firmei din Cehia este soţia acestui angajat, în contract, în calitate de director, a fost indicat nume şi prenume de origine cehă.
  • S-a dat indicaţie directorului general Valentin Brinişter de a transmite unei firme controlate de V. Şelin a unui împrumut fără dobîndă în valoare de 2 000 000 lei pe termen de 3 ani;
  • Au fost încheiate cu firme controlate de V. Şelin contracte de achiziţii de bitum şi piatră cu plata în avans, fără ca livrarea să se fi efectuat vreodată („Riscom Computers” SRL – 2 599 000 lei, ÎM „Sinax” SRL – 550 000 lei).
  • Au fost efectuate transferuri periodice către alte firme controlate de Victor Şelin inclusiv „Casa Vinului” SRL şi „Şel şi C” SRL – care la moment au o datorie de 592 115 lei,  etc.

Şi asta în condiţiile în care compania plătea dobîndă pentru creditele bancare la o rată medie de 20% anual. Per total, în urma sustragerii din circuit a surselor financiare şi acordarea  împrumuturilor, doar din penalităţi şi dobînzi bancare achitate nejustificat, compania a suferit pierderi de peste 8 000 000 lei. Plus că toate sumele datorate nu au fost întoarse pînă în prezent.

În urma verificărilor contabile efectuate în anul 2009, neregulile sus-indicate s-au depistat, iar V. Şelin a refuzat să dea explicaţii cu referire la aceste plăţi, şi a blocat orice fel de măsuri prin dreptul de veto pe care îl avea în societate prin cota sa.

Drept urmare, în anul 2009, în urma consultărilor cu specialiştii în drept, a fost iniţiată o acţiune judecătorească prin care s-a solicitat redistribuirea cotelor deţinute în societate în funcţie de aportul fiecărui asociat.

În urma examinării acţiunii, prin decizie definitivă, instanţa de judecată  a decis redistribuirea cotelor, care, în aprilie 2010 arătau după cum urmează:

1.         SC „Theo National Construct” SRL - 98,65%

2.         “Şel şi C” SRL – 1,12%

3.         Rintala Terho Antti Olavi (Finlanda) – 0,23%

În iunie 2010 a fost schimbat sediul pe str. Calea Ieşilor 27, mun. Chişinău, iar în ianuarie 2011 a fost schimbată denumirea societăţii din ÎM “Tehnorut” SRL în ÎM “Ecodrum Construct” SRL.

Pierzînd acest proces de judecată, în luna mai 2010 “Şel şi C” SRL a iniţiat la Curtea de Apel Chişinău o acţiune vicleană faţă de Camera de Comerţ şi Industrie cerînd declararea nulităţii raportului de evaluare prin care au fost evaluate utilajele aduse în firmă de SC „Theo National Construct” SRL încă în anul 2007.

În acest proces, deşi ţinta realaă era SC „Theo National Construct” SRL, am atraşi doar ca intervenient accesoriu şi doar la insistenţa Camerei de Comerţ şi Industrie.

În ultima şedinţă de judecată din 02.02.2011, “Şel şi C” SRL şi-a modificat cerinţele, solicitînd declararea nulităţii deciziei Camerei Înregistrării de Stat din anul 2007 (prin care SC „Theo National Construct” SRL a fost admisă în ÎM “Quadro Design Plus” SRL), cu repunerea părţilor în situaţia anterioară.

În mod neaşteptat, instanţa (Judecătorul Curţii de Apel Chişinău Gheorghe Creţu) a admis cerinţele “Şel şi C” SRL integral,  dispunînd şi executarea imediată.

La data de 04.02.2011 registratorul Adela Bolboceanu a executat hotărîrea judecăţii, excluzînd din Registrul de stat SC „Theo National Construct” SRL iar capitalul social a fost redus pînă la valoare de 236 621 lei.

La data de 11.02.2011, Victor Şelin a venit la oficiul ÎM “Ecodrum Construct” SRL, a comunicat că el este proprietarul firmei, că director este un oarecare Ialanji Vladimir, că s-a schimbat paza (4 persoane), iar în oficiu vor intra doar acele persoane care vor fi greate de el.

Din acea zi accesul în oficiu este interzis, persoanele angajate în anul 2010 a fost impuse să scrie cereri de concediu din cont propriu, altora pur şi simplu li s-a pus în vedere că sunt concediaţi şi nu mai trebuie să se prezinte la serviciu.

Acţiunile organelor de resort

De la bun început dorim să atragem atenţia, că nu dorim aici să punem în discuţie legalitatea hotărîrii judecăţii prin care s-a decis excluderea SC „Theo National Construct” SRL din firmă. Legalitatea acesteia va fi examinată de Curtea Supremă de Justiţie, care se va expune asupra recursului nostru prin decizie irevocabilă, iar noi suntem dispuşi să ne conform verdictului dat de instanţa supremă.

Însă considerăm că suntem în drept, de rînd cu orice cetăţean sau organizaţie a acestei ţări, să fim trataţi în conformitate cu legea, fără a fi discriminaţi în raport cu oponenţii noştri.

Cu părere de rău constatăm, că de la momentul pronunţării hotărîrii de către Curtea de Apel (02.02.2011) Victor Şelin şi “Şel şi C” SRL sunt trataţi preferenţial iar acţiunile organelor de resort ori sunt îndreptate împotriva noastră ori ignoră demersurile noastre.

 

1.      Judecătorul Gheorghe Creţu

A doua zi după pronunţarea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău, am contactat grefiera dlui Creţu pentru a ne prezenta un exemplar de pe hotărîrea motivată sau măcar de pe dispozitiv. Ni s-a comunicat că dispozitivul nu este gata iar hotărîrea motivată va fi în termen legal.

Doar după ce am depus un demers în scris în cancelaria Curţii de Apel, la data de 09.02.2011 am primit o copie simplă de pe dispozitiv. Pe dispozitiv era semnătura reprezentanului “Şel şi C” SRL precum că a primit un exemplar chiar în ziua emiterii hotărîrii.

La data de 10.02.2011 am depus un demers de explicare a modului de executare a hotărîrii iar pînă la data de azi nu am primit nici măcar citaţie cu data şedinţei.

La data de 17.02.2011 a expirat termenul de redactare a hotărîrii motivate, însă pînă la data de azi aceasta nu este încă gata.

Apare întrebarea, care a fost interesul reţinerii eliberării dispozitivului şi dacă judecătorul Gheorghe Creţu, în vederea neadmiterii prejudicierii intereselor “Şel şi C” SRL a dispus executarea imediată - de ce nu este tot atît de operativ atunci cînd este vorba de drepturile SC „Theo National Construct” SRL?

Or, în lipsa hotărîrii motivate, dosarul va sta la Curtea de Apel Chişinău, iar recursul nostru, depus încă la data de 10.02.2011, nu poate fi examinat.

 

2.      Registratorul Adela Bolboceanu

“Şel şi C” SRL a prezentat dispozitivul hotărîrii Judecătorului Gheorghe Creţu în cancelaria Camerei Înregistrării de Stat la data de 03.02.2011. Hotărîrea a fost remisă spre executare registratorului C. Lozovanu, însă decizia de excludere a fost emisă de registratorul Adela Bolboceanu.

Din cîte cunoaştem noi, nici unul din registratorii Camerei Înregistrării de Stat nu au dorit să execute „imediat” această hotărîre deoarece au considerat că executarea ei imediată nu este conform legii. Doar Adela Bolboceanu a fost de acord. Iar Victor Şelin s-a ocupat personal în acea zi de convingerea acesteia că totul este conform legii.

În acelaşi timp, trebuie de menţionat, că executarea imediată, aşa cum a fost efectuată de registratorul Adela Bolboceanu este un abuz ordinar.

Astfel, prin decizia sa din 04.02.2011, registratorul Adela Bolboceanu a exclus SC „Theo National Construct” SRL din rîndul asociaţilor şi a redus capitalul social la valoarea de 236 621 lei.

Însă potrivit art. 36 din Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată, in cazul reducerii capitalului social, mai întîi urma sa fie publicat un aviz in Monitorul Oficial si abia după trecerea a 3 luni de la momentul publicarii era posibila introducerea modificărilor în Registrul de stat.

De asemenea, registratorul Adela Bolboceanu a ales să execute hotarîrea instanţei selectiv, respectiv doar în partea ce ţine de excluderea SC „Theo National Construct” SRL şi reducerea capitalului social, iar adresa juridică şi denumire au fost lăsate fără modificări.

În adresa Camerei Înregistrării de Stat au fost expediate deja 2 reclamaţii, însă pînă la acest moment ambele sunt fără nici un răspuns.

 

3.      Organele de poliţie

La data de 12.02.2011, ne-am prezentat la oficiu pentru clarificarea situaţiei. Paza de la intrare ne-a comunicat că Victor Şelin a dat indicaţii să nu se permită accesul nimănui în birouri fără permisiunea sa.

În scurt timp a apărut şi dînsul personal împreună cu aşa-zisul director interimar Ialanji Vladimir, care au dat indicaţii suplimentare pazei să nu ne permită accesul.

Pentru curmarea abuzurilor, am fost nevoiţi să sunăm la 902. La faţa locului au fost prezenţi un echipaj de serviciu precum şi şeful de sector Targon Dumitru.

Deşi ne aflam la doi paşi de birouri, de unde urma să luăm actele ce dovedesc abuzurile lui Şelin Victor şi Ialanji Vladimir, şeful de sector a declarat, că din moment ce nu avem nici un document la noi, nu ne poate ajuta cu nimic.

Ne-a condus pe toţi la Comisariatul de Poliţie Buiucani unde am scris plîngeri privind impedimentele puse, însă pînă la acest moment nu avem nici o informaţie privind începerea urmăriri penale pe faptul abuzurilor comise de Şelin Victor şi Ialanji Vladimir.

În birourile blocate au rămas şi lucruri personale, inclusiv de valoare, acte şi ştampile ale altor firme, însă chiar şi pentru preluarea acestor lucruri nu ni se permite accesul.

La data de 16.02.2011, însăşi proprietarul imobilului a scris o plîngere la Comisariatul de Poliţie Buiucani prin care a adus la cunoştinţă că  paza instalată de Şelin Victor şi Ialanji Vladimir nu permit accesul în imobil altui chiriaş - SC “Util Trans Construct” SRL (care închiriază etajul 2), din motiv că această firmă îmi aparţine tot mie.

Şi această plîngere a fost lăsată fără examinare.

Mai mult ca atît, în loc să se sesizeze pe faptul acţiunilor samavolnice ale lui Şelin Victor şi Ialanji Vladimir, organele de poliţie anchetează exclusiv faptul pierderii ştampilei întreprinderii, fără de care Victor Şelin este ca şi cu mîinile legate.

În această situaţie, pe zi ce trece ajungem la concluzia certă, că suntem victima unui atac bine organizat, iar organele de stat sesizate acţionează într-o singură direcţie, cu ignorarea totală a prevederilor legii şi doar în interesele lui Victor Şelin.

Dorim să atragem atenţia, că toate aceste acţiuni frauduloase creează prejudicii enorme companiei noastre, iar pierderile nu se limitează doar la costul utilajelor ci şi la costul altor active care au fost dobîndite de  ÎM “Ecodrum Construct” SRL începînd cu anul 2007, per total peste 2 milioane de euro.

Sperăm însă, că declaraţiile guvernanţilor de a asigura o societate bazată pe supremaţia legii, de a asigura un climat investiţional propice investiţiilor străine nu sunt vorbe goale, iar tot felul de excroci şi aventurieri în afaceri nu îşi vor putea face propria lege în această ţară.

Iată de ce suntem nevoiţi să facem un apel către toate persoanele şi organele cu competenţe în acest domeniu, de a interveni şi de a nu ne lăsa pradă abuzurilor unor persoane şi indiferenţei unor factori de decizie.

Director General al „Theo National Construct” SRL

Toader Golovatiuc                                                                22.02.2011

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.