Discursul rostit la conferința de presă din 06.12.23


Am decis să organizez această conferință de presă în ideia prezentării publicului larg a informației cu referire la rolul pe care ar fi trebuit să-l îndeplinească SIS, pentru evitarea evenimentului tragic din Aeroportul Internațional Chișinău din 30 iunie 2023.

De asemenea, voi evidenția care sunt acele neglijențe în activitatea SIS, ce au favorizat aceasta criză la un obiectiv de infrastructură critică din Moldova.

Reieșind din experiența pe care am avut-o în calitate de coordonator al principalelor paliere operative din cadrul SIS, inclusiv a Centrului Antiterorist SIS, pot afirma că acțiunile infractorului se încadrează în infracţiunile cu caracter terorist – una din infracţiunile prevăzute la art.13411 din Codul penal al Republicii Moldova.

Incontestabil, faptele infractorului au periclitat securitatea aeronautică şi securitatea aeroportului, prin săvîrşirea unui act de violenţă asupra persoanelor într-un aeroport.

Din câte cunoaștem incidentul tragic de la Aeroportul Chișinău a avut loc cu implicarea unui cetățean al Tadjikistanului, care a dezarmat un polițist de frontieră și a tras mai multe focuri, ucigând două persoane. La rândul său, acesta a fost rănit, după care a murit la spital.

Atacatorul a aterizat cu ruta Istanbul-Chișinău, aterizarea la 14:48, la 15:21 documentele lui au fost procesate de Poliția de Frontieră, el fiind la momentul respectiv izolat și anunțat că nu poate intra pe teritoriul Republicii Moldova. Acțiunea propriu zisă de atac asupra polițistului de frontieră a avut loc la 17:13.

Astfel, reieșind din Legea privind Serviciul de Informații și Securitate
al Republicii Moldova, scopul activității Serviciului constituie combaterea terorismului și a altor amenințări la adresa securității statului, cu utilizarea mijloacelor preventive.

Serviciul planifică, organizează și desfășoară activități pentru culegerea, verificarea, evaluarea, stocarea, păstrarea și valorificarea informațiilor necesare apărării ordinii constituționale, garantării și protecției drepturilor și libertăților fundamentale, precum și pentru identificarea, prevenirea și contracararea  vulnerabilităților, a factorilor de risc și a amenințărilor care pun sau ar putea pune în pericol securitatea Republicii Moldova.

Atribuțiile Serviciului constau din:

- elaborarea și realizarea, în limitele competenței, a unui sistem de măsuri orientate spre identificarea, prevenirea și contracararea infracțiunilor;

- desfășoară activități în conformitate cu prevederile Legii nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului;

- realizează măsuri în vederea stabilirii locului de aflare a persoanelor anunțate în căutare națională, interstatală și internațională pentru comiterea infracțiunilor cu caracter terorist, infracțiunilor contra păcii și securității omenirii, infracțiunilor de război, infracțiunilor contra autorităților publice și a securității statului, altor infracțiuni care subminează securitatea Republicii Moldova.

Prin urmare, reieșind din caracterul preventiv al activității sale, la aterizarea avionului cu ruta Istanbul-Chișinău din 30.06.2023, SIS era obligat să posede informații prealabile referitor la infractorul din Tadjikistan. Obligație SIS care derivă din Legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului.

Conform art. 21 din Legea respectivă, SIS urma nu mai tîrziu de 24 de ore înainte de ora programată de plecare a zborului,  să verifice listele pasagerilor companiilor aeriene.
Chiar și în situația în care verificarea preventivă nu ar fi fost posibil de realizat, din momentul aterizării avionului și până la declanșarea incidentului, la fel a fost omisă posibilitatea identificării infractorului. Mai ales că, în spațiul public Procuratura Generală din Dușanbe furnizaseră informații privind atacatorul Rustam Asharov, care era căutat pentru implicare în răpirea prim-vicepreședintelui unei bănci din Dușanbe.

A se menționa, în ceea ce privește accesul la bazele de date disponibile pe linia antitero, în exercitarea atribuțiilor, Serviciul este obligat să activeze în conformitate cu legislația națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și să respecte drepturile și libertățile fundamentale.
Despre importanța accesului la asemenea baze de date am relatat la una din ședințele parlamentului din  5 aprilie 2018 -

https://www.youtube.com/live/WFgNxA_wEdI?si=VxPLXW_gk3c9pGP3

La capitolul prevenirea terorismului, nu mai puțin importante sunt Exerciţiile antiteroriste care se organizează şi se desfăşoară de către Centrul Antiterorist SIS, la care actuala conducere SIS neglijează atenția necesară.

În sectorul de securitate, scopul exerciţiilor antiteroriste este vital din considerentul evaluării nivelului de interacţiune şi de pregătire a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi a persoanelor cu funcţii de răspundere pentru situaţii de criză teroristă.

În perioada anilor 2016-2018 anual am coordonat diverse exerciții antitero atât la nivel national cât și regional.

https://www.moldpres.md/news/2016/10/27/16008533

Astfel, 27 octombrie 2016 a fost organizat Exercițiul antiterorist la hotarul  moldo-ucrainean, în Sectorul Poliţiei de Frontieră ”Basarabeasca”.

Aplicaţia a avut ca obiective evaluarea procedurilor de lucru, consolidarea reflexelor de cooperare şi inter-operabilitate la nivel naţional şi regional, instruirea şi antrenarea subdiviziunilor specializate în pregătirea şi executarea operaţiei antiteroriste în zona de frontieră,  precum şi verificarea timpilor de reacţie într-o situaţie ipotetică.

25 mai 2017 - Exercițiul Internațional Antiterorist „Strong Border - 2017” https://tvrmoldova.md/social/video-operatiunea-strong-border-2017-este-realizata-in-colaborare-cu-ucraina/

A fost organizat de către Centrul Antiterorist al SIS în cooperare cu Centrul Antiterorist pe lîngă Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Evenimentul a inclus 3 etape: contrainformativă, realizată pe teritoriul Ucrainei și Republica Moldova; de planificare (antrenament de comandament și stat-major); faza activă, de intervenţie, care a presupus organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns la actele teroriste.

Prima etapă  a fost realizată în regiunea Odessa și raionul Cahul, cu antrenarea a circa 3000 de militari și angajaţi ai organelor de drept din Ucraina și Republica Moldova.

Pe teritoriul Republicii Moldova acţiunile au fost coordonate de către Centrul Antiterorist al SIS, cu implicarea a peste 700 de reprezentanţi ai instituţiilor statului.

La fel și în 2018, în perioada 02-08 iunie

Am coordonat Exercițiul antiterorist „BUCOVINA - 2018” 

https://antiteror.sis.md/content/exercitiu-antiterorist-desfasurat-de-catre-serviciile-speciale-ale-republicii-moldova-si

Aplicațiile tactice, organizate la nivel regional, în cooperare cu serviciile speciale din România și Ucraina, au fost concepute în baza noilor riscuri și tendințe ale evoluției fenomenului terorist la nivel regional și internațional.

În Republica Moldova, măsurile practice au derulat în zona de frontieră, în localitatea Lipcani, r-l Briceni și proximitatea acesteia, cu antrenarea autorităților publice centrale și locale, cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.

În cadrul exercițiului au fost simulate mai multe situații de criză teroristă, ce urmau a fi soluționate și gestionate conform procedurilor legale. Astfel, autoritățile naționale participante au inițiat și au pus  în aplicare un spectru de măsuri practice în vederea evaluării capacităților de reacție și interacțiune pe durata operației antiteroriste. Exercițiul s-a finalizat cu executarea intervenției contrateroriste prin anihilarea grupului convențional de teroriști, eliberarea ostaticilor și restabilirea ordinii de drept.

Omiterea organizării exercițiilor antiteroriste din ultimii 4 ani, inevitabil s-a răsfrânt asupra capacității de reacție a SIS la asemenea situații de criză cum a fost înregistrată în vara anului current. Obligațiuni funcționale care urmau a fi onorate de către conducerea SIS, în mod special de către adjunctul SIS, Sergiu Druță.

Responsabilitatea conducerii SIS referitor la incidentul din aeroport derivă și din Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin  HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 701 din 11 iulie 2018.

https://antiteror.sis.md/content/regulamentul-privind-protectia-antiterorista-infrastructurii-critice

Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, a fost elaborat de către SIS. cu scopul eficientizării procesului de identificare, desemnare și protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice, precum este aeroportul din Chișinău.

Totodată, documentul a fost implementat ca să optimizeze procedurile de identificare și includere a obiectivelor infrastructurii critice în Nomenclatorul național al infrastructurii critice, să consolideze mecanismele naționale pe segmentul de prevenire a terorismului, identificării și eliminării eventualelor riscuri în adresa infrastructurii critice.

Actualitatea aprobării Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice a rezultat din necesitatea executării prevederilor Rezoluției 2341 (2017) a Consiliului Securității al Organizației Națiunilor Unite din 13.02.2017 și Legii nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului.

Un alt aspect de incompetență și neglijență admis în SIS, a constituit desființarea subunității din cadrul SIS responsabile de Protecţia Antiteroristă a Infrastructurilor Critice, în baza ordinului fostului director SIS, Alexandr Esaulenco din 2019.

De altfel, anume această entitate era antrenata plenar in:
- elaborarea programelor naţionale privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice și coordonează procesul de implementare a acestora;

- întreprinderea măsurilor de prevenire și combatere a amenințărilor de natură extremist-teroristă la adresa infrastructurii critice;

- realizarea, evaluarea și identificarea vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor privind infrastructura critică;

- organizarea măsurilor practice de verificare a nivelului de asigurare a protecției fizice a infrastructurii critice (exerciții, antrenamente etc.);

- emiterea, în limitele competențelor legale, prescripții obligatorii pentru operatori cu privire la măsurile necesare a fi întreprinse în vederea asigurării securității antiteroriste la obiectivele aflate în gestiune ș.a.

Desființarea acesteia la fel poate fi catacalogată ca un factor negativ în asigurarea protecției antiteroriste din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău.

Un alt aspect de neglijență a fost sesizat din partea adjunctului SIS, Sergiu Druță responsabil de coordonarea Centrului Antiterorist SIS, manifestat prin lipsa inițiativei în redresarea situației date.

Cu o saptămână înainte de tragicul incident din 30.06.2023, personal am informat conducerea SIS, prin care am înaintat propuneri concrete pentru consolidarea situației pe linia protecției antiteroriste.

Ca rezultat până în prezent nu am obținut nici un răspuns la această inițiativă.

În concluzie la cele relatate, reieșind din acțiunile infractorului care s-au încadrat în infracţiuni cu caracter terrorist, a constituit domeniul de competență  al Centrului Antiterorist SIS.

Lipsa elaborării și realizării unui sistem de măsuri orientate spre identificarea, prevenirea și contracararea infracțiunii care avut loc în Aeroportul Internațional Chișinău, constituie o abatere gravă în Serviciu.

Iar acțiunile adjunctului SIS, Sergiu Druță din cauza atitudinii neglijente sau neconştiincioase faţă obligaţiunile de serviciu, ce au cauzat daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, ce au condiționat cu decesul de persoane și alte urmări grave, au un caracter infracținal și cad sub incidența art. 329 (1) și (2) CP, Neglijenţa în serviciu.

Din care motiv, similar demisiei șefului Poliție de Frontieră, acesta imperativ ar necesita să-i urmeze calea.

Va mulțumesc !

Doresc tuturor o zi cât mai reușită în continuare.

Alexandru Balan, ex-director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al RM


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.