Declarația Asociației «Dreptul la Dreptate» în legătură cu reținerea lui Dorin Damir / Заявление правозащитной ассоциации «Dreptul la Dreptate» по поводу задержания Дорина Дамира

Apărătorii drepturilor omului apreciază reținerea lui Damir drept o lovitură dată mafiei lui Plahotniuc, dar e necesar arestul și o pedeapsă

Declarația Asociației «Dreptul la Dreptate» în legătură cu reținerea lui Dorin Damir

Asociația obștească «Dreptul la Dreptate», dedicată persoanelor care au avut de suferit de pe urma organelor de justiție capturate pe vremea regimului Plahotniuc, salută reținerea lui Dorin Damir de către organele Procuraturii și Serviciului de Informație și securitate

Ani dea rândul finul oligarhului fugar Plahotniuc, Dorin Damir, a rămas nepedepsit pentru crimele comise. Căci anume Damir a luat parte la cea mai mare parte a persecuțiilor la comandă a activiștilor, politicienilor, jurnaliștilor, întreprinzătorilor incomozi în anii conducerii lui Plahotniuc. Anume Damir a fost liantul dintre oligarhul Plahotniuc și instanțele de judecată și de procuratură. El personal le indica magistraților și procurorilor cine urmează să fie prigonit, cui să i se intenteze un proces penal, cine să fie arestat, cine să fie deposedat de afaceri sau să fie condamnat.

În gruparea lui Plahotniuc, în afară de influența criminală asupra organelor de justiție, Damir era împuternicit cu misiuni sensibile. Damir este cel care l-a transportat ilegal pe judecătorul corupt și fugar Ceaus din Ucraina în Moldova. Damir a fost inițiatorul intervenției fizice nestăpânite a luptătorilor-sportivi împotriva protestatarilor de lângă casa oligarhului Plahotniuc și la oficiul acestuia în localul GBS-centrului.

Drept urmare a acțiunilor sale huliganice nepedepsite, Damir
a educat în spirit de ucigași acești sportivi, pe care el i-a protejat de nenumărate ori de urmărire penală prin intermediul judecătorilor de buzunar ai lui Plahotniuc.

Important de menționat că agenția de pază „Argus”, la fel, era controlată de Dorin Damir și de fratele acestuia Gheorghe Damir. Agenția în cauză se ocupa de filarea ilegală și spionarea magistraților, procurorilor, politicienilor, jurnaliștilor și oamenilor de afaceri în scopul găsirii unor materiale compromițătoare pentru a-i șantaja ulterior pe aceștia.

În prezent, toată infrastructura „Argusului” a trecut la agenția de pază „Combat-service”, unde și-au găsit refugiu oamenii lui Plahotniuc: Zubic, Mejinschi și alți mercenari ai oligarhului fugar, pe care îi așteaptă o urmărire penală echitabilă pentru susținerea regimului oligarhic criminal.

Reținerea conducătorului „gherilelor” lui Plahotniuc, a celui care poartă răspundere pentru debandada din justiție o apreciem ca pe o lovitură dată mafiei și un act de justiție. Dar pentru a se produce triumful dreptății e necesară arestarea și încarcerarea ulterioară a lui Damir, ca pedeapsă, în baza unei decizii judecătorești. În acest caz, toate forțele destructive criminale din țară vor realiza că în Moldova s-a terminat cu impunitatea și intră în forță inevitabilitatea pedepsei.

În caz contrar, mafia își va reveni rapid după lovitura de astăzi și va lua măsuri împotriva democrației, libertăților și drepturilor omului în țara noastră.

Ne adresăm Președintelui Republicii Moldova Maia Sandu, Procurorului general Alexandru Stoianoglo, Consiliului Suprem al magistraturii, către judecători – ca ei să asigure unicul final legitim și drept al acestui dosar, care constă în izolarea de societate a membrului grupării Plahotniuc, Dorin Damir, care comportă un pericol stabilității, legalității și ordinii publice din Moldova.

Această reținere a gangsterului lui Plahotniuc ar fi trebuit să aibă loc încă doi ani în urmă, în 2019, când Plahotniuc a evadat din țară. Noi am pierdut prea mult timp. Nu ne faceți și azi să pierdem încrederea că în Moldova au început, totuși, schimbările în instituțiile numite ale puterii și că impunitatea a fost eliminată din țara noastră.

Nil inultum remanebit!
Nimic nu rămâne nepedepsit!


_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

---


Правозащитники о задержании Дамира: это удар по мафии Плахотнюка, но нужен арест и неотвратимость наказания

Заявление правозащитной ассоциации «Dreptul la Dreptate» по поводу задержания Дорина Дамира

Общественная ассоциация «
Dreptul la Dreptate» (Право на Справедливость), объединяющая людей, пострадавших от произвола захваченных органов юстиции при режиме олигарха Плахотнюка, приветствует задержание Дорина Дамира органами Прокуратуры и Службы информации и безопасности.

Посаженный сын беглого олигарха Плахотнюка - Дорин Дамир, многие годы пользовался безнаказанностью за свои преступные деяния. Именно Дамир участвовал в большей части заказных преследованиях неугодных активистов, политиков, журналистов и предпринимателей в годы правления Плахотнюка. Именно Дамир был главным связным между олигархом Плахотнюком и органами суда и прокуратуры. Он лично давал указания судьям и прокурорам кого нужно преследовать, кому открыть уголовное дело, кого арестовать, у кого отобрать бизнес или осудить.

Кроме оказания преступного влияния на органы юстиции, Дамир также в группировке Плахотнюка был ответственным за щепетильные мероприятия. Это Дамир незаконно провёз из Украины в Молдову беглого судью-корррупционера Чауса. Это Дамир был инициатором выступления спортсменов-беспредельщиков против протестующих у дома олигарха Плахотнюка и протестующих у офиса олигарха
GBC-центра.

В результате от безнаказанности за свои хулиганские действия Дамир воспитал из этих спортсменов убийц, которых впрочем он неоднократно защищал от уголовного преследования через карманных судей Плахотнюка.

Важно также отметить, что охранное агентство Плахотнюка «Аргус», также контролировалось именно Дорином Дамиром и его братом Георге Дамиром. Данное агентство осуществляло незаконную слежку и наблюдение за судьями, прокурорами, политиками, журналистами и предпринимателями с целью сбора компромата и последующего их шантажа.

Сегодня вся инфраструктура «Аргуса» перекочевала в охранное агентство «
Combat-service», где нашли своё убежище люди Плахотнюка - Зубик, Межинский и прочие наёмники беглого олигарха, также ожидающие справедливого уголовного преследования за своё пособничество преступному олигархическому режиму.

Задержание руководителя боевиков Плахотнюка и ответственного за беспредел в юстиции мы расцениваем, как удар по мафии и акт справедливости. Но чтобы произошло торжество справедливости необходим и дальнейший арест Дамира и его тюремное заключение в качестве наказания по решению суда. Тогда все деструктивные криминальные силы страны наконец поймут, что в Молдове покончено с безнаказанностью и действует неотвратимость наказания.

В противном случае, мафия быстро оправится от сегодняшнего удара и начнёт далее действовать против демократии, свобод и прав человека в нашей стране.

Мы обращаемся к Президенту Республики Молдова Майе Санду, к Генеральному прокурору Молдовы Александру Стояногло, к Высшему совету магистратуры, к судьям, чтобы они обеспечили единственно законный и справедливый исход в этом деле, а именно изоляцию от общества члена группировки Плахотнюка Дорина Дамира, который несёт угрозу стабильности, законности и общественному порядку в Молдове.

Это задержание плахотнюковского гангстера должно было произойти ещё два года назад в 2019-ом, когда Плахотнюк бежал из страны. Мы и так потеряли слишком много времени. Не заставляйте нас сегодня терять доверие к тому, что в Молдове всё таки начались перемены в вышеперечисленных институтах власти и что в нашей стране покончено с безнаказанностью.


Nil inultum remanebit!
Ничто не останется без возмездия!

___________

DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.