Curtea de Conturi constată gestionarea ineficientă a banilor publici la Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor

Un control al corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (MTGD), efectuat de Curtea de Conturi (CC), a scos la iveală un şir de încălcări manifestate prin nerespectarea actelor legislative şi normative. Hotărârea privind raportul Curţii a fost publicată în ultimul număr al „Monitorului Oficial al R. Moldova”. CC a constatat că prin Legea bugetului de stat pe anul 2005, MTGD i-au fost alocate mijloace bugetare în mărime de 168,3 mil. lei, din care 1,924 mil. lei s-au cheltuit pentru întreţinerea aparatului central al ministerului, iar 166,3 mil. lei au fost transferate şi utilizate de către întreprinderile subordonate. Curtea constată că MTGD n-a executat pe deplin cerinţele incluse în hotărârile acesteia şi într-o serie de legi. Prin urmare, în anul 2005 la MTGD s-a practicat finanţarea şi asigurarea cu mijloace materiale a aparatului central din contul întreprinderilor subordonate, nu s-a efectuat inventarierea datoriilor debitoare şi a celor creditare, au fost admise cheltuieli ineficiente pentru servicii de telecomunicaţii, numerele de telefonie fixă depăşind numărul angajaţilor. S-a mai stabilit gestionarea ineficientă, în anul 2005, a patrimoniului statului la SA „Manconrut”, în consecinţă fiind suportate pierderi în mărime de 595,1 mii lei. CC mai concluzionează că unele cheltuieli s-au efectuat cu nerespectarea actelor legislative şi normative, patrimoniul public a fost gestionat cu abateri de la legislaţia în vigoare, nu s-a asigurat şi nu s-a efectuat pe deplin controlul asupra activităţii întreprinderilor subordonate. Pentru gestionarea ineficientă a patrimoniului de stat, la adunarea generală de dare de seamă pe anul de activitate 2005, directorul SA „Manconrut” a fost eliberat din funcţie.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.