Cu titlu de informare pentru conferință de presă din 30 iulie 2020, ora 12.00

          Continuarea persecutării avocaților, apărători ai drepturilor omului, în contextul în care guvernarea s-a schimbat, și parcă nu mai există regimul dictatorial oligarhic, denotă necesitatea stringentă a reformării radicale a organului procuraturii.

Din 2016 și până în prezent, activând în calitate de avocați am fost urmăriți penal în legătură cu activitatea noastră profesională de reprezentanți ai părților vătămate, de către procurorii din Procuratura r-lui Rîșcani: Sergiu Railean, Victor Rauh și procurorul șef Sergiu Crețu, dar și de către judecătorul de instrucție Sergiu Godorojea. Intimidarea noastră s-a făcut cu scopul de a asigura protecția și impunitatea unei persoane, probabil a unui grup de persoane, care au comis infracțiuni în raport cu clienții noștri.

Pe parcursul reprezentării clienților, am stabilit prezența elementelor de escrocherie, fals în acte cu scopul acaparării ilicite de către un angajat al Poliției din mun. Bălți a unui bun imobil care urma să aparțină clienților noștri. Am solicitat Procuraturii să stabilească circumstanțele cauzei și să tragă la răspundere persoanele vinovate.

Drept reacție la acțiunile noastre legale, procurorul din Procuratura raionului Râșcani Sergiu Railean, a pornit la 23 decembrie 2015 urmărirea penală în privința noastră, incriminîndu-ne comiterea infracțiunii prevăzute de art. 352/1 Cod Penal „Fals în declarații”.

Acesta s-a făcut cu scopul – de a ne persecuta și hărțui ilegal, de a ne dezice de clienți, și dacă se va primi de a obține o condamnare penală a noastră și de ne a priva de dreptul de a exercita profesia de avocat.

         Am depus nenumărate plângeri anterior în adresa Procuraturii Generale pe faptul urmăririi noastre penale ilegale, dar nu au existat reacții legale.         

Prin Decizia Curții Constituționale din 22 mai 2018 privind sistarea procesului privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 352/1 Cod Penal, s-a dispus sistarea procesului privind excepția de neconstituționalitate a termenilor ”declarația” și ”organ competent” din art. 352/1 alin. (1) Cod Penal, ridicată de către dl Maxim Belinschi și dl Veaceslav Țurcan, părți în dosarul nr. 1-249/2017, pendinte la Judecătoria Drochia, Sediul Rîșcani.      

Motivele care au condus Curtea să emită astfel de Decizie sunt expuse în pct-le 32 – 35 din Decizie:    Pct. 32 ”În prezenta cauză, Curtea reține că autorii sesizării au invocate faptul că termenii ”declarația” și ”organ competent”  din cuprinsul art. 352/1 alin. (1) Cod Penal nu întrunesc condițiile clarității și previzibilității legii, pentru că sunt susceptibili de o interpretare extensive și permit tragerea la răspundere penală a avocaților pentru depunerea declarațiilor în interesul clienților la organul de urmărire penală și la instanța de judecată.

 Pct. 33  Dat fiind rolul nstanțelor de judecată în materie de aplicare previzbilă a legii penale, Curtea a constatat că în practica judiciară recentă (decizia Curții de Apel Bălți din 26 iulie 2017, dosarul nr. 1a-776/2016; Decizia Curții Supreme de Justiție din 17 aprilie 2018 în dosarul nr. 1ra-48/2018) s-a interpretat că termenul ”organ competent” din art. 352/1 Cod Penal nu include instanțele de judecată și organele de urmărire penală. De altfel Curtea constată, că potrivit acestei interpretări, depunerea declarațiilor false în fața instanțelor judecătorești și organelor de urmărire penale, inclusiv de către avocați, nu poate atrage răspunderea prevăzută de art. 352/1 alin. (1) Cod Penal.

…….. Pct. 35 Prin urmare, ... inaplicabilitatea prevederilor contestate în privința declarațiilor depuse în instanțele judecătorești și organele de urmărire penală, inclusiv de către avocați, a devenit suficient de previzibilă, fapt pentru care sistează procesul privind controlul constituționalității art. 352/1 Cod Penal.

            După pronunțarea deciziei Curții Constituționale, procurorul nu s-a dezis de învinuirea noastră, deși era deja foarte clar că nu suntem pasibili de răspundere penală conform art. 352/1 Cod Penal.

         Întru confirmarea nevinovăției noastre și statuării juridice a faptului că nu puteam fi urmăriți penal conform art. 352/1 CP , a urmat Decizia Plenului Curții Supreme de Justiție din 07 februarie 2019, publicată pe saitul www.csj.md, prin care s-a decis: Întru asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii penale se stabileşte că depunerea declaraţiilor necorespunzătoare adevărului, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală, inclusiv de către avocaţi, nu poate atrage răspunderea, prevăzută de art. 3521 alin. (1) Cod penal, or, termenul „organ competent” din art. 3521 Cod penal nu include instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală.

 

         La 03 iunie 2019 procurorul în Procuratura r-lui Rîșcani, Victor Rauh a emis Ordonanța de renunțare integrală la învinuirea adusă nouă, solicitînd instanței emiterea unei sentințe de încetare a procesului penal, pe temei de ne-reabilitare în baza art. 275 p. 9) CPP.

La 12 iulie 2019 Judecătoria r-lui Drochia Sediul Rîșcani, judecător Mariana Sajin a emis sentință de achitare.

Credeam că calvarul a luat sfîrșit și procurorii au înțeles că ne-au urmărit ilegal, dar nu a fost să fie așa. Procurorul Victor Rauh continuînd activitatea sa infracțională a atacat cu apel sentința de achitare a noastră,

De menționat, că depunerea apelului contravine acțiunilor conducerii Procuraturii Generale, care ne-a remis nouă o scrisoare din 13 iunie 2019, semnată de adjunctul Procurorului General, D-lui Mircea Roșioru, prin care își cere scuze oficiale din numele procurorilor care au instrumentat cauza penală în privința noastră.

Ba mai mult, cauza penală de învinuire a noastră a fost inclusă de către Procuratura Generală în lista celor 38 de dosare penale politice, urmînd ca aceste dosare să fie re-examinate și adoptată o soluție legală.

În pofida celor menționate, apelul procurorului împotriva sentinței noastre de achitare nu a fost retras, dincontra de procurorul ce activează în Procuratura de nivelul Procuraturii mun. Bălți, Octiavian Bodareu, se suține în continuare apelul depus de colegul său din Procuratura r-lui Rîșcani, Victor Rauh, se solicită încetarea în privința noastră a urmăririi penale pe motive de nereabilitare, se solicită admiterea acțiunii civile de la noi în mărime de 100 000 lei în favoarea pretinselor părți vătămate, dar se solicită instanței de apel să nu fie audiate părțile vătămate și să nu fie cercetate probele. Cu alte cuvinte procurorul din instanța de apel solicită recunoașterea noastră vinovată, admiterea acțiunii cvile fără a cerceta probele într-un proces contradictoriu. Prin asemenea conduită, procurorul Octavian Bodareu continue activitatea infracțională a colegilor săi.

Ilegalitățile procurorilor nu se rezumă la cele descrise mai sus. Au urmat tentative din partea altui grup de procurori să ridice de la noi ilegal contractele de asistență juridică încheiate cu clienții. În acest sens, a urmat încercarea Procuraturii Anticorupție din Chișinău de a ridica de la noi contractele, în timp ce Procuratura în cauză era condusă de Viorel Morari. Ultimul a menținut Ordonanța ilegală a colegului său, Vadim Prisăcari de ridicare a contractelor. Ambele Ordonanțe ilegale au fost anulate de judecătorul de instrucție. Apoi a urmat tentativa procurorilor din Procuratura mun. Bălți (procurorul Natalia Bordei și Oleg Reaboi) de a ridica contractele, dar și această tentativă a eșuat, demersurile lor ilegale fiind respinse de instanțele de judecată.

Pe noi ne interesează procurorii menționați vor fi puși sub învinuire procurorii sus-menționați! Or, atestăm o tergiversare a examinării plîngerilor noastre depuse în privința acestor procurori la Procuratura Generală. Este evident că procurorii din Procuratura Generală își protejează colegii din breaslă, prin ce comit și ei infracțiuni, devenind complici a ilegalităților.

Pentru distribuire liberă. 

Contacte:

Avocații Veaceslav Țurcan, Biroul Asociat de Avocați «Veaceslav Țurcan & CO» (Tel: 069126012), E-MAIL: TURCANMEISTER@GMAIL.COM și Maxim Belinschi, Cabinetul Avocatului «Maxim Belinschi» (Tel: 068144474), avocatbelinschii@gmail.com adresa poștală: str. Sfatul Țării 17, mun. Chișinău, MD -2012, Republica Moldova.
-------
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.

IPN LIVE