Copiii dezavantajaţi de vârstă preşcolară pot beneficia de serviciile Centrelor comunitare de dezvoltare timpurie din localitate

Copiii cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, care nu frecventează instituţii preşcolare sau serviciu de educaţie timpurie, precum şi copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi din familii defavorizate pot beneficia de serviciile Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6) 7 ani fondat în localitate. Dacă acestea există, părinţii pot depune cerere de înscriere a copiilor, transmite Info-Prim Neo cu referire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6) 7 ani, intrat în vigoare la sfârşitul săptămânii trecute. Potrivit Regulamentului menţionat, Centrele Comunitare de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6) 7 ani pot fi fondate în baza deciziei Cosiliului local al unităţii administrativ-treitoriale, în funcţie de numărul copiilor din comunitate şi de capacităţile acesteia. Unul din obiectivele centrelor date este prevenirea instituţionalizării copiilor din familiile în situaţii de risc. Centrul va avea un program regulat de lucru cu copiii şi familiile acestora. Copiii vor beneficia de servicii educaţionale de calitate, iar părinţii de consultanţă pentru crearea unui mediu potrivit dezvoltării copiluluii. Pe lângă acestea, centrul va include săli de joc, bucătărie, bloc sanitar etc. Potrivit Regulamentului, copiii se înscriu la centru în baza cererii părinţilor, a certificatului de naştere, adeverinţei medicale despre starea sănătăţii copilului, eliberată de medicul de familie, certificatului despre contactul cu bolile contagioase. Serviciile centrului vor fi prestate de către cadre didactice şcolare, cadre medicale, asistenţi sociali, psihologi, precum şi de către logopezi şi defectologi. Finanţarea centrului se va efectua din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, din mijloace speciale şi alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare. Regulamentul elaborat face parte din Strategia naţională de dezvoltare „Educaţie pentru toţi” pentru perioada 2008-2011 şi are drept scop sporirea ratei de cuprindere a copiilor de 3-(6) 7 ani în programele de educaţie preşcolară şi organizarea eficientă a procesului educaţional preşcolar.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.