Constatările preliminare și concluziile misiunii ENEMO IEOM în Moldova la observarea turului doi al alegerilor locale generale

 

ENEMO (Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor) Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor din Moldova (IEOM) pentru alegerile locale din 20 octombrie și 3 noiembrie 2019 organizează o conferință de presă marți, 5 noiembrie 2019, ora 11:00 în incinta Agenției de Presă “IPN” (Casa Presei, str. Puşkin 22, Chișinău).

Scopul conferinței de presă este de a prezenta Constatările preliminare și concluziile misiunii ENEMO IEOM în Moldova la observarea turului doi al alegerilor locale generale.


Vorbitori la conferința de presă vor fi:

  • Dl Dritan Taulla, Șef al misiunii,
  • Dl Pierre Peytier, Șef adjunct al misiunii și
  • Dra Maja Milikic, Coordonator relații cu presa.


ENEMO IEOM în Moldova pentru alegerile locale din 20 octombrie 2019 este susținută financiar de Uniunea Europeană, Suedia și Ambasada Regatului Țărilor de Jos.

 

Pentru media:

  1. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dra Maja Milikic, coordonator relații cu presa

email: maja.milikic@enemo.eu, mobil: +373 69 754 300;

  1. Va fi oferită traducere consecutivă la eveniment.

 

Despre ENEMO

Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) este o rețea internațională de 21 organizații lidere non-profit, non-partizane și non-guvernamentale din 17 țări din Europa Centrală și de Est și Asia Centrală, inclusiv două țări ale Uniunii Europene, fondată la data de 29 septembrie 2001.

ENEMO urmărește să promoveze implicarea organizațiilor societății civile în societățile cu democrații în tranziție, în scopul îmbunătățirii proceselor electorale, asigurarea unei transparențe sporite a guvernelor și a responsabilității lor față de cetățeni, precum și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Pentru a atinge acest obiectiv, ENEMO lucrează independent sau în cooperare cu organizațiile sale membre.

ENEMO și toate organizațiile sale membre au aprobat în 2005 Declarația privind Principiile pentru Observarea Internațională a Alegerilor și în 2012 Declarația de Principii Globale pentru Observarea Non-partizană a Alegerilor și Monitorizarea Efectuată de către Organizațiile Cetățenilor. Fiecare observator ENEMO semnează și se conformează la Codul de Conduită pentru Observatorii Internaționali ai Alegerilor.
             DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.                                                                           Press announcement
 

ENEMO (the European Network of Election Monitoring Organizations) International Election Observation Mission (IEOM) to Moldova for the Local Elections of 20th of October and 3rd of November 2019 will organize a press conference on Tuesday, November 5, 2019 at 11 AM, at the premises of the News Agency “IPN” (Casa Presei, str. Puşkin 22, Chisinau).

This Press Conference is organized in order to present the Preliminary Findings and Conclusions of the Mission for the observation of the second round of Local Elections.


Speakers during the Press Conference will be:

 

  • Mr. Dritan Taulla, Head of the Mission,
  • Mr. Pierre Peytier, Deputy Head of the Mission and
  • Ms. Maja Milikic, Press Officer


ENEMO IEOM to Moldova for the 20th of October, 2019 Local Elections is supported by the European Union, Sweden and the Embassy of the Netherlands.   

For media:

  1. For further information, please contact Maja Milikic, Press Officer of the Mission email: maja.milikic@enemo.eu, mob: +373 69 754 300;
  2. Consecutive translation is provided;

 

About ENEMO

The European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) is an international network of 21 leading non-profit, non-partisan and non-governmental organizations from 17 countries of Central and Eastern Europe and Central Asia, including two European Union countries, founded on September 29, 2001.

ENEMO seeks to promote civil society organizations’ involvement in societies with democracies in transition, towards improvement of electoral processes, greater transparency of the governments and their accountability to the citizens, and respect of basic human rights and freedoms. To achieve this aim, ENEMO works independently, or in cooperation with its member organizations.

ENEMO and all of its member organizations have endorsed the 2005 Declaration of Principles for International Election Observation and the 2012 Declaration of Global Principles for Non-Partisan Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations. Each ENEMO observer signs and abides to the Code of Conduct for International Election Observers.DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.