Concurs de creaţie pentru producerea a trei spoturi sociale audio şi a trei spoturi video

                                                EveryChild Filiala din Moldova anunţă:

                                                  Concurs de creaţie

                       pentru  producerea a trei spoturi sociale audio şi a trei spoturi video

 

Spoturile vor fi parte componenta a campaniei de informare care va fi lansata in cadrul proiectului  “Asigurarea

dreptului copilului la familie şi protecţia lui de violenţă, abuz şi neglijare” implementat de EveryChild Moldova cu suportul

financiar al USAID.

Obiectivul general al campaniei va consta in schimbarea atitudinilor şi percepţiilor opiniei publice faţă de separarea

copiilor de familie şi instituţionalizarea lor,  promovarea valorilor familiei si a dreptului copilului de a creşte în familie.

Obiective:

-        Schimbarea atitudinilor şi comportamentelor oamenilor faţă de abandonul şi instituţionalizarea copiilor.Ridicarea

     nivelului de conştientizare a efectelor dăunătoare a instituţiei rezidenţiale asupra copilului, în particular a şcolii

     auxiliare.

-        Îmbunătăţirea atitudinilor şi comportamentelor oamenilor faţă de creşterea copilului in familie sau în alte familii

     decît cele biologic (APP, casa de tip familie, tutela etc.)

-        Crearea unei perceptii pozitive a publicului larg referitor la serviciile care ar putea preveni separarea copiilor de

     familie si serviciilor care ar facilita reunirea familiilor si reintegrarea copiilor.

     -        Formarea atitudinii publicului larg faţă de opinia copilului şi participarea lui la luarea deciziei.

Grupuri ţintă
: Public general, beneficiari, specialişti în protecţia drepturilor copiilor, asistenţi sociali, reprezentanţii

autorităţii publice locale şi centrale, personalul instituţiilor, cadre didactice, medici, poliţişti, formatori de opinie: jurnalişti,

preoti etc

Viitorii solicitanti sunt invitaţi sa depuna dosarul pîna la data de 20 ianuarie, orele 17.00, care vor include:

  •       Un sumar al conceptului
  •       Devizul de cheltuieli
  •       Copia certificatului de inregistrare
  •      CV-ul organizatiei si persoanei cheie care va fi responsabiliă de producere.

 

Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu „originalul” ofertei şi plicul cu

„copia” ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.

Evaluarea ofertelor va avea loc pe data: de 20 ianuarie curent, orele 16-00.

Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 2 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării

Pentru informaţii ne puteţi contacta la adresa:office@everychild.md, Telefoane de contact:23-86-69;23-33-7

 

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.