Comunicatul de presă Injustitia, incopetenta si coruptia ataca patrimoniu cultural, monumente de istorie si oameni contemporani”.

CABINETUL AVOCATULUI ”GAȘIȚOI VIOLETA”

MD-2008, CHIȘINĂU, STR. V.LUPU 6 OF.59A

TEL: 079481462, Bir. 71-95-38, fax 860972

Comunicatul de presă
Injustitia, incopetenta si coruptia ataca patrimoniu cultural, monumente de istorie si oameni contemporani
”.

 

1.      Parlamentul R. Moldova a adoptat in 1993 Legea cu privire la ocrotirea monumentelor de importanta nationala publicata in 1994 inclusiv registrul monumentelor.

2.      Imobilul din str. Sciusev 52 mun. Chisinau este monument de importanță națională care conform legii tre sa fie protejat de stat.

3.      Pe Sciusev 52 sunt amplasate 4 imobile locative.

4.      În 2008-2009 actualul proprietar al apartamentelor din imobilul de pe Sciusev 52 a initiat procedura de obtinere a permiselor necesare pentru demolarea monumentului și construirea dintr-o clădire cu un etaj - un hotel cu 4 etaje, restaurant, parcare un complex commercial, o mini fabrică de prelucrare a peștelui.

5.      În 2009 a primit refuz de la organele responsabile, a primit refuz de la primarie, de la inspectia în constructii, aviz negative de la Ministerul Culturii Consiliul Național de Experți pentru protectia monumentelor.

6.      Toate refuzurile a organelor statului fiind legale motivînd refuzul  pe lîngă  alte încălcări comise de actualul proprietar ,s-a făcut  referire că imobilul este inclus in registru ca fiind monument de importanță națională istorică iar conform legii nu se permite demolarea si reconstruirea acestor  imobile.

7.      Totodată e de mentionat că legea permite doar restaurarea si conservarea monumentelor de importanță națională.

8.      Însa Proprietarul care intenționa să construiasca un hotel nu a rămas mulțumit de aceste refuzuri ca ulterior să găsească alte căi și persoane cu funcții de răspundere din cadrul Primariei Chisinau si Ministerului Culturii care sa-i permita constructia hotelului.

9.      E de mentionat ca in 2010 Grecu M. obtine semnaturile organelor de stat semnaturile Primariei care de data aceasta își schimbă părere, închide ochii și nu vede că imobilul este monument de importanță națională semnindu-i actele necesare pentru demolare și construirea hotelului însa de data aceasta hotelul prevede 6 etaje.

10.  Totodata acesta gaseste limbă comună cu fostul angajat al Ministerului Culturii d-nul Railean care primește proiectul de demolare și construirea hotelului de la Grecu M. și unilateral i-a semnat un aviz pozitiv prin care i-a permis constructia hotelului deja cu 6 etaje. Deci Răilean de data aceasta nu a procedat ca in 2009 si nu a transmis proiectul spre examinare Consiliului National de Experti care avea dreptul exclusiv de a examina aceste proiecte si de a le aproba sau respinge semnind de unul singur in locul unui consiliu de 14 persoane.

11.  După ce proprietarul a obținut actele la mină in 2010 s-a apropiat de locatarii din curtea comuna și i-a anuntat ca v-a incepe constructia hotelului

12.  Locatarii s-au adresat la 22.04.2010 catre Primaria Chisinau și au cerut anularea permisiunilor eliberate  pentru construcție  insa au primit refuz.

13.  La data de 08.06.2010 locatarii s-au adresat către Curtea de Apel Chisinau cu o cerere de chemare in judecata impotriva Primariei si cet. actualului proprietar al apartamentelor nr., 1,3,4 din Sciusev 52. Ministerul Culturii a fost atras in calitate de intervenient, aceștea la fel fiind împotriva demolării monumntului de importanță națională.

14.  E de menționat și faptul că La data de 16.06.2010 Inspecția de Stat în Construcții, Direcția Autorizare și Disciplină în Construcții a respins cererea proprietarului din Sciusev 52 privind autorizarea construcției depistînd 12 punde de încălcări iar sub punctul 5 indică ”Clădirea respectivă este înregistrată cu nr.163 în registrul monumentelor ocrotite de stat de importanță națională., lipsește avizil Ministerului Culturii, lipsesc acordurile vecinilor etc.

15.  Ulterior după ce Direcția autorizare și disciplină în construcție cunoștea cu certitudine că pe cazul dat este un litigiu în instanța de judecată în ianuarie 2011 a eliberat reprezentantului proprietarului din Sciusev 52 autorizație de construcție din 13.01.2011.

16.  În cele din urmă constatăm că acești funcționari publici au acționat cu rea credință prin încălcarea legislației.

17.  La începutul examinării cauzei în instanță, aceasta se părea să fie independentă și imparțială  însă pe  parcursul tărăgănării examinării litigiului şi-a schimbat opinia, nu i-a ascultat pe reclamanți ba mai mult decit atit a creat impedimente acestora de a se apăra.

18.  Reclamanții au cerut de mai multe ori să faca cunoștință cu procesele verbale însa Curtea de Apel le-a refuzat si chiar le-a expediat un refuz in scris prin care invocat ca nu au voie să faca cunostință cu procesele verbale ale şedinţelor de judecată decît după încetarea procesului ( in cazul nostru procesul a încetat odata cu adoptarea hotaririi).

19.  La data de 02.12.2012 Curtea de Apel Chisinau a pronunțat dispozitivul hotaririi sale prin care a respins actiunea reclamantilor  si a permis demolarea si construirea hotelului.

20.  La data de 10.01.2012 instanta a inminat reclamantilor hotarirea motivată și procesele verbale ale ședintelor de judecata.

21.  Studiind hotarirea instantei pe 26 paginei v-om observa ca aceasta este una ilegala din mai multe considerente. Instanta face referire la Legea cu privire la ocrotirea monumentelor de importanta nationala insa indică cu totul alt conținut, daca e să comparăm ceea ce indică instanta că chipurile  prevede legea adică art.23,31 din legea cu privire la ocrotirea monumentelor prevede precum că ”proprietarul de monumente are posibilitatea oferită de lege de a-și conserva, restaura și demola bunul ”și  daca citim textul legii se observa că instant a denaturant legea ajustind –o  la cum i-a fost convenabil pentru ași motiva dispozitivul hotaririi, aceste articole prevăd doar Conservarea și restaurarea monumentelor  ceea ce este diferit de demolare și reconstrucție cu extindere.

22.  Instanta in hotarire face referire la declaratiile unui martor si indică ca martorul X a comunicat una iar daca citim ce a comunicat cu adevarat martorul observam ca și aici instant a denaturant depozitiile martorului in asa fel ca sa-i fie convenabil iar hotarirea  motivată să corespundă dispozitivului dat citirii anterior.

23.  In hotarire observam 26 pagini de speculatii si nici o aplicare cu bun simţi a legii.

24.  La data de 20.01.2012 reclamantii au depus recurs impotriva hotaririi Curtii de Apel pe care o considera total ilegala.

25.  Totodata este de mentionat si faptul ca in februarie 2011 CCCEC a pornit o cauza penala impotriva persoanelor cu functii de raspundere din cadrul Primariei si Ministerului Culturii in ceea ce priveste imobilul din Sciusev 52 însa cu regret ancheta merge foarte încet ceea ce ne duce la gîndul că se doreste mușumalizarea cazului si ne atragerea la raspundere penala a persoanelor vinovate care au actionat illegal.

26.  Problema majora in Republica Moldova este Corupția din institutiile statului si ne aplicarea corectă şi uniformă a legii.

27.  Se observă foarte clar că atunci cînd toate instititutiile nu au fost corupte ele au emis decizii legale si au indicat ca nu se permite constructia unui hotel prin demolarea unui monument de importanță naționala, pe cind ulterior aceeași funcționari emit total alte decizii si chiar mai deocheate daca prima data nu au permis construcția unui hotel cu 4 etaje a doua oara au permis constructia unui hotel cu 6 etaje.

28.  ”Cu regret constatăm că Republica Moldova are legi bune care pot să protejeze monumentele istorice de importanță națională, putem să avem o Moldovă frumoasă,  însă în cazul în care o lege este aplicată de un corupt și minciunos aceasta este din start compromisă”

29.  Pentru a nu admite astfel de ilegalități pe viitor avem nevoie ca funcțiile să fie deținute de oameni onești, că doar oamenii onești pot schimba lucrurile spre bine, în cazul în care nu ai un om cinstit în funcție nu poți realiza nimic.

30.  În republica Moldova există un dificit de moralitate cît în instituțiile statului atît și în instanțele de judecată, iar într-un final avem hotărîri ilegale bazate nu pe probe ci pe speculații, aceștea ajungînd să denatureze chiar și conținutul legii.

31.  În cazul imobilului din Sciusev 52 mun. Chișinău, Statul R.Moldova prin intermediul organelor sale cît și a justiției sale a comis o ingerință nejustificată în viața privată a locatarilor din curtea comună din Sciusev 52 prevăzută de art. 8 CEDO și art. 1 Protocol 1 CEDO. Ingerința statului este una ilegală.

32.  În cazul în care Reclamanții nu vor fi auziți de către magistrații de la Curtea Supremă de Justiție, nu vor fi ascultați iar legea v-a fi denaturată aceștea intenționează să meargă chiar și pînă la CtEDO iar RM v-a continua să achite din bugetul statului daune pentru încălcarea Drepturilor Fundamentale ale Omului.

25.01.2012

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.