Comunicat cu privire la desfăşurarea Adunării Generale Anuale a Acţionarilor BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A. din 17.05.2019

 

 

 

 

18.05.2019

 

În data de 17 mai 2019 a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor Băncii Comerciale  ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A. prin corespondență, în cadrul căreia au fost examinate subiecte de interes atât pentru acționari, cât și pentru Bancă.

În cadrul Adunării au fost prezentate Rapoartele de activitate ale Consiliului Băncii și Organului Executiv pentru anul 2018. În anul 2018, marcat de stabilitate, dar și de o lipsă de dinamism în mediul de business, Mobiasbancă a reușit din nou să înregistreze performanțe financiare solide și să-și consolideze poziția de lider în sectorul bancar.

Indicatorii financiari majori ai Mobiasbancă  au avut evoluție pozitivă în anul 2018: cota de piață a creditelor și depozitelor a crescut semnificativ, numărul clienţilor activi a crescut cu circa 4%, activele totale ale Băncii au crescut cu aproximativ 9%, portofoliul de depozite a crescut cu 11% față de anul precedent. Au fost realizate alocări mai mici la costurile de risc, determinate în special de creșterea calității portofoliului. Profitul net a crescut cu 6,5% față de anul precedent.

La data de 05 Februarie 2019 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor Băncii între Société Générale, ca vânzător, și OTP Bank Nyrt, ca cumpărător, privind vânzarea tuturor acțiunilor deținute de Société Générale către OTP Bank Nyrt, astfel, în cadrul Adunării a fost aprobat Statutul Băncii în redacție nouă, precum și componența Consiliului Băncii pe un termen de 4 ani, care include următoarele persoane: Zoltan Major, Slaveyko Slaveykov, Dominique Serres, Wolfgang Lerke și Rodica Hîncu. Decizia este condiționată de transferul efectiv (de jure) al acțiunilor de la Société Générale către OTP Bank Nyrt și cu efect în ziua în care această condiție este îndeplinită.

Luând în considerație schimbările preconizate organizaționale manageriale și a acționarului majoritar, precum și promovarea unor acțiuni strategice de dezvoltare a Băncii în perioada următoare, și întru conformarea recomandărilor BNM pentru sistemul bancar al RM privind nedistribuirea capitatului pentru anul 2018, acționarii Băncii au decis să reflecte întregul profitul obținut conform rezultatelor anului 2018 ca “Profit nedistribuit”.

 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenţia de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea şi esenţa conţinutului comunicatului, prezentat spre publicare şi/sau distribuire

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.