Cinci priorități ale Băncii Naționale în supravegherea bancară pentru 2021

Banca Națională se va axa, în 2020, în procesul de supraveghere bancară, pe acele domenii în care pot surveni cele mai mari riscuri, având în vedere imprevizibilitatea efectelor economice ale pandemiei COVID-19 în următoarea perioadă asupra băncilor. Este vorba despre cinci domenii, dintre care: riscul de credit, riscul asociat tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor (TIC), guvernanța internă, managementul riscului și procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP), combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și sistemele de plăți, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al BNM.

Potrivit BNM, în contextul pandemiei COVID-19, riscul de credit rămâne a fi un domeniu-cheie al procesului de supraveghere, având în vedere impactul direct al calității portofoliului de credite asupra capitalului băncilor. De asemenea, identificarea, măsurarea și monitorizarea riscului de credit și al expunerilor în stare de nerambursare este esențială în cadrul procesului de supraveghere și în determinarea nivelului real al riscului de credit în sistemul bancar. Supraveghetorii vor atrage o atenție deosebită practicilor de creditare ale băncilor, pentru a se asigura că acestea continuă a fi solide și conforme cu reglementările în vigoare și cu profilul de risc.

Totodată, în contextul crizei pandemice și al utilizării tot mai frecvente a serviciilor online, există un potențial de creștere a riscului cibernetic asupra băncilor sau asupra clienților acestora, care poate genera pierderi semnificative și poate afecta reputația băncilor. Ținând cont de aceasta, în anul 2021, Banca Națională a Moldovei va evalua situația în domeniul TIC la băncile licențiate pentru a determina conformarea acestora cu Regulamentul privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor și modul în care acestea gestionează riscurile TIC la care se expun.De asemenea, în baza unui set complex de controale și evaluări va fi efectuată supravegherea off-site în domeniul TIC ce va permite evaluarea riscurilor TIC la care se expun băncile licențiate.

Pe parcursul anului 2021, BNM va continua eforturile în vederea asigurării unei supravegheri prudențiale eficiente. Astfel, având în vedere imprevizibilitatea efectelor economice ale crizei pandemice, în cadrul procesului SREP, Banca Națională va utiliza o abordare pragmatică, axată pe analiza capacității băncilor de a absorbi impactul potențial al crizei în timp, cu precădere, pe guvernanța internă și modul în care băncile gestionează provocările și riscurile aferente capitalului. Concomitent, va fi analizată activitatea funcțiilor de control intern în bănci, prin prisma conformării cadrului legal și cerințelor de supraveghere, asigurării controlului corespunzător al riscurilor și existența unui proces independent și eficient de luare a deciziilor în funcție de necesitățile și regulile interne ale instituțiilor financiare.

Pentru anul 2021, BNM, în vederea continuării aplicării standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului își va consolida eforturile pentru implementarea eficientă a recomandărilor Comitetului MONEYVAL (Consiliul Europei), urmare a adoptării Raportului de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Republicii Moldova în cadrul celei de a 5-ea runde de evaluare.

Activitatea de supraveghere a sistemelor de plăți și serviciilor de plată în anul 2021 va fi îndreptată spre creșterea siguranței și eficienței acestora în vederea sporirii încrederii utilizatorilor în serviciile de plată și instrumentele de plată utilizate, inclusiv pornind de  la acțiunile consemnate în Conceptul privind dezvoltarea domeniului de plăți din Republica Moldova, aprobat de Banca Națională în anul 2020.

Banca Națională precizează că va asigura implementarea tuturor acțiunilor planificate din contul bugetului propriu.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.