Castel Mimi – 130 de ani de cultură, creativitate şi excelenţă, 130 de ani de la fondare, 7 ani de la redeschiderea Castel Mimi

Castel Mimi – 130 de ani de cultură, creativitate şi excelenţă

130 de ani de la fondare, 7 ani de la redeschiderea Castel Mimi
 Suntem fericiţi să împărtăşim bucuria aniversării celor 130 de ani de la fondarea Castel Mimi, singurul castel din Republica Moldova şi singura vinărie din ţara noastră care a fost inclusă în topul celor mai frumoase 15 vinării din lume.

Temelia construcţiei a fost pusă acum mai bine de un secol, în anul 1893, de către Constantin Mimi, ultimul guvernator al Basarabiei, un împătimit al cultivării viţei-de-vie şi producerii vinurilor de calitate. Pentru pasiunea sa a ajuns să studieze viticultura tocmai în Franţa, de unde a adus soiuri de struguri şi tehnologii noi.

Fondatorul castelului s-a inspirat din arhitectura Châteaurilor franceze, dar a invitat specialişti italieni să-l construiască. Vinăria a fost primul edificiu ridicat la acele vremuri din beton armat.

Pe vremea lui Constantin Mimi, vinăria a înregistrat succese impresionante – a câştigat medalia de argint la un important concurs din Italia pentru un cupaj select, iar vinurile lui Mimi au ajuns să fie exportate tocmai la Vladivostok.

Castelul lui Constantin Mimi a trecut prin grele încercări de-a lungul timpului. În 1940 a fost naţionalizat, iar ulterior clădirile acestuia au fost grav afectate în timpul celui de-al doilea Război Mondial. În 1998 acţionar al fabricii de vinuri, aflată în faliment, devine Iurie Trofim, care împreună cu familia sa a început în 2011 să restaureze clădirea.

Pentru excelenţă în realizarea acestui proiect, la Bulboaca, tocmai din Aosta, Italia, a fost invitat designerul Arnaldo Tranti, care a petrecut mult timp în Moldova. A analizat tradiţiile şi simbolurile locului, mai ales cele de pe covoarele noastre, cu ornamente care sunt reproduse din Neolitic. A cercetat pozele vechi care ilustrau castelul şi l-a restaurat până în cele mai mici detalii.

Lucrările au durat timp de cinci ani, iar în septembrie 2016 Castel Mimi a fost inaugurat. De aici încolo porneşte calea în excelenţă şi notorietate, prin aprecierea consumatorilor de vinuri, artă şi cultură.

Castel Mimi – excelenţă şi notorietate

2016 -  Inaugurarea şi redeschiderea Castel Mimi

Septembrie 2016 – Vizita Prinţesei Mary a Danemarcei, care a lăsat un mesaj în cartea de oaspeţi şi a semnat o sticlă de „Roşu de Bulboaca” – un cupaj celebru, produs la Castel.

2017 - Castel Mimi este inclus în topul celor mai frumoase 15 vinării din lume

2018 – prima ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera.

2021 – Pentru prima dată, scriitorul și călătorul britanic, Chris Leadbeater, după o vizită la Castel, a botezat locul – „Palatul Versailles de Moldova”, iar ulterior şi alte publicaţii internaţionale au preluat acest titlu.

2022 - Wine Travel Awards a desemnat prin votul publicului "VinOpera" drept “Evenimentul Anului 2021” la categoria “Evenimentul Enogastronomic”.

Mai 2023 – expoziţia de artă plastică „Art Safari”, organizată de Fundaţia Constantin Mimi.

2023 - Festivalul Internaţional VinOpera, desemnat „Cel mai bun eveniment vinicol european” al anului 2022, în cadrul prestigiosului concurs organizat de către INTER VITIS, Rutele Culturale ale Consiliului Europei

1 iunie 2023 – Castel Mimi a scris o pagină în istoria Republicii Moldova, fiind gazda Summitului Comunităţii Politice Europene, la care au participat 45 de şefi de stat şi de guverne din Europa.

Septembrie 2023 – Castel Mimi participă la concursul Berliner Wine Trophy din Germania. Vinurile “Sfăditele”, “Rose de Bulboaca” şi “Rara Neagră” au fost premiate cu aur. Iar Asian Wine Awards a decis că aurul e perfect pentru “Rara Neagră” şi “Feteasca Neagră”.

În total, de la redeschiderea Castel Mimi, în cadrul concursurilor internaţionale, vinurile sale au fost apreciate cu 300 de medalii de aur şi argint. În acest moment, castelul este unul dintre cei mai mari producători de vinuri din Moldova, iar plantaţiile sale de viţă-de-vie se îndind pe 170 de hectare de teren scăldat de soare. În beciurile istorice de la Castel se păstrează nu doar vinuri rare şi cel mai vechi vin din Moldova, dar şi cele mai multe butoaie franţuzeşti – peste 1000. Cu certitudine, dacă ne putem exprima astfel, avem cel mai mare “parc de butoaie” din ţară.


Suntem mândri că am reuşit să transformăm vinăria lui Constantin Mimi într-un loc istoric, care îmbină delicat arhitectura modernă cu ceea ce a construit acum 130 de ani boierul Mimi. Suntem fericiţi că despre Castel Mimi a aflat o lume întreagă, iar vinurile noastre sunt apreciate la cele mai prestigioase concursuri de vinificaţie şi facem astfel, moldovenii mândri de Moldova.

Excelenţa continuă la Castel Mimi...


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

Castel Mimi – 130 лет культуры, творчества и совершенства

Castel Mimi – единственный замок в Республике Молдова и единственная винодельня в нашей стране, вошедшая в топ-15 самых красивых виноделен мира, отмечает 130-летие со дня основания.

Фундамент здания был заложен более века назад, в 1893 году, Константином Мими, последним губернатором Бессарабии, который любил выращивать виноград и производить качественное вино. Увлеченный своими идеями, он отправился изучать виноградарство во Францию, откуда привез новые сорта винограда и новые технологии.

Основатель замка вдохновился архитектурой французских шато, но для его строительства пригласил итальянских специалистов. Винодельня была первым в те времена зданием, построенным из железобетона.

Во времена Константина Мими винодельня добилась впечатляющих успехов — завоевала серебряную медаль на важном конкурсе в Италии за отборный купаж, а вина Mimi в итоге экспортировались во Владивосток.

Замок Константина Мими прошел через тяжелые испытания. В 1940 году он был национализирован, а позже его здания серьезно пострадали во время Второй мировой войны. В 1998 году акционером обанкротившейся фабрики стал Юрий Трофим, который вместе с семьей в 2011 году начал восстанавливать здание.

Для отличной реализации этого проекта в Бульбоаку из Аосты, Италия, пригласили дизайнера Арнальдо Транти, который много времени провел в Молдове. Он проанализировал традиции и символы этого места, особенно те, которые присутствуют на наших коврах, с орнаментами, воспроизведенными в эпоху неолита. Он исследовал старые фотографии, на которых запечатлен замок, и восстановил его до мельчайших деталей.

Работы длились пять лет, и в сентябре 2016 года Castel Mimi вновь открыли. С этого момента начинается путь к совершенству и славе через признание потребителей вина, искусства и культуры.


Castel Mimi – превосходство и популярность

2016 
–  Торжественное открытие Castel Mimi

Сентябрь 2016 – Визит принцессы Дании Марии, которая оставила запись в гостевой книге и подписала бутылку Roşu de Bulboaca – знаменитого купажа, производимого в Castel.

2017 – Castel Mimi включен в список 15 самых красивых виноделен мира.

2018 – первый Международный фестиваль классической музыки VinOpera.

2021 – Впервые британский писатель и путешественник Крис Ледбитер после посещения Castel окрестил это место – «Версальский дворец Молдовы», а позже это название переняли и другие международные издания.

2022 – Wine Travel Awards, после общественного голосования, признал VinOpera «Событием 2021 года» в категории «Эногастрономическое событие».

Май 2023 – выставка изобразительного искусства Art Safari, организованная Фондом Константина Мими.

2023 – Международный фестиваль VinOpera признан «Лучшим европейским винным мероприятием» 2022 года, в рамках престижного конкурса «Культурные маршруты Совета Европы», организованного INTER VITIS.

1 июня 2023 – Castel Mimi вписал еще одну страницу в историю Республики Молдова, став площадкой для проведения Саммита Европейского политического сообщества, в котором приняли участие 45  глав европейских государств и правительств.

Сентябрь 2023 – Castel Mimi участвует в конкурсе Berliner Wine Trophy в Германии. Вина “Sfăditele”, “Rose de Bulboaca” и “Rara Neagră” завоевали золото. А Asian Wine Awards решила, что золото точно должно уйти “Rara Neagră” и “Feteasca Neagră”.

Всего с момента повторного открытия Castel Mimi его вина были удостоены 300 золотых и серебряных медалей на международных конкурсах. На данный момент замок является одним из крупнейших производителей вина в Молдове, а его виноградные плантации простираются на 170 гектарах залитой солнцем земли. В исторических подвалах Castel хранятся не только редкие и старейшие вина Молдовы, но и французские бочки – их более 1000. С уверенностью можно сказать, если можно так выразиться, что у нас самый большой «парк бочек» в стране.

Мы гордимся тем, что нам удалось превратить винодельню Константина Мими в историческое место, умело сочетающее современную архитектуру с тем, что дворянин Мими построил 130 лет назад. Мы рады, что о Castel Mimi узнал весь мир, а наши вина оцениваются на самых престижных винодельческих конкурсах. Тем самым мы заставляем молдаван гордиться Молдовой.

Совершенство продолжается в Castel Mimi…


********
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

 

130 years since founding , 7 years since reopening: CASTEL MIMI’S legacy of culture, creativity, and excellence

We are delighted to share the joy of celebrating the 130th anniversary of the founding of Castel Mimi, the only castle in the Republic of Moldova and the only winery in our country that has been included in the list of the 15 most beautiful wineries in the world.

The foundation of this construction was laid over a century ago in 1893 by Constantin Mimi, the last governor of Bessarabia, a passionate advocate of grape cultivation and the production of quality wines. His passion led him to study viticulture in France, from where he brought new grape varieties and technologies.

The founder of the castle drew inspiration from the architecture of French Châteaux but specifically invited Italian specialists to construct it. The winery was the first building of its time to be made from reinforced concrete.

During Constantin Mimi’s time, the winery achieved impressive successes – it won a silver medal at a significant competition in Italy for a select blend, and Mimi’s wines were even exported all the way to Vladivostok.

Constantin Mimi’s castle endured significant trials over the years. In 1940, it was nationalized, and its buildings suffered severe damage during World War II. In 1998, Iurie Trofim became a shareholder of the factory, which was in bankruptcy. Together with his family, he began the restoration of the building in 2011.

For excellence in carrying out this project in Bulboaca, the designer Arnaldo Tranti was invited all the way from Aosta, Italy. He spent a significant amount of time in Moldova, studying the local traditions and symbols, especially those found on our carpets, featuring ornaments that date back to the Neolithic era. He meticulously researched old photos illustrating the castle and restored it down to the smallest details.

The work took five years, and in September 2016, Castel Mimi was inaugurated. From this point on, it embarked on a path of excellence and recognition, driven by the appreciation of wine enthusiasts, art, and culture connoisseurs


CASTEL MIMI – EXCELLENCE AND NOTORIETY

  • 2016: Inauguration and reopening of Castel Mimi.
  • September 2016: Visit by Princess Mary of Denmark, who left a message in the guest book and signed a bottle of “Roșu de Bulboaca,” a famous blend produced at the Castle.
  • 2017: Castel Mimi is included in the list of the 15 most beautiful wineries in the world.
  • 2018: The first edition of the International Classical Music Festival VinOpera.
  • 2021: British writer and traveler Chris Leadbeater, after visiting Castel, dubbed it the “Palace of Versailles of Moldova,” a title later adopted by other international publications.
  • 2022: Wine Travel Awards, by public vote, named “VinOpera” the “Event of the Year 2021” in the “Enogastronomic Event” category.
  • May 2023: The “Art Safari” art exhibition organized by the Constantin Mimi Foundation.
  • 2023: The VinOpera International Festival, named the “Best European Wine Event” of 2022 in a prestigious competition organized by INTER VITIS, the Cultural Routes of the Council of Europe.
  • June 1, 2023: Castel Mimi made history by hosting the European Political Community Summit, with the participation of 45 heads of state and government from Europe.
  • September 2023: Castel Mimi participates in the Berliner Wine Trophy competition in Germany. The wines “Sfăditele,” “Rose de Bulboaca,” and “Rara Neagră” were awarded gold medals. Additionally, the Asian Wine Awards awarded gold to “Rara Neagră” and “Feteasca Neagră.”


Since Castel Mimi’s reopening, its wines have received a total of 300 gold and silver medals in international competitions. Currently, the castle is one of the largest wine producers in Moldova, with vineyards spanning 170 sunny hectares. Its historic cellars not only house rare wines and the oldest wine in Moldova but also more than 1,000 French barrels, likely the largest “barrel park” in the country.

We are proud to have transformed Constantin Mimi’s winery into a historic place that delicately blends modern architecture with what the boier Mimi built 130 years ago. We are delighted that Castel Mimi is now known worldwide, and our wines are appreciated at the most prestigious wine competitions, making Moldovans proud of Moldova.

Excellence continues at Castel Mimi…


*******
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.