Băncile în 2020: Calitatea portofoliului de credite s-a îmbunătățit

Situația financiară a sectorului bancar din anul 2020 se caracterizează prin creșterea activelor, creditelor, fondurilor proprii, depozitelor persoanelor fizice și depozitelor persoanelor juridice. Totodată, sectorul bancar dispune de un nivel înalt de lichiditate. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, calitatea portofoliului de credite s-a îmbunătățit comparativ cu finele anului precedent, iar profitul obținut în anul 2020 a înregistrat o descreștere față de perioada similară a anului precedent, transmite IPN.

La sfârșitul anului trecut, activele totale au constituit 103,9 miliarde de lei, majorându-se pe parcursul anului 2020 cu 14,6%. În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 43,2% (44,9 miliarde lei). Ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și certificatele Băncii Naționale (CBN) a constituit 17,6%. Ponderea mijloacelor la BNM a constituit 21,7%. Restul activelor, care constituie 17,5%, sunt menținute de către bănci în alte bănci, în numerar, imobilizări corporale, imobilizări necorporale etc.

Soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 43,9% din totalul activelor sau 45,6 miliarde de lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 13,1%. Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul anului 2020 s-a diminuat cu 185,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea sau construcția imobilului – cu 26,3% (1,6 miliarde de lei) și la creditele acordate comerțului – cu 11,7% (1,1 miliarde de lei).

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a diminuat nesemnificativ cu 1,1 puncte procentuale, constituind 7,4%. Indicatorul menționat variază de la 3,6% până la 16,6%, în funcție de bancă.

Totodată, a continuat tendința de majorare a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acestea au crescut cu 11,3 miliarde de lei sau 16,5% în perioada de referință, constituind 79,6 miliarde de lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 63,7% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 36,1% și depozitele băncilor – 0,2%). Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor juridice cu 6,1 miliarde de lei (26,8%), până la 28,7 miliarde lei, și a depozitelor persoanelor fizice cu 5,2 miliarde lei (11,3%), până la 50,8 miliarde de lei.

Pe 31 decembrie, profitul în sistemul bancar a însumat 1,65 miliarde de lei, micșorându-se cu 27% (0,6 miliarde de lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent. Micșorarea profitului este determinată, în mare parte, de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 27% (un miliard de lei), preponderent, ca urmare a majorării deprecierii activelor financiare. Concomitent, s-au micșorat cheltuielile cu dobânzile cu 5,7%, ca urmare a micșorării ratei medie la depozite în moneda națională de la 4,88 % la 31 decembrie 2019 până la 3,96 % la 31 decembrie 2020 și respectiv în valută de la 1,02 % până la 0,72%.

Potrivit datelor BNM, la sfârșitul anului trecut, în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei. Banca comercială „Energbank” SA era supravegheată în cadrul regimului de intervenție timpurie aplicat la data de 11 ianuarie 2019, ca urmare a constatării unui grup de persoane acționând concertat care a achiziționat și poseda o deținere calificată în capitalul social al băncii în mărime de 52,55% fără aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Tot atunci, o parte din conducerea băncii a fost înlocuită cu administratori temporari desemnați de BNM.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.