Autorităţile, centrale şi locale, vor fi obligate să facă publice proiectele de decizii înainte ca acestea să fie adoptate

A Autorităţile publice, centrale şi locale, vor fi obligate să facă publice proiectele de decizii înainte ca acestea să fie adoptate, iar publicul va fi anunţat despre iniţierea proiectelor, la etapa când sânt posibile diferite versiuni. Asemenea prevederi se conţin în proiectul Legii privind transparenţa în procesul decizional, elaborat de un grup de lucru alcătuit din reprezentanţi ai societăţii civile şi ai ministerelor. Potrivit notei informative difuzate Agenţiei Info-Prim Neo de Centrul „Acces-info”, unul din autorii documentului, Proiectul legii este condiţionat de necesitatea stabilirii unor principii şi modalităţi de asigurare a transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor publice, creării unui mecanism viabil de implicare a cetăţenilor şi organizaţiilor acestora la elaborarea şi adoptarea deciziilor. Insuficienţa reglementării procesului decizional generează necunoaşterea şi neîncrederea cetăţenilor în ceea ce priveşte rolul şi importanţa actelor normative, pasivitatea la aplicarea şi executarea lor în practică. Totodată, implementarea consecventă a principiului transparenţei va genera o mai mare încredere a populaţiei în legi şi reglementări, din momentul când ele vor fi elaborate şi adoptate cu consultarea obligatorie cu publicul. Încrederea în cadrul decizional va avea, ca rezultat, un mai mare grad de executare a deciziilor, cu consecinţe pozitive asupra dezvoltării economice şi a menţinerii unor relaţii de cooperare eficientă între autorităţile publice de toate nivelurile şi societatea civilă. Spre deosebire de Legea privind accesul la informaţie, care permite accesul persoanelor la informaţiile oficiale elaborate şi/sau deţinute de autorităţile publice, proiectul legii privind transparenţa în procesul decizional va oferi posibilitatea cetăţenilor şi organizaţiilor acestora de a participa activ la procesul de elaborare a deciziilor prin sugestii, propuneri, recomandări, adresate autorităţilor publice. La baza proiectului au fost puse propunerile, înaintate din partea Centrului “Acces-info” şi altor organizaţii nonguvernamentale (Centrul de Resurse al ONG-urilor pentru Drepturile Omului, Grupul Social al ONG-urilor, Centrul Independent de Jurnalism, Alianţa Anti-Corupţie, IDIS “Viitorul”, Asociaţia “ADEPT”). Autorii consideră că prevederile proiectului corespund standardelor internaţionale, cadrului normativ existent al Republicii Moldova. Proiectul este alcătuit din 5 capitole şi 19 articole.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.