Autorităţile au prognoze optimiste privind creşterea economică în următorii trei ani

Ministerul Economiei şi Comerţului prognozează că în următorii trei ani creşterea economică va avea o rată medie anuală de 4-5% şi va vi atinsă prin diminuarea ratei inflaţiei, asigurarea şi menţinerea stabilităţii cursului de schimb al monedei naţionale; direcţionarea investiţiilor interne şi externe preponderent în sfera productivă; creşterea ponderii în PIB a valorii adăugate brute în industrie şi în sectorul de servicii; majorarea gradului de acoperire a importurilor prin exporturi; optimizarea structurii importurilor prin substituirea unor tipuri de mărfuri de import cu producţie de origine autohtonă etc. Potrivit prognozei preliminare a indicatorilor macroeconomici pe anii 2008-2010, în perioada respectivă cursul de schimb al monedei naţionale va rămâne stabil. Acest proces va fi asigurat preponderent de intrările de remitenţe. Cursul de schimb mediu anual în 2008 va atinge 13,8 lei pentru 1 dolar SUA, depreciindu-se lent în următorii 2 ani până la 14,2 lei. Se consideră că menţinerea stabilă a cursului de schimb va contribui şi la stabilitatea preturilor. Indicele preturilor de consum mediu anual se estimează la nivel de 108,7%, 106,9% si 105,5% pentru anii 2008-2010. Factorul major care va contribui la menţinerea acestor ritmuri este pus pe seama creşterii investiţiilor în capital fix cu o rată medie de circa 11%, ceea ce va conduce la o creştere cumulativă de 37% în următorii trei ani. Investiţiile de capital vor contribui la crearea noilor locuri de muncă, creşterea competitivităţii produselor autohtone pe piaţa externă, majorarea ofertei interne, satisfacerea mai deplină a cererii solvabile, inclusiv prin substituirea importurilor; extinderea bazei productive şi, respectiv, a celei de impozitare şi crearea surselor suplimentare pentru bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. Exporturile se vor majora în anii 2008-2010 cu circa 12% anual, în urma utilizării facilităţilor tarifare de care beneficiază R. Moldova prin Acordurile de comerţ liber în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est; liberalizarea accesului pe pieţele ţărilor membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi valorificarea preferinţelor comerciale autonome din partea UE etc. Importurile vor creste în perioada menţionată cu cca 11% anual, fiind condiţionate de majorarea fluxului de investiţii, în special a maşinilor, aparatelor electrice, produselor minerale. Ponderea majoră în totalul importurilor va reveni, ca de obicei, resurselor energetice, datorită creşterii economice preconizate în sectoarele de baza ale economiei, dar mai ales a preturilor la gaze naturale. În perioada anilor 2008-2010 salariul mediu economie se va majora de 1,6 ori şi va atinge în anul 2010 suma de 3250 lei, iar fondul de remunerare a muncii se va majora de 1,5 ori, atingând cca 23,4 mlrd. lei sau 34,8% din PIB, faţă de 29,3% în anul 2006.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.