Autorii si interpreții - captivi ai cercului vicios al corupției. Demiterea Directorului AGEPI Lilia Bolocan

Comunicat de presă

Începând cu luna octombrie 2017 Asociația Obştească Asociația Națională «COPYRIGHT» (AN «COPYRIGHT») a informat opinia publică despre acțiunile ilegale ale dnei Liliei BOLOCAN, Director General al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI). În procesul exercitării activității profesionale, AN «COPYRIGHT» a fost atacată și persecutată de multiple ori de către dna Lilia BOLOCAN, prin acțiunile sale fiind încălcate și prejudiciate drepturile și interesele legale a peste zeci de mii de titulari ai drepturilor de autor și drepturi conexe din Republica Moldova, europeni i internaționali. Menționăm că acțiunile dnei Lilia BOLOCAN au avut caracter ilegal sistematic.

 

 1. În 2017, fiind „deranjată” de faptul că AN «COPYRIGHT» a acționat în instanța de judecată una din companiile mari de telecomunicații din Republica Moldova, care refuza să exercite obligația legală de a achita remunerația pentru operele și creațiile titularilor de drepturi, dna Lilia BOLOCAN a cerut expres Asociației să renunțe la cererea de chemare în judecată, în caz contrar amenințând că va retrage dreptul AN «COPYRIGHT» de acumulare a remunerației și va abroga decizia de avizare a asociației în calitate de organizație de gestiune colectivă.

  AN «COPYRIGHT» a refuzat imediat și categoric să acționeze în detrimentul drepturilor și intereselor titularilor de drepturi. La scurt timp după această discuție, prin Decizia AGEPI nr. 16/2418 din 27.10.2017 (MO nr. 383-388 din 03.11.2017), a fost retrasă autorizația Asociației de a colecta remunerația compensatorie (se referă la persoanele fizice şi juridice care produc sau importă orice echipament şi suporturi materiale care pot fi utilizate pentru efectuarea unor reproduceri a operelor publicate legal).

  AN «COPYRIGHT» a depus multiple cereri, sesizări și plângeri, atât în adresa AGEPI, cât şi în adresa altor instituții de stat, în vederea apărării drepturilor tuturor titularilor de drepturi reprezentați de Asociație, precum și a drepturilor Asociației, făcând referire la prejudiciul major cauzat interpreților şi autorilor naționali, europeni și internaționali, prin acțiunile Liliei BOLOCAN.
 2. În anul 2018 și 2019, dna Lilia BOLOCAN a tergiversat ilegal procedura desemnării unei organizații de gestiune colectivă împuternicită de gestiunea drepturilor titularilor care nu au calitatea de membru al vreunei organizații de gestiune colectivă şi nici nu i-au încredințat, în vreun alt mod, drepturile de gestiune. Respectiv, până în prezent reprezentanții acestei categorie de titularii de drepturi sunt prejudiciați pentru că nu își primesc remunerația cuvenită pentru munca lor.

Menționăm că pe acest caz, Centrul Naţional Anticorupție a inițiat procedura de urmărire penală pentru faptul săvârșirii infracțiunii penale de abuz de putere. În același timp, la solicitarea depusă recent cu privire la stadiul procedurii penale, AN «COPYRIGHT» nu a primit un răspuns oficial, ceea ce ne face să presupunem cel puțin încercarea de a ascunde această informație.

 1. În cadrul ultimei Adunări Generale a AN «COPYRIGHT» din 14.06.2019, membrii  Asociației au discutat despre acțiunile ilegale, precum și incompatibilitatea dnei Lilia BOLOCAN cu funcția ocupată și cu responsabilitățile funcționale deținute în virtutea funcției.

Astfel, s-a constatat că dna Lilia BOLOCAN, pentru realizarea obiectivului său subiectiv și personal, conștient și intenționat încălcând legislația națională de profil, precum și standardele și bunele practici internaționale:

 • A încercat promovarea unui proiect de lege anticonstituțional, esența căruia lezează drepturile autorilor și interpreților, fapt constatat și confirmat de către organizațiile internaționale de profil, poziția oficială a cărora a fost prezentată Parlamentului, Guvernului și Președintelui Republicii Moldova;
 • A favorizat unele companii comerciale în detrimentul drepturilor titularilor de drepturi de autor și conexe (acțiune soldată cu pornirea urmării penale de către Centrul Național Anticorupție, reieșind din caracterul penal al acesteia);
 • A cauzat prin acțiunile sale derizorii prejudicii materiale titularilor și comunității autorilor și interpreților naționali, europeni și internaționali, prin încălcarea obligațiilor de serviciu prevăzute de lege (prin tergiversarea emiterii deciziei de desemnare a unei organizații de gestiune colectivă care să reprezinte interesele unor categorii de titulari de drepturi).
   

În consecință, Adunarea Generală AN «COPYRIGHT», prin decizie unanimă, a solicitat Guvernului și conducerii Republicii Moldova demiterea dnei Lilia BOLOCAN din funcția de Director General al AGEPI și desemnarea în această funcție a unui demnitar, profesionist în domeniu, care să readucă activitatea AGEPI în cadru legal și profesionist, în interesul titularilor de drepturi de autor și conexe, îndreptată spre promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale, nemijlocit a dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Spre regret, până în prezent dna Lilia BOLOCAN deține funcția de Director AGEPI, continuând prin acțiunile sale rău intenționate să prejudicieze drepturile şi interesele titularilor de drepturi de autor și conexe.

Facem apel către Guvernul Republicii Moldova și alte instituții de stat, să examineze această situație și să contribuie la protejarea drepturilor și intereselor titularilor de drepturi de autor și conexe.

 

Notă:

Asociația Obștească Asociația Națională «COPYRIGHT» este o organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe din Republica Moldova, care a fost înregistrată la Ministerul Justiției la data de 21.09.2004. Conform statutului, AN «COPYRIGHT» are ca activitate principală gestiunea pe principii colective a  drepturilor patrimoniale de autor şi conexe.

AN «COPYRIGHT» are peste zeci de mii de membri la nivel național, european și internațional.

AN «COPYRIGHT» este membră a Confederației Internaționale a Societăților Autorilor și Compozitorilor (CISAC).


Președintele AN «COPYRIGHT» Leon ȘTIRBU
în interesele Adunării Generale AN «COPYRIGHT»


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.