Alegeri pe înțelesul tuturor: secțiile de votare

Pentru a efectua votarea și numărarea voturilor, circumscripțiile electorale se divizează în secții de votare. Secțiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripție, cu cel puțin 35 de zile înainte de data alegerilor. Acestea urmează să cuprindă cel puțin 30 și cel mult 3000 de alegători. Pentru alegerile de orice nivel și pentru referendumurile republicane, secțiile de votare se constituie în același termen.

Sediile secțiilor de votare se stabilesc, de regulă, în sediile aflate în proprietate publică și se amenajează astfel încât să faciliteze accesul în ele al persoanelor în etate și cu dizabilități. Secțiile de votare speciale pot fi constituite pe lângă spitale, sanatorii, maternități, aziluri. În străinătate secțiile de vot se constituie pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Birourile electorale ale secțiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripție cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua scrutinului dintr-un număr impar de membri, de cel puțin cinci și cel mult 11 persoane. Candidaturile a trei membri ai biroului electoral al secției de votare se propun de către consiliile locale. Candidaturile celorlalți membri se propun de către partide și alte organizații social-politice reprezentate în Parlament, câte unul de la fiecare partid sau altă organizație social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcționarilor electorali.

Membri ai biroului electoral al secției de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale și membri de partid. În cazul când partidele și alte organizații social-politice nu prezintă candidaturile lor în componența biroului electoral al secției de votare cel târziu cu șapte zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local, iar dacă nici acesta nu prezintă candidaturile, biroul electoral se completează de consiliul electoral de circumscripție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcționarilor electorali.

Biroul electoral al secției de votare are atribuția să păstreze listele electorale, să asigure integritatea acestora și a buletinelor de vot. Membrii biroului electoral întocmesc listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certificatelor pentru drept de vot, precum și persoanele care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în listele electorale de bază. Membrii biroului comunică populației care locuiește pe teritoriul secției de votare, data și locul votării, asigură pregătirea localului pentru votare. La fel, aceștia se ocupă de instalarea urnelor și a cabinelor de vot, organizează votarea în ziua stabilită și iau măsuri pentru a asigura ordinea în localul secțiilor de votare.

Tot membrii biroului se ocupă de totalizarea rezultatelor alegerilor în secția de votare, întocmește procesele verbale și rapoartele și le remite, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de circumscripție. Aceștia examinează cererile și contestațiile ce vizează organizarea și desfășurarea alegerilor, adoptând hotărâri asupra lor, ale căror copii se anexează la raportul biroului. În sarcina biroului electorală este remiterea către consiliul electoral de circumscripție a datelor privind prezentarea cetățenilor la vot, precum și datele necesare pentru totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor.

Pentru scrutinul parlamentar din 24 februarie sunt organizate 2143 de secții de votare. Dintre acestea, 47 sunt organizate pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni. Pentru circumscripția uninominală nr. 47, orașele Camenca, Râbnița, Dubăsari și Grigoriopol, vor fi deschise 22 de secții de votare, iar pentru circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender – 25 de secții de votare.

Peste hotare,  vor fi organizate 125 de secții de votare. În circumscripția electorală uninominală nr. 49 la est de Republica Moldova se vor organiza 27 de secții de votare, în circumscripția electorală uninominală nr. 50 la vest de Republica Moldova – 83 de secții de votare, iar în circumscripția electorală uninominală nr. 51 SUA, Canada – 15 secții de votare.
–––

Rubrica IPN „Alegeri pe înțelesul tuturor” vine să explice noțiuni, termene și practici care țin de alegerile parlamentare în sistemul electoral mixt și de referendumul consultativ, care vor avea loc la 24 februarie.