Specialiștii ACC testează zilnic calitatea apei potabile înainte de pomparea în rețea

Zilnic, înainte de pompare în rețeaua de distribuție a municipiului Chişinău, specialiștii SA „Apă-Canal Chișinău” testează calitatea apei la peste 25 de parametri fizico-chimici şi bacteriologici. Pe parcursul anului trecut au fost prelevate 186 de mii de probe şi au fost efectuate 406 mii de încercări bacteriologice și fizico-chimice, transmite IPN.

Într-un comunicat de presă, furnizorul menționează că monitorizează calitatea apei la  două laboratoare: Laboratorul Stației de apă Nistru (LSN) şi Laboratorul apă potabilă (LAP). Pentru stabilirea indicilor sanitaro-igienici se utilizează 37 de metode analitice validate.

Calitatea apei în procesul de tratare şi în sistemul public de alimentare cu apă potabilă este verificată lunar la toți parametrii indicați în actele normative existente şi în conformitate cu graficele de prelevare a probelor şi efectuare a investigațiilor de laborator, aprobate de Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chişinău.

Rezultatele investigațiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în rețeaua centralizată de alimentare cu apă, sunt publicate trimestrial pe site-ul SA „Apă-Canal Chişinău”.

Furnizorul face apel către consumatori să informeze despre neregulile observate la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare, cu indicarea datelor de contact pentru a fi întreprinse măsurile necesare.