Ajustări de tarife la examenele medicale contra plată

Ministerul Sănătăţii propune actualizarea Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice. În acest sens a fost elaborat şi un proiect de hotărâre de Guvern, unele tarife fiind în creştere, altele în scădere.

La solicitarea IPN, responsabili de la Ministerul Sănătăţii au comunicat că, în funcţie de specificul serviciului medical prestat, tarifele se actualizează diferit. Spre exemplu, dacă actualmente consultaţia la medicul specialist costă 21 de lei, atunci, odată pus în aplicare acest proiect, va costa 90 de lei. Analiza generală a sângelui, care acum e 26 de lei, va ajunge la 75 de lei.

Pentru unele servicii medicale tarifele au fost micşorate. De exemplu, dacă actualmente examenul ecografic al glandei mamare cu 2D în scara gri +Dopler costă 261 de lei, atunci odată cu modificările operate, examenul va costa 248 de lei. Examenul ecografic al prostatei (transrectal) sonda biplane cu 2D în scara gri +Dopler se va ieftini de la 323 la 248 de lei.

Sunt şi examene medicale ale căror tarife nu se vor schimba, cum ar fi ecocardiografia – care rămâne 70 de lei.

Ministerul Sănătăţii precizează că ajustarea tarifelor reprezintă o necesitate. Tarifele medicale aprobate nu acoperă costurile reale ale instituţiilor medicale. Calculele s-au efectuat în baza cheltuielilor financiare din anul 2011, procentul inflaţiei a fost ajustat cu mult mai târziu, însă oricum nu acoperă cheltuielile real suportate de instituţii.