Apel către organele abilitate și procuratură privind pretinse acțiuni ilegale în privința „Central House” SRL

Fondatorul și ex-administratorul Companiei „Central House” SRL, Vitalie Perciun, solicită implicarea Procuraturii Generale și a tuturor organelor de resort în legătură cu faptul că în privința întreprinderii au fost comise abuzuri și încălcări ale legislației. Potrivit lui, Compania, care a încheiat în 2014 un contract de locațiune cu întreprinderea de stat „Gările și Stațiile Auto”, a fost impusă să achite prețul locațiunii ca pentru încăperi, deși de facto deține în locațiune teren, iar în consecință prețul înaintat spre plată este distorsionat de mare. Mai mult, fondatorul afirmă că au fost intentate nemotivat dosare și au fost aplicate măsuri de asigurare a acțiunii prin care s-a blocat activitatea Companiei.

Într-un comunicat de presă difuzat presei, Vitalie Perciun menționează că, potrivit contractului, valabil 49 de ani, scopul transmiterii în locațiune a bunului este atragerea investițiilor pentru modernizarea și renovarea teritoriului adiacent, prin edificarea de construcții, reconstrucția peroanelor de sosire și plecare, reparația pavajelor pentru pietoni, în vederea implementării standardelor europene în procesul de deservire a pasagerilor. Potrivit fondatorului, în perioada anilor 2014-2015 „Central House” SRL a efectuat lucrări, în baza contractului, suportând costuri în valoare de totală de 28 738 643,77 lei.

Fostul administrator afirmă că, după ce a efectuat investiția și a realizat scopul contractului de modernizare a Gării Auto Centru, companiei „Central House” SRL i s-a impus să achite locațiunea terenului în cuantum și anume după formula în care se dau în locațiune încăperi și nu teren. Potrivit lui, „Central House” SRL a fost obligată să semneze „acordul adițional al contractului de locațiune, în contextul presiunii locatorului - ÎS „Gările și Stațiile Auto”, reprezentată de administratorul Vladislav Zara (actualul director I.P. „Agenția Servicii Publice”) și vicedirectorul Iurie Moroz (actualul director la „Gările Auto Moderne” SRL), care au recepționat în concesiune toate gările din țară.

În comunicat se menționează că, potrivit formulei legale de calcul „Central House” SRL a achitat locațiunea terenului pentru mulți ani înainte și a solicitat rectificarea acesteia și stabilirea corectă a chiriei. Deoarece aceasta nu s-a materializat în 2017, „Central House” SRL a refuzat să recunoască facturile ÎS „Gările și Stațiile Auto”. Astfel, ÎS „Gările și Stațiile Auto” a intentat două dosare în instanță de judecată. Unul ține de încasarea locațiunii în cuantumul precum încăperi pentru perioada începând cu 2017, iar altul se referă la radierea dreptului de proprietate a „Central House” SRL asupra construcțiilor ridicate de aceasta în temeiul acordului adițional. În dosarele date, la solicitarea ÎS „Gările și Stațiile Auto”, s-au dispus mai multe măsuri asiguratorii.

Astfel, s-au sechestrat toate bunurile imobile, inclusiv s-a aplicat interdicția de înregistrare a contractelor de locațiune, deși principala activitate a companiei din care primește profit și își recuperează investiția făcută, este oferirea în locațiune a spațiilor comerciale. A fost pus sechestru pe toate bunurile companiei care în 2017 erau evaluate la 60 080 000 de lei. De asemenea, a fost sechestrat contul bancar, astfel plățile către bugetul public național puteau fi efectuate doar prin acțiunile executorului judecătoresc, care a sechestrat contul, însă care în mod neargumentat în termen patru luni de la solicitare nu a achitat suma datoriei lăsând-o să crească prin aplicarea majorărilor de întârziere. Ca urmare, până în prezent „Central House” SRL are datorii față de bugetul public național care cresc zilnic și duc la insolvabilitatea companiei.

„Menționăm că întreprinderea avea pe cont bani, iar executorul judecătoresc, Plămădeală Andrian, în mod neargumentat, a scos de pe contul „Central House” SRL mai mult de jumătate de milion de lei și îi menține pe contul său, neachitând datoriile față de bugetul public național și prejudiciind inclusiv statul. El motivează că a aplicat ca măsură asiguratorie, însă de facto nu este așa, deoarece nu are dreptul să mențină pe contul său banii, dar trebuie să-i înghețe pe contul „Central House” SRL, plus că statul are prioritate la achitarea datoriei, însă aceasta tot nu se execută”, menționează Vitalie Perciun în comunicat.

Vitalie Perciun susține că, de asemenea, s-a recurs la mai multe acțiuni prin intermediul asociaților/fondatori ai „Central House” SRL. Pe 5 iunie 2020, Agenția Servicii Publice, condusă de Vladislav Zara, emite decizia de înregistrare a modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice, prin care dispune radierea/înlăturarea lui Vitalie Perciun din calitatea de administrator al „Central House” SRL și înregistrarea altei persoane în calitate de administrator.

În legătură cu depășirea atribuțiilor de serviciu de către registratorul Agenție Servicii Publice, pe 29 iunie a fost depusă o plângere în adresa procurorului general, Alexandru Stoianoglo, și în adresa Procuraturii Anticorupție. Vitalie Perciun afirmă că la baza emiterii deciziei de modificare a administratorului stă un proces-verbal al Adunării Generale a Asociaților „Central House” SRL semnat doar de un asociat, și în baza unei declarații pe proprie răspundere a administratorului asociatului care spune că a citat telefonic asociații „Central House” SRL (dintre care patru fondatori sunt din Azerbaidjan). Potrivit lui Perciun, acest lucru nu este adevărat și în legătură cu falsul în declarații a fost sesizată procuratura. El spune că legea prevede expres că citarea poate fi doar prin scrisoare recomandată, astfel registratorul a admis operarea modificărilor încălcând legea.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.