Adresarea colaboratorilor Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M”

Adresarea colaboratorilor Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M”

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” îşi exprimă îngrijorarea vis-a-vis de situaţia creată în legătură cu adoptarea Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării.

Respectivul proiect de lege a stârnit o avalanşă de atitudini negative faţă de persoanele homosexuale, fapt care a atras după sine ameninţări şi atacuri asupra reprezentanţilor organizaţiilor din domeniul apărării drepturilor omului care se pronunţă întru susţinerea acestui proiect.

Multstimaţi deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Domnilor preşedinţi de partide politice!

 Conform Constituţiei ţării noastre toţi cetăţenii dispun de drepturi egale şi anume D-stră asiguraţi garantul egalităţii lor în faţa legii, fiindcă sunteţi personalităţi publice şi opiniile D-tră prezintă autoritate pentru acei care v-au încredinţat votul. Orice cuvânt pe care-l spuneţi în mod public e mediatizat pe larg şi îşi găseşte un ecou nemijlocit în atitudinile cetăţenilor ţării noastre.

Au trecut deja 21 de ani de când Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în urma unui şir întreg de cercetări ştiinţifice, a exclus homosexualitatea din Clasificarea internaţională a bolilor. Noi recomandăm insistent politicienilor să fie foarte atenţi la acest moment.

Făcând o declaraţie publică, D-stră vorbiţi nu ca o simplă persoană, ci ca reprezentant al unui partid şi, totodată, al puterii. Prin urmare, opiniile exprimate, pline de ură faţă de un grup social, sunt văzute şi interpretate ca un îndemn direct la acţiuni nepedepsite. D-stră daţi de înţeles că statului îi este indiferentă şi nu apără prin lege o anumită categorie de cetăţeni.


Deja se atestă consecinţe la această stare de lucruri. Numai în luna curentă s-au comis acţiuni agresive îndreptate împotriva preşedintelui Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M” Alexei Marcicov, împotriva a altor trei lucrători ai organizaţiei şi, de asemenea, ameninţări la adresa apărătorilor drepturilor omului care s-au pronunţat în mod deschis întru susţinerea drepturilor gay-lor şi lesbienelor.

Pe lângă asta, evenimentele în derulare au generat dezbateri foarte dure în internet. Nu suntem împotriva discuţiilor, însă orice dialog într-o societate civilizată  trebuie să se poarte cu respect faţă de interlocutor şi să nu se recurgă la îndemnuri la violenţă şi, cu atât mai mult, la omor.

Multstimaţi slujitori ai Bisericii, sunteţi acei care aveţi menirea a purta în lume pacea, binele şi dragostea faţă de aproape. Vă stimăm dreptul la libertatea credinţei şi conştiinţei, dar purtaţi răspunderea morală de modul cum enoriaşii D-stră vă interpretează mesajele. Arătând cu degetul la păcătos, îndemnaţi oamenii să arunce în el cu piatra. Deşi neintenţionat, contribuiţi la comiterea crimelor în bază ură. Actualmente ţinta D-stră au devenit persoanele homosexuale, cine însă va urma după ele?

Multstimaţi cetăţeni ai Republicii Modova, când pronunţaţi cuvântul „homosexual”, vă referiţi la un om, un om care are părinţi şi rude, vă referiţi inclusiv şi la tinerii care posibil trec printr-un dificil şi anevoios proces de acceptare de sine. Mulţi dintre aceşti tineri sunt speriaţi de declaraţiile D-stră agresive la adresa gay-lor şi lesbienelor. Îndemnând la ură şi violenţă faţă de persoanele date, afirmând că ele nu au dreptul la viaţă, posibil, vă pronunţaţi împotriva unui vecin, coleg, prieten, rude sau chiar împotriva propriului copil, fără a bănui o aşa posibilitate.

Amintiţi-vă de aceste momente de fiecare dată când vă manifestaţi agresiunea şi gândiţi-vă şi la gravele ei consecinţe.

 

 

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.