ADRESARE PUBLICĂ CĂTRE PREŞEDINTA REPUBLICII MOLDOVA, MAIA SANDU // ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА МАЙЕ САНДУ

ADRESARE PUBLICĂ CĂTRE PREŞEDINTA REPUBLICII MOLDOVA, MAIA SANDU

Stimată doamnă Președintă a Republicii Moldova, Maia Sandu!

Din start ţin să menționez că apreciez faptul că mi-aţi răspuns, prin intermediul Președinției, la propunerea mea de a introduce o întrebare suplimentară privind neutralitatea în cadrul referendumului despre integrare europeană, ce ar urma să aibă loc concomitent cu alegerile prezidențiale.

Din păcate, constat că angajații de la Președinție, subalternii dvs., au tratat cu superficialitate propunerea mea, nu au intrat în esența problemei şi au oferit un răspuns formal, care, sinceră să fiu, nu face fată echipei unui președinte de ţară. Subalternii dvs. şi-au construit răspunsul preponderent pe ideea că în Constituție deja este prevăzut principiul de neutralitate, sugerând că opinia poporului nu ar trebui consultată în acest sens. Dar, Doamnă Președinte, dvs. ştiţi bine cum în realitate se respectă Constituia Republicii Moldova.

Spre exemplu, în Articolul 1, alineatul (3) se spune că: Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate. Ce fel de stat de drept a ajuns să fie Republica Moldova şi câtă democrație avem de când PAS e la guvernare, cred că știe oricine. Despre drepturi ale omului şi pluralism politic putem vorbi doar cu un zâmbet ironic pe buze. Toate aceste noțiuni frumoase din Constituție au ajuns să nu coste nimic sub guvernarea actuală, de aceea, atunci când subalternii dvs. fac trimitere la Constituție, pe care tot guvernarea o încalcă prin acțiunile sau inacțiunile sale, este minimum cinic.

Un alt exemplu - Art. 2 din Constituție, alineatul (2) prevede că nicio persoană particulară, nicio parte din popor, niciun grup social, niciun partid politic sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Iar uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. Doamnă Maia Sandu, cea mai mare parte a populației s-a convins demult că astăzi colegii dvs. din  PAS exercită puterea în stat în nume şi interes propriu, iar, după plecarea de la guvernare, organele competente vor trebui să examineze serios mai multe aspecte ce au legătură directă cu uzurparea puterii în stat. 

Nu pot să nu fac trimitere şi la Articolul 5 din Constituție - Democrația şi pluralismul politic. Alineatul (1) prevede că democrația în Republica Moldova se exercită în condițiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul, iar alineatul (2) spune că nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului. Dna Sandu, puteți să nu mă credeți pe mine, dar ieșiți în stradă şi întrebați oamenii a cui ideologie a devenit ideologia oficială a statului şi dacă avem acum în Moldova elemente caracteristice dictaturii şi totalitarismului.

Țin să vă amintesc, stimată Doamnă Președinte, şi de Articolul 6 din Constituție - Separarea şi colaborarea puterilor. Legea Supremă spune că în Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin. Dar oare așa este în realitate?! Subalternii dvs., care şi-au asumat să scrie răspunsul în numele Președinției, ar trebui să cunoască măcar despre modul brutal în care a fost tratată în ultimii ani justiția din Moldova. Despre ce separare a puterilor în stat mai putem vorbi?!

Sau cum aţi procedat în ultimii ani cu cetățenii, care au altă opinie. Aţi împărțit țara, societatea în „oameni buni” şi „oameni răi”, în „ai noştri” şi „restul” şi i-aţi tratat exact după cum i-aţi împărțit. Deşi Articolul 10 din Constituție spune clar că Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetățenilor săi. De ce mulți cetățeni, sub guvernarea PAS, au ajuns să se simtă străini în propria ţară? Pot răspunde subalternii dvs. sau dvs. personal la această întrebare simplă? 

În aceeași ordine de idei aş invoca şi Articolul 16 din Constituţie – Egalitatea. Alineatul 2 prevede inclusiv că trebuie tratați egal şi cei care au alte opinii sau apartenență politică. Faceți o scurtă retrospectivă şi veți vedea câți oameni au avut de suferit în ultimii ani numai pentru că au alte opinii decât dvs. şi colegii dvs. din PAS sau pentru că fac parte din alt partid decât cel de la guvernare.

Putem vorbi şi despre cum se respectă astăzi în Republica Moldova Articolul 21 din Constituţie - Prezumția nevinovăției. E un principiu care există numai pe hârtie, în realitate justiția se face în studiourile televiziunilor afiliate guvernării. Acolo se dau verdictele cine e vinovat şi cine nu. Şi, îmi pare rău să o spun, dar şi dvs. personal nu o dată aţi făcut justiție televizată sau justiție în public – unora le-aţi pus pecetea de oameni răi, fără a avea nicio dovadă, iar altora le-aţi dat „certificate” de „oameni buni”, chiar dacă o țară întreagă cunoaște despre schemele lor, care au sărăcit poporul.  

Sau, dacă tot subalternii care scriu în numele Dvs. se acoperă cu Constituţia, haideţi să vedem cum se respectă Articolul 34 - Dreptul la informație. Dvs. şi colegii dvs., Doamnă Preşedinte, aţi făcut totul în ultimii ani ca cetăţenii să fie lipsiţi de acces la surse de informaţie alternative. Astăzi, cea mai mare parte a presei e controlată de PAS, face jocul guvernării şi nu îşi îndeplineşte misiunea de a informa obiectiv cetăţenii.

Nu pot trece cu vedere nici Articolul 38 - Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales. Nu mă voi referi la cazuri concrete, dar, dacă veţi fi sinceră singură cu dvs., atunci ar trebui să recunoașteți, Doamna Sandu, că niciodată în Moldova nu a existat o situaţie mai deplorabilă la capitolul – dreptul de a alege şi de a fi ales.

Nu în ultimul rând, aş vrea să invoc Articolul 47 din Constituţie - Dreptul la asistenţă şi protecţie socială. Alineatul (1) al acestui articol prevede că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare. Dvs. şi cei pe care i-aţi adus la putere pe propria responsabilitate nu numai că nu aţi făcut nimic pentru a îmbunătăți viaţa oamenilor, ci, din contra, aceasta a degradat, iar nivelul de sărăcie a atins cote greu de imaginat acum câţiva ani.

Stimată Doamnă Preşedinte, eu aş putea continua şirul prevederilor din Constituţie pe care dvs. şi cei din PAS le încălcaţi sistematic, dar cred că şi aşa tabloul general e clar. Totuşi, ţin să menţionez că, dacă veţi citi cu mare atenţie Constituţia şi o veţi raporta la ceea ce faceţi, veţi vedea că în mare parte aceasta nu este respectată. Ba mai mult, e încălcată flagrant şi în permanenţă! În aceste condiţii, cum aş putea eu şi mulţi alţi cetăţeni ai Republicii Moldova să avem încredere că veţi respecta Articolul 11 din Legea Supremă, care se referă la neutralitate?! Ce garanţii ne puteţi oferi, nouă, oamenilor care vrem să trăim în pace, că nu veţi încălca şi acest articol, aşa cum o faceţi în raport cu multe alte prevederi constituționale?!

Stimată Doamna Sandu!
Mă adresez repetat către Dvs. – trataţi cu maximă responsabilitate propunerea mea. Nu permiteţi nu ştiu cui să scrie răspunsuri formale în numele dvs. Mai ales că e vorba de oameni care, e absolut evident, nu au capacitatea de a intra în esenţa unei propuneri atât de importante pentru cetăţeni. Încă nu e târziu să vă revedeţi poziţia şi să suplimentaţi referendumului, pe care oricum îl veţi organiza, cu o întrebare despre neutralitate. Poporul are dreptul să-şi exprime opinia în această problemă, care acum e mai actuală decât oricând. Nu decideţi în locul oamenilor! Nu e nici logic şi nici corect să-i trataţi aşa pe cetăţeni!

Cu respect, Irina Vlah, fondatoarea şi preşedinta „Platformei Moldova”


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА МАЙЕ САНДУ

Уважаемая госпожа Президент Республики Молдова Майя Санду!

Прежде всего хочу отметить, что я ценю тот факт, что Вы через Президентуру откликнулись на моё предложение внести дополнительный вопрос о нейтралитете на референдуме по европейской интеграции, который, вероятно, состоится одновременно с президентскими выборами.

К сожалению, должна констатировать, что Ваши подчинённые, сотрудники Президентуры, отнеслись к моему предложению поверхностно, не вникли в суть проблемы и предоставили формальный ответ, уровень которого, по правде говоря, не соответствует команде Президента страны. Ваши подчинённые составили свой ответ преимущественно на том, что принцип нейтралитета уже предусмотрен в Конституции, предполагая, что с мнением народа в этом плане не следует считаться. Однако, госпожа Президент, Вы сами прекрасно знаете, как на самом деле соблюдается Конституция Республики Молдова.

Например, в пункте (3) статьи 1 сказано, что «Республика Молдова - демократическое правовое государство, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются». Я думаю, все знают, каким правовым государством стала Республика Молдова и сколько у нас демократии с тех пор, как у власти находится PAS. О правах человека и политическом плюрализме мы можем говорить разве что с иронической улыбкой. Все эти красивые понятия в Конституции при нынешнем правительстве ничего не стоят, поэтому, когда Ваши подчинённые ссылаются на Конституцию, которую власть сама же и нарушает своими действиями или бездействиями, это, по меньшей мере, цинично.

Другой пример - статья 2 Конституции, пункт (2) предусматривает, что ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени, и что узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа. Госпожа Майя Санду, большинство населения уже давно убедилось, что сегодня Ваши коллеги из PAS осуществляют власть в государстве от своего имени и следуя личной выгоде. После их ухода компетентным органам придётся серьёзно изучить ряд аспектов, напрямую связанных с узурпацией власти в государстве.

Не могу не сослаться на статью 5 Конституции – Демократия и политический плюрализм. Пункт (1) предусматривает, что демократия в Республике Молдова осуществляется в условиях политического плюрализма, несовместимого с диктатурой и тоталитаризмом, а пункт (2) гласит, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии. Госпожа Санду, Вы можете мне не верить, но выйдите на улицу и спросите людей, чья идеология стала официальной идеологией государства, и есть ли у нас в Молдове элементы, характерные для диктатуры и тоталитаризма.
 
Также я хотела бы напомнить Вам, госпожа Президент, о статье 6 Конституции – Разделение и взаимодействие властей. Верховный Закон гласит, что в Республике Молдова законодательная, исполнительная и судебная власти разделены и взаимодействуют при осуществлении своих прерогатив в соответствии с положениями Конституции.. Но так ли это на самом деле?! Ваши подчинённые, взявшиеся написать ответ от имени Президента, должны как минимум знать о том, насколько грубо обращались с молдавским правосудием в последние годы. О каком разделении властей в государстве может идти речь?!

Или как Вы поступали в последние годы с гражданами, у которых другое мнение. Вы разделили страну, общество на «хороших людей» и «плохих людей», на «наших» и «остальных» и относились к ним именно так, как Вы их разделили. Хотя статья 10 Конституции чётко гласит, что Республика Молдова является общей и неделимой родиной всех её граждан. Почему многие граждане при власти PAS в конечном итоге почувствовали себя чужими в своей стране? Смогут ли Ваши подчинённые, а лучше Вы лично ответить на этот простой вопрос?

В том же смысле я бы сослалась на статью 16 Конституции – О равенстве. Пункт 2 также предусматривает, что к тем, кто имеет иные мнения или политические взгляды, следует относиться одинаково. Оглянитесь назад, и Вы увидите, как много людей пострадало за последние годы только на том основании, что их мнения отличались от Вашего и Ваших коллег из PAS, или потому, что они не являются членами и сторонниками правящей партии.

Можем поговорить и о том, как соблюдается сегодня в Республике Молдова статья 21 Конституции – Презумпция невиновности. Этот принцип существует только на бумаге, на самом деле правосудие вершится в телестудиях аффилированных с властями телеканалов. Именно там озвучиваются приговоры о том, кто виновен, а кто нет. И, мне жаль это говорить, но и лично Вы не раз вершили телевизионное правосудие или выносили публично вердикты против своих оппонентов, когда судебная власть ещё не сказала своего слова - одних Вы заклеймили как плохих людей, не имея при этом никаких доказательств их вины, а другим выдали «сертификаты» «хороших людей», хотя вся страна знает об их схемах, которые довели народ до нищеты.

Или, если уж Ваши подчинённые взялись писать от Вашего имени и прикрываются Конституцией, давайте тогда посмотрим, как соблюдается статья 34 - Право на информацию. Вы и Ваши коллеги, госпожа Президент, в последние годы сделали все, чтобы лишить граждан доступа к альтернативным источникам информации. Сегодня большая часть СМИ контролируется PAS, они подыгрывают властям и не выполняют свою миссию по объективному информированию граждан.

Я не могу игнорировать и статью 38 – Право избирать и право быть избранным. Я не буду приводить конкретные случаи, но если Вы будете честны перед собой, то согласитесь, госпожа Санду, что более плачевной ситуации в Молдове с правом выбирать и быть избранным ещё не было в истории современной Молдовы.

И последнее, но не менее важное: я хотела бы сослаться на статью 47 Конституции – Право на социальное обеспечение и защиту. В пункте 1 настоящей статьи указано, что государство обязано принимать меры для обеспечения любому человеку достойного жизненного уровня, необходимого для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального обслуживания. Вы и те, кого Вы под свою ответственность привели к власти, не только ничего не сделали для улучшения жизни людей, но, наоборот, допустили ещё большую деградацию. При вашем правлении уровень бедности достиг предела, который трудно было себе представить ещё несколько лет назад.

Уважаемая госпожа президент, я могла бы продолжить перечислять положения Конституции, которые Вы и члены PAS систематически нарушаете, но я думаю, что общая картина ясна. Если Вы внимательно прочтёте Конституцию и соотнесёте её с тем, что Вы делаете, Вы увидите, что она во многом не соблюдается. Более того, Основной закон грубо и постоянно нарушается! Как я и многие другие граждане Республики Молдова в этих условиях могли поверить, что Вы будете соблюдать статью 11 Конституции, в которой говорится о нейтралитете?! Какие гарантии Вы можете дать нам, людям, желающим жить в мире, что Вы не будете нарушать эту статью? Почему мы должны поверить, что Вы не поступите в отношении этой статьи также, как поступаете в отношении многих других конституционных положений?!

Уважаемая госпожа Санду!
В очередной раз обращаюсь к Вам: отнеситесь к моему предложению с максимальной ответственностью. Не позволяйте непонятно кому писать от Вашего имени формальные ответы, тем более, если это люди, которые, совершенно очевидно, не в состоянии вникнуть в суть столь важной для граждан инициативы. Ещё не поздно пересмотреть свою позицию и дополнить референдум, который Вы всё равно организуете, вопросом о нейтралитете. Народ имеет право высказать своё мнение по этому вопросу, который актуален сейчас как никогда. Не надо решать за людей! Такое обращение с гражданами не только неправильно, но и несправедливо! 

С уважением, 
Ирина Влах, основатель и председатель «Платформы Молдова»


DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.