Trei documentare de lung metraj, realizate cu susținerea Consiliului Europei, au fost lansate la ChișinăuÎn zilele de 6, 7 și 8 septembrie, curent Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, în parteneriat cu Telefilm-Chișinău a organizat premierele naționale a trei documentare de lung metraj pe subiecte sociale și de drepturile omului - „Vocea Lilianei”, „Medicii” și „Eva Noastră”, elaborate în 2020 de către trei cineaști debutanți.

Noi am susținut munca a trei regizori care au realizat câte un film documentar despre drepturile omului, problemele societății și ale țării, în general. Toate cele 3 filme ating sufletele spectatorilor din diferite motive, asta am remarcat în cadrul discuțiilor după proiecțiile filmelor. Scopul nostru a fost să promovăm documentarele calitative din Republica Moldova, în parteneriat cu Telefilm-Chișinău pentru a sensibiliza populația, cu speranța că oamenii își vor schimba mentalitatea, astfel ca percepțiile și stereotipurile care există în societate să dispară cu timpul”, a declarat Giulia Re, șefa adjunctă a Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

Pe 6 septembrie a fost lansat documentarul „Vocea Lilianei”, un film despre o femeie care vede lumea de jos în sus. Ea suferă de nanism și pe tot parcursul vieții a fost ținta curiozității celor din jur. Între timp, depășind aceste obstacole, Liliana a devenit un membru activ al societății, coordonând mai multe proiecte de succes, printre care grupul artistic cu apreciere și peste hotare, „Vocea Tăcerii”.

Este o activitate pe care mă bucur să o văd derulându-se pentru că tinerele talente de la noi merită să fie sprijinite. Astfel, colegii noștri, autorii filmelor documentare au beneficiat de suportul Consiliului Europei. Povestea Lilianei m-a emoționat și cred că avem ce învăța de la ea, fiind o inspirație și un exemplu pentru noi toți”, a menționat Liliana Nicolăescu-Onofrei, Președinta Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Parlamentul Republicii Moldova.


În seara de 7 septembrie, invitații au avut ocazia să vizioneze documentarul „Medicii”. Urmărind activitatea unui echipaj de ambulanță în perioada ianuarie-februarie 2020, filmul explorează efectele pandemiei COVID-19 asupra sistemului medical din Republica Moldova.

Iar în seara de 8 septembrie, șirul de premiere a concluzionat cu documentarul „Eva noastră”, recent prezentat la festivalul european TIFF, relatând istoria lui Marin și Maria Andronache, ambii cu câte o dizabilitate locomotorie și a fetiței lor de un an, Evelina, care s-a născut perfect sănătoasă. Viața la sat nu este ușoară pentru tânăra familie, însă, aceștia sunt determinați să îi ofere un viitor cât mai bun Evelinei.

La eveniment au participat reprezentanții autorităților naționale, precum Președinta Comisiei Parlamentare de profil, Ministrul Sănătății, Ministrul Protecției Sociale, Directoarea Centrului Național de Cinematografie,  cât și reprezentanții de țară a World Bank, UNDP, UNICEF, Ambasada SUA și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.


Pe parcursul anului 2020, Proiectul Consiliului Europei la Chișinău „Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova” a susținut Telefilm-Chișinău și trei cineaști debutanți la realizarea documentarelor de lung metraj, care abordează un șir de subiecte sociale relevante pentru Republica Moldova.Mai multe imagini pot fi găsite aici.

 _______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


 

Three feature length documentaries developed with Council of Europe support had their national premieres in Chisinau
 

On the 6th, 7th and 8th of September, the Council of Europe Office in Chisinau, jointly with Telefilm-Chisinau organised and hosted the national premieres of the documentaries on human rights and social issues, “Liliana’s Voice,” “Doctors” and “Our Eve,” developed in 2020 with the support of the Council of Europe Office in Chisinau.

„We supported the efforts of three debutant filmmakers who developed documentaries on human rights and other social issues in general. All three movies have deeply touched the audiences, an observation we made based on the discussions held after the screenings. Our aim was to promote high-quality documentaries from the Republic of Moldova, in partnership with Telefilm-Chisinau, to raise awareness with the hope that people will change their perceptions and various stereotypes lose their power and grip over time,” noted Giulia Re, Deputy Head of Council of Europe Office in Chisinau.

On 6th of September, guests attended the premiere of the documentary “Liliana’s Voice,” a film by Roman Gatcan about a woman who sees the world upside down. She suffers from dwarfism and throughout her life has been the target of curiosity of those around her. However, overcoming these obstacles, Liliana has become an active and involved actor in society, coordinating a series of successful projects, including “the Voice of Silence.”

„This on-going project makes me extremely happy because our young talents deserve to be supported. This way, our colleagues, the authors of these beautiful films have benefitted from the support of Council of Europe. The story of Liliana has especially touched me deeply because we have a lot to learn from the main character, her being an inspiration and example for all of us,” highlighted Liliana Nicolaescu-Onofrei, the Chair of the Parliamentary Committee on culture, education, research, youth, sports and mass-media.


On the evening of the 7th of September, the premiere of the second documentary, “Doctors” by Tatiana and Vlaicu Bunduchi brought into focus the effects of the COVID-19 pandemic on the medical system in the Republic of Moldova. By following the 24/7 activity of an ambulance team throughout January and February 2020, the filmmakers explore what it means to be a medical worker during these challenging times.

n the 8th of September, the series of national premieres concluded with “Our Eve” by Ana Gurdis. The documentary which has been already well-received and screened at international film festivals, delves into the lives of Marin and Maria Andronache, both suffering from locomotor disabilities, and that of their one-year-old daughter, Evelina, who was born perfectly healthy. Their life in a small village in Moldova is not necessarily the easiest one, but they strive to offer a better future for their daughter.

The events were attended by representatives of national authorities, such as the Chair of the relevant Committee in the Parliament of the Republic of Moldova, the Minister of Health, Minister of Social Protection, Director of National Centre of Cinematography of Moldova, as well as country representatives of international organisations and embassies - World Bank, UNDP, UNICEF, US Embassy and the EU Delegation to the Republic of Moldova.


Throughout 2020, the Council of Europe Project „Promoting European standards in the audiovisual regulation of the Republic of Moldova” supported national broadcaster’s Documentary Film Department “Telefilm-Chisinau,” and three debutant filmmakers to develop documentaries on relevant social issues for the Republic of Moldova.


___________

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.