logo

Conferință internațională: Rezultate și perspective ale cooperării transfrontaliere pe Nistru


https://www.ipn.md/public/index.php/ro/conferinta-internationala-rezultate-si-perspective-ale-cooperarii-transfrontalie-7967_1076782.html

Peste o sută de oameni de știință, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, specialiști și studenți din Republica Moldova, Ucraina, Cehia și Suedia au participat, timp de două zile, la o conferință internațională despre rezultatele și perspectivele cooperării transfrontaliere pe Nistru. Participanții au discutat măsurile luate în comun de cele două state riverane pentru îmbunătățirea gestionării bazinului comun al fluviului Nistru în timpul implementării acordurilor existe între dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei, privind utilizarea și protecția comună a apelor de frontieră. Evenimentul a fost organizat de Asociația Internațională a Păstrătorilor Râurilor „Eco-TIRAS”.

Într-o conferință de presă la IPN, directorul executiv Eco-TIRAS, doctorul în biologie Ilia Trombiţki, a declarat că această conferință internațională, cu tema: „Integrarea europeană și managementul bazinului Nistru”, a fost organizată online în perioada 8-9 octombrie. Evenimentul a fost desfășurat cu sprijinul proiectului Fondului Global de Mediu GEF / UNDP / OSCE / UNECE „Promovarea cooperării transfrontaliere și a gestionării integrate a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru”.

Conferința este organizată pentru a XI-a oară, iar scopul este de a oferi o oportunitate părților interesate să exprime referitor la situația ecologică, care sunt măsurile întreprinse de autorități pentru a îmbunătăți această situație, care sunt politicile din domeniu etc. În cadrul evenimentului, au fost analizate situațiile ecosistemelor din bazinul râului Nistru și factorii ce îi influențează, precum și introducerea de noi tehnologii de tratare a apelor uzate, educație ecologică, participarea publicului la dezvoltarea și implementarea practică a măsurilor pentru îmbunătățirea mediului a fluviului și conservarea durabilă a ecosistemelor acestuia.

Tamara Cutonova, manager proiect, Kiev, a menționat că una dintre sarcinile principale ale proiectului este dezvoltarea Analizei diagnosticului transfrontalier (TDA) și Programului de Acțiune Strategică Bilaterală până în anul 2035, ce a și făcut obiectul discuțiilor în timpul conferinței. TDA a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele directivei europene privind apa, până la prima parte a Planului de gestionare a bazinului hidrografic. Peste 30 de experți din Republica Moldova și Ucraina, precum și organizații internaționale au luat parte la dezvoltarea TDA. Analiza diagnosticului transfrontalier include o descriere a bazinului, rezultatele delimitării corpurilor de apă, o descriere a condițiilor de referință, o descriere a stării corpurilor de apă. Programul de Acțiune Strategică Bilaterală pentru Nistru prevede măsurile practice de îmbunătățire a situației ecologice în bazinul transfrontalier.

Elena Zubcov, membrul corespondent al Academiei de Științe, profesor-cercetător, a declarat că, cele mai îngrijorătoare sunt schimbările care au loc în Nistru. Și aceasta pentru că pe lână secetă, inundații, există un șir de alte probleme legate de factorul uman. Actualmente are loc o metamorfoză a componenței chimice a apei. Potrivit cercetătoarei, sunt schimbări care în natură, de la sine, nu au loc atât de des. Or, atunci când un râu din Moldova se revarsă, în preajmă nu este doar apă, ci deșeuri, pe care oamenii le aruncă în râuri, poluându-le.

Participanții la conferință au atras atenția Guvernelor Moldovei și Ucrainei asupra degradării grave a ecosistemelor fluviale, a poluării continue a acestora, a riscurilor existente de accidente tehnice și, în consecință, a unei tendințe constante de pierderi suplimentare de apă, biodiversitate și o reducere a potențialului de furnizare a serviciilor ecosistemice, ceea ce cauzează îngrijorare în rândul comunității științifice și publicul larg.

Conferința a fost susținută de proiectul „Promovarea cooperării transfrontaliere și a gestionării integrate a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru” (2017-2021), ce a fost dezvoltat de Fondul Global de Mediu, la cererea Guvernelor Republicii Moldova și Ucrainei. Proiectul este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD, Istanbul) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE, Viena-Kiev-Chișinău) cu sprijinul Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU, Geneva).