logo

Agenţii economici sunt îndemnaţi să valorifice monumentele de arhitectură


https://www.ipn.md/public/index.php/ro/agentii-economici-sunt-indemnati-sa-valorifice-monumentele-de-arhitectura-7967_1079185.html

Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor şi Consiliul naţional al monumentelor istorice din Republica Moldova, în colaborare cu Casa de Producţie „Symbol Media”, au realizat trei filmuleţe de sensibilizare, prin care cheamă agenții economici să valorifice monumentele de arhitectură. Spoturile, anunțate în cadrul unei conferințe de presă la IPN, prezintă complexul de clădiri ale Spitalului din Stolniceni, Edineţ, Conacul Stroiescu din Brânzeni, acelaşi raion şi Conacul Rosetti-Roznovanu din Lipcani, Briceni.

„Pe parcursul realizării acestor filmuleţe, ne-am străduit permanent să spunem oamenilor de afaceri, oamenilor care ţin la acest plai, că legislaţia în vigoare permite, e cu braţele deschise pentru a valorifica acest patrimoniu cultural. O să vedeţi, două conace, un complex spitalicesc, ele aşteaptă oamenii de afaceri, noi putem să le utilizăm astăzi, să ne folosim de ele. Din păcate, nu se face lucrul acesta. Dar atât timp cât va fi o astfel de atitudine, nu ştiu dacă chiar merită să fim moştenitorii acestor lucruri frumoase pe care le-au lăsat moştenire predecesorii noştri”, a regretat Leonid Smolnițchi, specialist principal la AIRM.

Ion Ștefăniță, director general al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, a menţionat că e nevoie de o mai bună conştientizare a valorii patrimoniului moştenit – ca valoare istorică, identitară, dar şi ca valoare economică. „Unii agenţi economici pot fi interesaţi pentru anumite business-planuri în care să se dezvolte, să creeze locuri de muncă, să dea funcţionalitate acestor obiective care astăzi sunt abandonate”, a punctat Ion Ștefăniță.

Sergiu Chiriac, membru al Uniunii Arhitecților din Moldova şi al Consiliului Național al Monumentelor Istorice, a remarcat că nu este suficient să restaurezi un obiectiv. Se cer investiţii continue, întreţinere, pentru că timpul îşi pune amprenta şi, în 2-5 ani, imobilul degradează. Ajunge cum era sau chiar poate şi mai rău. Trebuie luată în calcul permanent şi continuitatea valorificării acestuia.


Complexul de clădiri ale Spitalului din Stolniceni, Edineţ, Conacul Stroiescu din Brânzeni, acelaşi raion şi Conacul Rosetti-Roznovanu din Lipcani, Briceni sunt obiective cu încărcătură istorică de categorie naţională. La momentul actual, acestea se află în stare avansată de degradare.