Institutul pentru Democrație cu susținerea financiară a Uniunii Europene a organizat un seminar online pentru un grup de angajați ai sistemului penitenciar din Republica Moldova

26 iunie – Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii. Epidemia COVID-19 a condiționat realizarea unor noi forme de activități cu angajații sistemului penitenciar din Republica Moldova. În ziua de 26 iunie 2020, la Centrul de instruire a Administrației Naționale a Penitenciarelor din s. Goian, a avut loc un seminar online în scopul prevenirii torturii.

Acest seminar a fost organizat de Institutul pentru Democrație (Comrat) în parteneriat cu Institutul Național al Femeilor din Moldova (Chișinău) și Centrul Media din Transnistria (Tiraspol) cu susținerea financiară a Uniunii Europene, prin intermediul Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului în cadrul proiectului „Toți împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”.

Trainerul A. Zubco, șeful Direcției pentru prevenirea torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, a familiarizat participanții cu termenul „tortură”, menționând despre inadmisibilitatea aplicării acesteia în secolul XXI.

Subiectul a fost prezentat în format PowerPoint, fapt ce a inclus prevederi privind mecanismele naționale și internaționale de prevenire a actelor de tortură; metode de asistență a victimelor torturii; prevederile articolului 1661 Cod Penal al Republicii Moldova.

Participanții s-au implicat activ în cadrul seminarului, au oferit întrebări trainerului, au lucrat în format interactiv și util. Astfel, noua metodă de promovare a seminarelor informaționale, a oferit posibilitate participanților să fie protejați și să învețe la distanță. Aceștia au mulțumit organizatorilor și UE pentru posibilitatea de a asculta în condiții sigure și a participa la un asemenea seminar interactiv.

Institutul pentru Democrație

 

-------
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire*****************

В Международный день в поддержку жертв пыток Институтом демократии при поддержке Европейского Союза был организован онлайн-семинар по противодействию пыткам для сотрудников тюрем Молдовы

26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Эпидемия коронавируса обусловила новые формы работы с сотрудниками пенитенциарных учреждений Молдовы.  26 июня 2020 г. в Учебном центре Национальной пенитенциарной администрации РМ в с. Гоян для сотрудников тюрем Молдовы был организован онлайн-семинар по противодействию пыткам.

Данный семинар был организован Институтом демократии (Комрат) в партнёрстве с Национальным институтом женщин Молдовы (Кишинев) и Медиа Центром Приднестровья (Тирасполь) при поддержке Европейского Союза посредством Европейского инструмента содействия демократии и правам человека в рамках проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток».


Тренер Александр Зубко, начальник Управления по предупреждению пыток при Офисе Народного адвоката РМ, ознакомил участников семинаров с понятием «пытка», рассказал о ее недопустимости в XXI веке.

В формате слайдов были представлены положения международного и национального законодательства по противодействию пыткам, методы оказания конкретной помощи жертвам пыток, участники узнали об уголовной ответственности за применение пыток в своей работе и о неизбежности наказания за их применение.

Участники активно задавали тренеру вопросы, дискутировали, проявив большой интерес к теме семинара. Им понравилось новая дистанционная форма проведения семинара, презентация в формате PowerPoint и видео в режиме реального времени позволило участникам и быть в полной безопасности и получить ценные и полезные знания. Участники в заключении семинара поблагодарили организаторов и Европейский Союз за предоставленную возможность безопасно прослушать новый материал.

Институт демократии

---------

DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

 

***********
An online workshop on combating torture for penitentiary staff was organized by the Institute for Democracy with the support of the European Union


The coronavirus epidemic has resulted in new forms of work with penitentiary staff in Moldova. On June 26, 2020, an online workshop on combating torture was organized for Moldovan penitentiary staff in Goian Village, at the Educational Center of the National Penitentiary Administration of the RM.

This online workshop was organized by the Institute for Democracy (Comrat) in partnership with the National Institute of Women of Moldova (Chisinau) and the Media Center of Transnistria (Tiraspol) with the financial support of the European Union through the European Instrument for Democracy and Human Rights within the project titled Let Us All Say NO to Torture in Moldova: Civil Society Against Torture.

The coach, Alexandr Zubco, Head of the Department for Combating Torture of the Ombudsman’s Office of the RM, informed the workshop participants of the concept of “torture” and spoke about its inadmissibility in the 21st century.

The provisions of international and national legislation on combating torture and methods of specific assistance to victims of torture were presented in the view graph format; the participants learned more about criminal liability for torture in their work and inevitable punishment for its use.


The participants actively asked questions to the coach and took part in the discussion, demonstrating great interest in the topic of the workshop. They liked the new remote form of the workshop; view graph presentations and real-time videos allowed the participants gain valuable and useful knowledge while staying absolutely safe. At the end of the workshop, the participants thanked the organizers and the European Union for the opportunity to listen to the new materials in a safe environment.

The Institute for Democracy

 

-------
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.